Do pobrania

» Karta obiegowa

» Dane do suplementu

» Druk recenzji pracy licencjackiej

» Druk recenzji pracy magisterskiej

» prośba o recenzje pracy dyplomowej

> Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej

» Wzór oświadczenia studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

» Dane do PIT-8Cplik

» Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiach do banku

» Podanie do Kwestury o wystawienie faktury

» Oświadczenie rat

» Podanie do Dziekana

» Podanie do Dziekana - zmiana tematu pracy dyplomowej

» Podanie do Dziekana - przepisanie oceny