studia jednolite magisterskie, studia I oraz II stopnia

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 kierunek fizjoterapia realizowany na naszym Uniwersytecie jest najlepszy w Polsce!!!
Na kierunku Zdrowie Publiczne kształcimy najlepszych menadżerów ochrony zdrowia w Polsce!!! (informacja wg rankingu przeprowadzonego przez czasopismo „Menadżer Zdrowia”, nr 4-5/2018)
 
DOŁĄCZ DO NAS
 
 

 

 

Fizjoterapia

Prowadzimy nabór na:

 1. Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów
 2. Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne, 5-letnie, płatne oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów
 3. Studia II stopnia, stacjonarne, 2-letnie
 4. Studia II stopnia, niestacjonarne, 2-letnie, płatne

 

Pielęgniarstwo

Prowadzimy nabór na:

 1. Studia I stopnia, 3-letnie stacjonarne
 2. Studia II stopnia, 2-letnie stacjonarne
 3. Studia II stopnia, 2,5-letnie niestacjonarne

 

Położnictwo

Prowadzimy nabór na:

 1. Studia I stopnia, 3-letnie stacjonarne
 2. Studia II stopnia, 2-letnie stacjonarne
 3. Studia II stopnia, 2,5-letnie niestacjonarne

 

Ratownictwo medyczne

Prowadzimy nabór na:

 1. Studia I stopnia, 3-letnie stacjonarne

 

Terapia zajęciowa

Prowadzimy nabór na:

 1. Studia I stopnia, 3-letnie stacjonarne
 2. Studia II stopnia, 2-letnie stacjonarne
 3. Studia II stopnia, 2-letnie niestacjonarne, płatne

 

Zdrowie publiczne

Prowadzimy nabór na:

 1. Studia I stopnia, 3-letnie stacjonarne
 2. Studia I stopnia, 3-letnie niestacjonarne, płatne
 3. Studia II stopnia, 2-letnie stacjonarne
 4. Studia II stopnia, 2-letnie niestacjonarne, płatne