< Cofnij

Informacja dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na I roku 2020/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 83/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów realizowane będą od 2 listopada 2020 roku do 31 lipca 2021 roku.

Przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku.