Organizacja roku akademickiego

Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszych lat studiów wszystkich kierunków, poziomów i form studiów, z wyłączeniem studiów drugiego stopnia, realizowane są w okresie od 2 listopada 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku.

 

 

Rok akademicki 2020/2021 trwa od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne od 1 października 2020 roku do 14 lutego 2021 roku
Przerwa świąteczna  od 21 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku
Przerwa semestralna od 15 lutego do 21 lutego 2021 roku

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne od 22 lutego do 30 czerwca 2021 roku
Przerwa świąteczna od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2021 roku
Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 września 2021 roku

Dni rektorskie

2 października 2020 roku - uroczysta inauguracja roku akademickiego
13 maja 2021 roku - Dzień Kultury Fizycznej
4 czerwca 2021 roku