< Cofnij

Obrony prac dyplomowych w trybie online

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 52/20 obrony prac dyplomowych aktualnie odbywają się tylko w trybie online. W przypadku gdy w dziekanacie złożony jest komplet dokumentów wymaganych do dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej oraz licencjackiej, obrony przeprowadzane są online według poniższych zasad:

  1. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu Teams w trybie wideokonferencji,
  2. logowanie do systemu Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,
  3. w trakcie całego czasu trwania obrony w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu wideo jak i dźwięku, a obrony są nagrywane przez przewodniczącego komisji,
  4. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (dla prac magisterskich: dziekan, promotor, recenzent; dla prac licencjackich: kierownik jednostki, promotor, recenzent, gdy promotorem pacy licencjackiej jest kierownik jednostki obronie przewodniczy dziekan),
  5. w ustaleniu dogodnego dla wszystkich uczestników terminu obrony pracy magisterskiej pośredniczy właściwy dziekanat, a w przypadku obrony pracy licencjackiej właściwa jednostka,
  6. obrony prac licencjackich prowadzone są we właściwych jednostkach, a przewodniczącym komisji jest kierownik jednostki,
  7. w przypadku prac licencjackich dokumentacja jest wysyłana pocztą wewnętrzną do właściwej jednostki na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną obroną; po obronie kierownik jednostki odsyła dokumentację do właściwego dziekanatu wraz z linkiem do nagrania przebiegu obrony w ciągu 3 dni roboczych,
  8. student oświadcza, że podczas obrony w trybie online, nie będzie korzystał z pomocy naukowych oraz z pomocy osób trzecich,
  9. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra (licencjata) zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną niezwłocznie,
  10. odbiór oryginału dyplomu jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się z właściwym dziekanatem.