< Cofnij

Szkoleniu w zakresie podstaw opieki nad pacjentem leczonym tlenem, wentylowanym mechanicznie.

 

Drodzy Studenci


              Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie podstaw opieki nad pacjentem leczonym tlenem, wentylowanym mechanicznie.

Program szkolenia prowadzony będzie w formie on line i ćwiczeń przedklinicznych w bezpośrednim kontakcie  w Centrum Symulacji Medycznej.

Pierwszy etap szkolenia w formie on line obejmuje prezentację  trzech filmów ok. 10min każdy,  z następujących tematów: Zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej;  Sprzęt  i jego zastosowanie w tlenoterapii; Sprzęt do wentylacji mechanicznej.

Drugi etap w formie  ćwiczeń przedklinicznych  w czasie 7 godzin lekcyjnych, ma na celu doskonalenie  umiejętności praktycznych z podstaw opieki nad pacjentem leczonym tlenem , wentylowanym mechanicznie.

Pierwszą edycję szkolenia planujemy: od 7 grudnia 2020r.  – dla studentów drugiego stopnia,

                                                            od 14 grudnia 2020r. – dla studentów pierwszego stopnia.

 

        Szkolenie kierowane jest dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo ( III rok pierwszego stopnia oraz I i II rok drugiego stopnia), Ratownictwo medyczne  (III rok pierwszego stopnia).

Zainteresowanych studentów prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Biura Obsługi Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu do 25 listopada 2020 r.

Pielęgniarstwo I stopnia: ooszowska@ump.edu.pl

Pielęgniarstwo II stopnia: jhojka@ump.edu.pl

Położnictwo I stopnia: jpawlicka@ump.edu.pl

Położnictwo II stopnia: mkujawinska@ump.edu.pl  

Ratownictwo medyczne I stopnia: annapaw@ump.edu.pl

 

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak