< Cofnij

Ze Wschodu na Zachód: terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19 4. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej”

Ze Wschodu na Zachód: terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19

  1. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej”

Poznań, 2 marca 2021 roku

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zakład Terapii Zajęciowej

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w terapii zajęciowej” – Ze wschodu na zachód: terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19. Organizatorem konferencji jest Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obrady konferencji obejmują dwa bloki tematyczne. Blok przedpołudniowy, z dwiema sesjami, prowadzony będzie w języku angielskim i obejmować będzie wystąpienia przedstawicieli organizacji i uniwersytetów zagranicznych prowadzących badania oraz kształcenie w dziedzinie terapii zajęciowej. Zgodnie z brzmieniem tytułu konferencji – odbędziemy „podróż” ze Wschodu na Zachód i poznamy zróżnicowane praktyki rozwijane przez terapeutów zajęciowych w związku z pandemią COVID-19. Naszymi gośćmi będą terapeuci zajęciowi i badacze z Australii, Malezji, Chorwacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanady. Wyjątkowym gościem naszej konferencji będzie Profesor Michael Iwama, twórca znanego Modelu Kawa w terapii zajęciowej, Dziekan MGH Institute of Health Professions w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast blok popołudniowy, składający się także z dwóch sesji, prowadzony będzie w języku polskim. Do udziału w tej sesji zaprosiliśmy wybitnych polskich przedstawicieli takich pól badawczych i praktyki, jak pediatria, kardiologia, pulmonologia, ortopedia, neurologia, neuropsychologia, geriatria, biologia medyczna i środowiskowej. Wystąpienia ekspertów z tych dziedzin pozwolą na wielowymiarowe, interdyscyplinarne ukazanie wpływu COVID-19 na człowieka oraz pozwolą w ramach dyskusji wskazać kierunki rozwijania praktyki terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.innowacje2021.bok-ump.pl.

Tegoroczne wydarzenie ma formę zdalną.

 

Organizatorzy konferencji