< Cofnij

WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

16 listopada 2020 r.

 

WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

zasady zaliczania umiejętności praktycznych

 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. oraz pkt. 4 komunikatu nr 1/2020 Prorektora ds. Dydaktyki z 5 listopada 2020 r. i informacji zamieszczonych na stronie dydaktyka w czasie covid-19, studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów… pielęgniarki, położnej …, fizjoterapeuty i ratownika medycznego którzy w trakcie tego roku akademickiego będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności; czynności te mogą być realizowane zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy.

 

Zasady ubiegania się o zaliczenie

 

fizjoterapia jednolite magisterskie: pfrydrych@ump.edu.pl

fizjoterapia drugiego stopnia:

II rok – stacjonarne: annapaw@ump.edu.pl

I rok – niestacjonarne: annapaw@ump.edu.pl

II rok – niestacjonarne: daszkiewiczm@ump.edu.pl

pielęgniarstwo pierwszego stopnia: ooszowska@ump.edu.pl

pielęgniarstwo drugiego stopnia: jhojka@ump.edu.pl

położnictwo pierwszego stopnia: jpawlicka@ump.edu.pl

położnictwo drugiego stopnia: mkujawinska@ump.edu.pl

ratownictwo pierwszego stopnia:

I rok: daszkiewiczm@ump.edu.pl

II, III rok: annapaw@ump.edu.pl

 

 

 

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak