< Cofnij

Studenci I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szanowni Państwo,

 

rozpoczynacie rok akademicki 2020/21  w nowej rzeczywistości, która wymusiła szereg zmian.

Zajęcia Wasze rozpoczynają się  z opóźnieniem, które wynika z przedłużenia procesu rekrutacji na uczelnie wyższe.

Podstawą wszelkich zajęć na naszej Uczelni był zawsze bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentami, co ułatwiało przekazywanie wiedzy, a przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności, tak potrzebnych absolwentom naszego Wydziału w przyszłym życiu zawodowym.

Niestety wszystko się zmieniło. Ograniczyliśmy kontakty bezpośrednie do niezbędnego minimum. Nie było nam dane spotkać się na uroczystej immatrykulacji, a podstawowym narzędziem komunikacji stał się komputer i internet, umożliwiający nauczanie zdalne, na przykład na platformie TEAMS.

Wierzymy jednak, że jest to okres przejściowy i spotkamy się wkrótce na zajęciach kontaktowych.

 

Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki spotykają się z Wami w świecie wirtualnym, celem poznania się, wymiany niezbędnych informacji i wskazówek.  

Pomocą służyć będą Wam również opiekunowie lat oraz koleżanki i koledzy z Samorządu Studenckiego UMP.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Prosimy Wszystkich Studentów o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi organizacji zajęć w roku akademickim 2020/21 znajdującymi się na stronie głównej Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Życząc Wam dużo zdrowia, optymizmu oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, przypominamy o konieczności zachowania dystansu, obowiązku zakrywania nosa i ust oraz myciu i dezynfekcji rąk. W ten sposób chronimy nie tylko siebie, ale również nasze otoczenie.

 

Dziekan i Prodziekani

Wydziału Nauk o Zdrowiu

wraz z pracownikami Biura Obsługi Dziekana WNoZ