< Cofnij

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany terminu złożenia prac magisterskich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo – studia niestacjonarne

W związku z zarządzeniem nr 40/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniem nr 33/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. ostateczny termin złożenia prac magisterskich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo zostaje przesunięty do 31 lipca  2020 r.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DZIEKAN

Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka