< Cofnij

Dodatkowe szkolenie BHP....

Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na naszej uczelni w roku akademickim 2019/2020, którzy nie wykonali kursu w pierwszym terminie dostępne będzie na platformie SOLAT w okresie: 

od 20.01.2020 r.  (poniedziałek) od godziny 10:00     
do 03.02.2020 r.  (piątek) do godziny 10:00    

Uwagi techniczne jak np. problemy z logowaniem się, prośby o dostęp dla studentów itp. proszę kierować na adres: jakubwas@ump.edu.pl  lub elearning@ump.edu.pl

Szkolenie obowiązkowe jest dla studentów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich.