< Cofnij

Organizacja pracy Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu

  1. Dziekanat prowadzi obsługę studentów w sposób zapewniający bezpieczeńśtwo pracy i obsługi studentów.
  2. Preferowaną formą kontaktu ze studentami jest droga elektroniczna.
  3. Bezpośredni kontakt pracowników ze studentami ogranicza się do niezbędnego minimum.
  4. W uzasadnionych przypadkach bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu jest możliwy po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną lub mailową. Wymóg ten pozwoli na uniknięcie kolejek i gromadzenia się.
  5. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.