< Cofnij

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) – dobrowolne.

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2020 r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie zdrowotne NNW 2020/2021, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

W systemie ASIA  istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (System ASIA->Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest dostarczenie do Biura Obsługi Dziekana dowodu wpłaty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z OWU do 31.10.2020 r.

Ww. dokumenty można przesyłać skanem na adres mailowy BOD odpowiedniego kierunku lub zostawić w biurze podawczym na ul. Smoluchowskiego 11.

 

Jeżeli student opłaci składkę, a nie podpisze oświadczenia OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.