Rozwój naukowy

Doktoraty
Publiczne obrony rozpraw doktorskich
Uzyskane stopnie
Habilitacje
Postępowanie awansowe
Uzyskane stopnie
Profesury
Uzyskane tytuły

PODZIAŁ DYSCYPLIN

Uchwały

Uchwała nr 152/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego - załącznik

Uchwała nr 153/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta

Uchwała nr 154/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 157/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zalecanych minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora - załącznik

Uchwała nr 157/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zalecanych minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania sie o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora

Uchwała nr 74/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie opinii dot. minimów habilitacyjnych oceny dorobku naukowego dla uczelni medycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 22 września 2011 r.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Kryteria oceny dorobku naukowego pracowników z obszaru nauk humanistycznych i społecznych dokonywanej na potrzeby awansu stanowiskowego 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

Uchwała Senatu w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta

Postępowanie w przewodzie doktorskim

Postępowanie w przewodzie doktorskim obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Etapy postępowania w przewodzie doktorskim

Załącznik nr 1 - wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego

Załącznik nr 2 - podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego

załącznik nr 3 - załącznik do programu Rady Wydziału

załącznik nr 4a - opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej

załącznik nr 4b - opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej z cyklu prac

załącznik nr 5 - wzór oświadczenia współautora artykułu

 Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego dla obcokrajowców