< Cofnij

Godziny Dziekańskie

 

Ze względu na uroczystość Immatrykulacji

studentów I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

ustala 2 października 2017 roku (poniedziałek)

godziny dziekańskie w  godz. 12.00-15.00

dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich