Prace licencjackie i magisterskie

 

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024:

 

 

Zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich :

» zasady wyboru prac licencjackich i magisterskich oraz limity

REGULAMIN prac dyplomowych studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

REGULAMIN prac dyplomowych studia drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

 

INSTRUKCJA DLA PROMOTORÓW - wprowadzenie danych pracy dyplomowej do systemu

 

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC DYPLOMOWYCH DO KOMISJI BIOETYCZNEJ

 

ZARZĄDZENIE NR 99/22 W SPRAWIE USTALENIA PROCEDURY UTAJNIANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA , WNIOSEK, OŚWIADCZENIE ORAZ ZAŚWIADCZENIE DO POBRANIA https://bip.ump.edu.pl/zarzadzenie/15861/zarzadzenie-nr-99-22

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ NA PODSTAWIE ARTYKUŁU

 

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

 

https://ucos.ump.edu.pl/wnoz_obrony