< Cofnij

Słowo Dziekana...

                                                                                                                                                                                        Poznań 01 września 2020

Szanowni Państwo

Pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

W dniu dzisiejszym podjąłem obowiązki Dziekana Wydziału w kadencji 2020-2024. Razem z zespołem Prodziekanów:, doktor habilitowaną Ewą Baum, doktorem habilitowanym  Przemysławem Lisińskim i doktorem habilitowanym Zbigniewem Żabą rozpoczynamy pracę na rzecz społeczności Wydziału. Jest dla nas ogromnym zaszczytem, że dzieje się to w roku Jubileuszu 45-lecia istnienia  Wydziału.  Jest to okres wielu wyzwań wynikających z wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki, jak i zmian organizacyjnych, w tym wywołanych epidemią Covid-19. Nowa rzeczywistość wymusza nowe formy działania.

Działania te chciałbym określić trzema słowami: „kontynuacja-rozwój-współpraca”. Myśląc o teraźniejszości i patrząc w przyszłość korzystajmy z doświadczeń naszych poprzedników prof. dr hab. Józefa Barona, prof. dr hab. Zygmunta Przybylskiego, prof. dr hab. Bogusława Pawlaczyka, prof. dr hab. Laury Wołowickiej, prof. dr hab. Tadeusza Wyrzykiewicza, dr hab. Marii Danuty Głowackiej, prof. dr hab. Tomasza Opali, prof. dr hab. Włodzimierza Samborskiego oraz prof. dr hab. Małgorzaty Kotwickiej  pamiętając, że razem możemy pokonać przeciwności i trudności.

Liczę na spotkania nie tylko „w świecie zdalnym”, ale przede wszystkim w tym realnym.

 

z wyrazami szacunku

Ryszard Marciniak Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

z Prodziekanami