Opłaty za studia

Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim  2016/ 2017.

zasady pobieranie opłat

wysokość opłat za studia niestacjonarne

odpłatność za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

OŚWIADCZENIE RATY


UWAGA!!!!!

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia

- opłata za powtarzanie zajęć

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!


                                                   Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2016/2017, który znajduje się w module ASIA.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2016/2017.

Oświadczenie będzie dostępne od 16 września do 23 września 2016r.
 
Studentom studiów niestacjonarnych – pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ich dzieciom przysługuje 20% obniżka opłaty za studia niestacjonarne i możliwość wnoszenia jej w 10 miesięcznych, kolejnych, równych ratach, z których pierwsza winna być uiszczona przed rozpoczęciem roku akademickiego, a ostatnia nie później niż do 15 czerwca danego roku akademickiego. O formie płatności należy poinformować dziekanat nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz złożyć oświadczenie 
o korzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej. 

Studentom studiów niestacjonarnych za Wydziale Nauk o Zdrowiu – pracownikom szpitali klinicznych oraz pracownikom oddziałów klinicznych za bazie których działają jednostki Uniwersytetu, przysługuje 15% obniżka opłaty za studia niestacjonarne i możliwość wnoszenia jej w 10 miesięcznych, kolejnych, równych ratach, z których pierwsza powinna być uiszczona przed rozpoczęciem roku akademickiego, a ostatnia nie później niż do 15 czerwca danego roku akademickiego. O formie płatności należy poinformować dziekanat nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Warunkiem uzyskania obniżki jest uzyskanie poparcia dyrektora szpitala klinicznego oraz przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu.