Studenci I roku

Informacja dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie na I roku 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 83/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów realizowane będą od 2 listopada 2020 roku do 31 lipca 2021 roku.

Przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku.

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Rok akademicki 2020/2021

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS
Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo numer swojego albumu oraz zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

NUMER SUBKONTA

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:
- czesne za studia 

- opłata za akademik
- opłata za powtarzanie zajęć
- opłata za legitymację
- opłata za ubezpieczenie NNW (dla zainteresowanych) – informacje w aktualnościach na stronie Wydziału
należy wnosić na swoje subkonto!!!!

Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Studenci korzystają z uczelnianej poczty elektronicznej, na którą otrzymują wiadomości z Biura Obsługi Dziekana.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:
Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl
Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

Studenci kierunku ratownictwo medyczne stacjonarne pierwszego stopnia (pokój 119) przychodzą do Biura Obsługi Dziekana 1 października 2020 r. w godzinach od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do litery K) od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery L do litery Z) z kompletem poniżej wymienionych dokumentów.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT).

Wszyscy  studenci  przed  rozpoczęciem  zajęć realizowanych  w  formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line "UMP-COVID 19".
Kurs dostępny jest  od  dnia  25 września  na  platformie  OLAT.

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

Studenci kierunku terapia zajęciowa stacjonarne pierwszego stopnia (pokój 120) przychodzą do Biura Obsługi Dziekana 1 października 2020 r. w godzinach od 12.30-14.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do litery K) od 14.00 do 15.30 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery L do litery Z) z kompletem poniżej wymienionych dokumentów.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT).

Wszyscy  studenci  przed  rozpoczęciem  zajęć realizowanych  w  formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line "UMP-COVID 19".
Kurs dostępny jest  od  dnia  25 września  na  platformie  OLAT.

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

Studenci kierunków: fizjoterapia jednolite magisterskie (pokój 104), pielęgniarstwo stacjonarne pierwszego stopnia (pokój 04) położnictwo stacjonarne pierwszego stopnia (pokój 101), zdrowie publiczne stacjonarne pierwszego stopnia (pokój 120) przychodzą do BOD WNoZ ul. Smoluchowskiego 11:

1 października 2020 r.:

- od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do C)

- od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery D do F)

- od 12.30 do 14.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery G do I)

- od 14.00 do 15.30 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery J do Ł)

2 października 2020 r.:

- od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery M do O)

- od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery P do Ś)

- od 12.30 do 14.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery T do U)

- od 14.00 do 15.30 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery W do Z)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT).

Wszyscy  studenci  przed  rozpoczęciem  zajęć realizowanych  w  formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line "UMP-COVID 19".
Kurs dostępny jest  od  dnia  25 września  na  platformie  OLAT.

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

Studenci kierunku fizjoterapia drugiego stopnia niestacjonarne przychodzą do Biura Obsługi Dziekana, ul. Smoluchowskiego 11 (pokój 119) 9 października 2020 r. w godzinach od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do litery K) od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery L do litery Z) z kompletem poniżej wymienionych dokumentów.


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT)

- oświadczenie dotyczące sposobu opłacania czesnego (ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2020/2021), w przypadku braku deklaracji z systemu WISUS - OŚWIADCZENIE RATY


- dowód wpłaty za czesne za studia.

Wszyscy  studenci  przed  rozpoczęciem  zajęć realizowanych  w  formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line "UMP-COVID 19".
Kurs dostępny jest  od  dnia  25 września  na  platformie  OLAT.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU ŚCIEŻKI- FIZJOTERAPIA II STOPNIA

Studenci 1 roku fizjoterapii drugiego stopnia studia niestacjonarne zobowiązani są do wyboru ścieżki ortopedycznej lub neurologicznej. Deklaracje wyboru ścieżki należy złożyć w Biurze Obsługi Dziekana 09.10.2020 r.

DEKLARACJA WYBORU ŚCIEŻKI


Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

KAŻDY STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA WŁASNEGO DŁUGOPISU!

 

Studenci kierunku zdrowie publiczne stacjonarne drugiego stopnia (pokój 120) przychodzą do Biura Obsługi Dziekana 6 października 2020 r.:

- od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do F)

- od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery G do K)

- od 12.30 do 14.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery L do P)

- od 14.00 do 15.30 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery R do W)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT).

Wszyscy  studenci  przed  rozpoczęciem  zajęć realizowanych  w  formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line "UMP-COVID 19".
Kurs dostępny jest  od  dnia  25 września  na  platformie  OLAT.

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

Studenci kierunków: pielęgniarstwo (pokój 102) oraz położnictwo (pokój 101) stacjonarne drugiego stopnia przychodzą do BOD WNoZ ul. Smoluchowskiego 11:

6 października 2020 r.:

- od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do C)

- od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery D do F)

- od 12.30 do 14.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery G do I)

- od 14.00 do 15.30 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery J do Ł)

7 października 2020 r.:

- od 8.00 do 10.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery M do O)

- od 10.00 do 12.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery P do Ś)

- od 12.30 do 14.00 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery T do U)

- od 14.00 do 15.30 (przychodzą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery W do Z)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 

dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.  (osoby studiujące już na innym kierunku na UMP oraz absolwenci studiów 1 stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację) 

- podpisane ślubowanie pobierz

- zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT).

Wszyscy  studenci  przed  rozpoczęciem  zajęć realizowanych  w  formie kontaktowej zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line "UMP-COVID 19".
Kurs dostępny jest  od  dnia  25 września  na  platformie  OLAT.

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

NA PROŚBĘ STUDENTA WYSŁANĄ Z UCZELNIANEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE STATUS STUDENTA WYSYŁANE BĘDĄ SKANEM PO 05 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

 

Informacje o wysokości opłat za studia w roku akademickim 2020/2021

Opłatę za studia należy wnieść nie później niż przed rozpoczęciem zajęć, to jest do 10 października 2020 r.

Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021pobierz

 

Obowiązkowe szkolenia i kursy na platformie SOlat

Logowanie na platformę sOLAT.
W celu wejścia na platformę SOlat, należy zalogować się do Panelu kandydata i następnie kliknąć link do platformy SOlat (Olat). Student automatycznie zostanie przeniesiony na platformę, bez konieczności podawania danych logowania.

Po wejściu na platformę należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać jeden z dostępnych kursów. Aby go rozpocząć, należy kliknąć na jego nazwę lub wcisnąć przycisk „Start”.

Wewnątrz każdego kursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz jak jego organizacji i uzyskiwania zaliczenia. Są one zawarte na stronie „Informacje o …” (wewnątrz kursu) i przed rozpoczęciem kursu należy z nimi szczegółowo się zapoznać.

Poszczególne szkolenia i test znajdują się w następujących kursach na platformie SOlat

1. Szkolenie Biblioteczne (dotyczy wszystkich studentów)

2.Szkolenie BHP (dotyczy wszystkich studentów)

  1. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych (dotyczy wszystkich studentów)

Kontakt
W przypadku problemów z dostępem do platformy SOlat, lub któregoś z kursów należy skontaktować się z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia drogą mailową na adres elearning@ump.edu.pl (najlepiej korzystając z maila studenckiego jeżeli ma się do niego dostęp).
W treści wiadomości należy podać następujące informacje, które ułatwią rozwiązanie problemu.
- imię i nazwisko;
- numer indeksu;
- wydział kierunek, tryb i rok studiów;
- numer błędu (jeśli system go wyświetlił);
- zrzut ekranu w formacie jpg obrazujący występujący problem;
- szczegółowy opis problemu z wykonywanymi wcześniej działaniami.

  1. Szkolenie z praw i obowiązków studenta (nie dotyczy studentów II stopnia niestacjonarne) przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) – szczegółowe informacje w terminie późniejszym!

Wszystkie szkolenia są obowiązkowe !!!

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (I rok studiów II stopnia)

Szczegółowe informacje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2020/2021 znajdują się w systemie WISUS oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu →dydaktyka→ sprawy studenckie i dydaktyczne→ stypendia.

 POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce Sprawy Studenckie/ Plany zajęć. 
  2. Studenci stacjonarni w terminie do 09.10.2020 r. zobowiązani są podać nazwisko starosty roku oraz starostów poszczególnych grup do właściwego Dziekanatu.
  3. Studenci niestacjonarni w terminie do 16.10.2020 r. zobowiązani są podać nazwisko starosty roku oraz starostów poszczególnych grup do właściwego Dziekanatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________