Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu

Statut
Konferencje

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu powstało w 1998 roku. Inicjatorami powstania Towarzystwa była grupa entuzjastów nauk o zdrowiu i promocji zdrowia pod kierunkiem Pani dr hab. M. D. Głowackiej. W grupie tej znaleźli się między innymi: 

M. Borysewicz-Lewicka (Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży AM Poznań), 

R. Dworzyński (Fundacja Akademii Medycznej w Poznaniu), 

J. Galicki (WSO Poznań), 

J. Kuczma-Napierałowa (Wydział Zdrowia UM Poznań), 

J. Łukomski (Wojewódzki Szpital Zespolony w Poznaniu), 

E. Olek (Zakład Organizacji i Zarządzania AM Poznań), 

R. Orliński (WSO Poznań), 

P. Pagórski (WSO Poznań), 

B. Pawlaczyk (Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego AM Poznań),

L. Sikorski (Klinika Chirurgii Urazowej AM Poznań), 

J. Warchoł (Zakład Radiobiologii i Biologii Komórki AM Poznań),

C. Włodarczyk (Wydział Ochrony Zdrowia UJ Kraków), 

G. Wójcik (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej), 

J. WysockiKatedra Nauk o Zdrowiu AM Poznań) i inni.


Towarzystwo powołano w celu inspirowania, popierania i popularyzowania rozwoju nauk o zdrowiu oraz promocji zdrowia. W zatwierdzonym statucie Towarzystwa przedstawiono środki umożliwiające realizację wyżej wymienionych celów, do których zalicza się działalność naukową, popieranie działalności wydawniczej, popieranie badań naukowych, organizowanie wymiany naukowej z zagranicą, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów, dofinansowywanie uczestnictwa członków w innych konferencja, sympozjach i seminariach. Postanowieniem sądowym z dnia 28.12.1998r. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu pod numerem 486/98. Jako Komitet Założycielski wpisani zostali Maria Danuta Głowacka, Elżbieta Olek i Ryszard Orliński. W dniu 09.04.1999r. Towarzystwo wpisano do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 639578796, przez co uzyskało ono pełne uprawnienia jednostki gospodarczej. 

Władze PTNoZ stanowią: 

 

 

Zobacz także

Kontakt

ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań

tel. 061 - 861 22 50
fax 061 - 861 22 51
e-mail: orgzarz@amp.edu.pl

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes:
dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

V-ce Prezes:
dr n.med. Rafał Staszewski

Członkowie Zarządu Głównego:
dr Piotr Stawny
dr Piotr Pagórski

Komisja Rewizyjna:
dr Ryszard Orliński
dr Ewa Jakubek
dr Małgorzata Posłuszna- Lamperskaz

Skarbnik:
dr Jan Nowomiejski

Sekretarz:
mgr Juliusz Szewczyk