Zdrowie Publiczne

STUDIA I STOPNIA

I rok - Mgr Natalia Chojara

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

nr tel: (61) 658-44-93

adre e-mail: nchojara@ump.edu.pl

 

II rok - Monitorowanie badań klinicznych - Dr Ewelina Chawłowska

Katerda i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej

nr tel:  (61) 854-65-77

adre e-mail: ewierz@ump.edu.pl

 

II rok - Zarządzanie w opiece zdrowotnej - Dr Krzysztof Prętki

Katerda Nauk Społecznych i Humanistycznych

nr tel:  (61) 845-27-75

adre e-mail: kpretki@ump.edu.pl

 

III rok  - Dr Anna Frankowska

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

nr tel: tel. (61) 658-44-93

adre e-mail: anias12@wp.planias@ump.edu.pl

 

STUDIA II STOPNIA

Dr Anna Frankowska

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

nr tel: tel. (61) 658-44-93

adre e-mail: anias12@wp.planias@ump.edu.pl