< Cofnij

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 8/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do Zarządzenia nr 8/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/21 informuję, że:

od 1 marca 2021 r. ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne, na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu, będą odbywały się z bezpośrednim udziałem studentów. Rekomenduje się rozważenie, aby ćwiczenia kontaktowe o charakterze klinicznym realizowane były od 8 marca 2021 r. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana, dopuszcza się organizację wybranych ćwiczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Od 1 marca 2021 r. wykłady i seminaria będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana możliwa jest organizacja seminariów w formie kontaktowej, pod warunkiem, że są to zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.

 

Życząc dużo zdrowia

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak