Aktualności

Informacja dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na I roku 2020/2021

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem nr 83/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ...

Słowo Dziekana...

Szanowni Państwo Pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu ....

Ubezpieczenie NNW

Archiwum

Kategorie