Opiekunowie lat

 

WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Stacjonarne:

I rok dr Krzysztof Korbel

Zakład Fizjoterapii

e-mail: kkorbel@ump.edu.pl

II rok dr hab. Magdalena Sobieska

Zakład Fizjoterapii

e-mail: msobieska@ump.edu.pl

III rok dr hab. Ewa Gajewska

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego

e-mail: ewagajewska@ump.edu.pl, tel. (61) 869 12 55

IV rok dr Agnieszka Wareńczak
Klinika Rehabilitacji
e-mail: agnieszka.warenczak@gmail.com, tel. (61) 831 02 83  

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

II rok mgr Aleksander Krawczyński
Zakład Fizjoterapii
e-mail: aleksanderkrawczynski@tlen.pl

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

I rok dr hab. Monika Grygorowicz

Zakład Fizjoterapii
e-mail: grygorowicz@ump.edu.pl


II rok mgr Maja Czader

Zakład Fizjoterapii

e-mail: maria.czader@ump.edu.pl

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Artur Chmielewski
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: arturchmielewski@ump.edu.pl, tel. (61) 861 22 61

II rok mgr Daniel Kamiński
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: daniel.kaminski@ump.edu.pl, tel. (61) 861 22 61

III rok mgr Justyna Kiejda

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
e-mail: jkiejda@ump.edu.pl, tel. (61) 861 22 67

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Jadwiga Pieścikowska
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: jpiescikowska@ump.edu.pl, tel. (61) 861 22 61

II rok dr Marlena Szewczyczak

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego
e-mail: mszewczyczak@ump.edu.pl, tel. (61) 854 64 67

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

II rok dr Anna Smelkowska

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
e-mail: asmelk@ump.edu.pl

III rok mgr Katarzyna Kozłowska

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: kkozlowska@ump.edu.pl, tel. (61) 861 22 61

 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Joanna Żurawska
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: joannazurawska@ump.edu.pl, tel. (61) 854 72 27

II rok dr Katarzyna Wszołek
Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
e-mail: katarzyna.wszolek@ump.edu.pl

III rok mgr Elżbieta Czapla
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: eczapla@ump.edu.pl, tel. (61) 854 72 27

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok  mgr Ilona Parda

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: ilona.parda@ump.edu.pl, tel. (61) 854 72 27

 

II rok  mgr Brygida Nowicka

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: brygidan@ump.edu.pl, tel. (61) 854 72 27

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

II rok dr Małgorzata Piskorz-Szymendera

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: jarszym@ump.edu.pl, tel. (61) 854 72 27

 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne:

I rok mgr Agata Dąbrowska
Zakład Ratownictwa Medycznego
e-mail: agatadabrowska@ump.ed.pl, tel. (61) 845 27 83

II rok mgr Adrian Chrobak
Zakład Medycyny Ratunkowej
e-mail: chrobak_adrian@ump.edu.pl,  tel. (61) 845 27 89

III rok mgr Radosław Zalewski
Zakład Ratownictwa Medycznego
e-mail: radekzalewski@ump.edu.pl , tel. (61) 845 27 83

 

 KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Tomasz Trzmiel
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: ttrzmiel@ump.edu.pl , tel. (61) 854 65 73

II rok dr Sławomir Tobis
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: stobis@ump.edu.pl, tel. (61) 854 65 73

III rok dr Mirosława Cylkowska-Nowak
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl, tel. (61) 854 65 73

 

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE 

Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne:

I rok dr Adam Wysocki
Katedra i Zakład Biologii Komórki
e-mail: adawyso@ump.edu.pl, tel. (61) 854 71 87

II rok dr hab. Jan Domaradzki
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: jandomar@ump.edu.pl, tel. (61) 845 27 74

III rok dr Krzysztof Prętki
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: kpretki@ump.edu.pl, tel. (61) 845 27 75

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:
I rok mgr Mateusz Cofta
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
e-mail: mcofta@ump.edu.pl, tel. (61) 854 65 77

II rok dr Ewelina Chawłowska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
e-mail: ewierz@ump.edu.pl , tel. (61) 854 65 77