< Cofnij

Konkurs ogłoszony przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, ogłoszonego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac:

 

Jak należy zgłosić prace do konkursu:

  1. manuskrypt pracy w formie pliku DOC lub PDF,
  2. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu),
  3. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
  4. skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy – w przypadku prac licencjackich i magisterskich,
  5. informację o terminie obrony pracy (zał. nr 2 do Regulaminu)
  6. krótki biogram autora, promotora pracy oraz promotora pomocniczego, jeżeli został on powołany,
  7. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora.

WAŻNE: Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

 

Laureaci konkursu oraz ich promotorzy otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Najważniejsze terminy to:

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronie https://www.zus.pl/uczelnie/konkurs-prezesa-zus-na-najlepsza-prace-licencjacka-magisterska-oraz-doktorska-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych. Tam również znajduje się link do filmiku o konkursie na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Kontakt do organizatorów konkursu: konkurs_zus@zus.pl oraz robert.marczak@zus.pl.

 

Serdecznie zachęcam wszystkich absolwentów studiów wyższych, studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie.