Opiekunowie lat

 

WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Stacjonarne:

I rok dr Jagoda Goślińska

Klinika Rehabilitacji

email: kkazmierczak@ump.edu.pl

II rok dr Katarzyna Kaźmierczak

Klinika Fizjoterapii

e-mail: kkazmierczak@ump.edu.pl

 

III rok dr Krzysztof Korbel

Zakład Fizjoterapii

e-mail: kkorbel@ump.edu.pl

 

IV rok dr hab. Magdalena Sobieska

Zakład Fizjoterapii

e-mail: msobieska@ump.edu.pl

 

V rok dr hab. Ewa Gajewska
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
e-mail: ewagajewska@ump.edu.pl ,  tel. 61 869 12 55

 

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Barbara Grabowska-Fudala

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego

e-mail: bgfudala@ump.edu.pl , tel. 61 8 612 261

 

II rok mgr Justyna Kiejda

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
e-mail: jkiejda@ump.edu.pl, tel. 61 861 22 67

 

III rok mgr Artur Chmielewski
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: arturchmielewski@ump.edu.pl, tel. 6) 861 22 61

 

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Beata Skokowska
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: bskokowska@ump.edu.pl, tel. 61 861 22 34

II rok dr Marlena Szewczyczak

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
e-mail: mszewczyczak@ump.edu.pl, tel. 61 854 64 67

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

I rok dr Magdalena Strugała

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej

email: magdastrugala@ump.edu.pl , tel. 618 54 64 87

 

 

 KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Katarzyna Wszołek

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

e-mail: katarzyna.wszolek@ump.edu.pl

 

II rok mgr Agnieszka Budziak
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: aga.budziak@ump.edu.pl , tel. 61 854 72 25

 

III rok mgr Joanna Żurawska
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: joannazurawska@ump.edu.pl , tel. (61) 854 72 27

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Ilona Parda

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: ilona.parda@ump.edu.pl , tel. 618 54 72 27

 

II rok  mgr Elżbieta Czapla

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

e-mail: e.czapla@ump.edu.pl , tel. (61) 854 72 25

 

 

 KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne:

I rok mgr Michał Chyra

Zakład Ratownictwa Medycznego

e-mail: michalchyra@ump.edu.pl , 61 8 45 27 83

 

II rok dr Krystyna Gontko-Romanowska
ZakładMedycyny Ratunkowej
e-mail: gontko@ump.edu.pl ,  tel. 61 845 27 83

 

III rok dr Agata Dąbrowska
Zakład Ratownictwa Medycznego
e-mail: agatadabrowska@ump.ed.pl , tel. 61 845 27 83

 


 

 KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Anna Pieczyńska

Zakład Terapii Zajęciowej

e-mail: apieczynska@ump.edu.pl , tel. 61 8 54 65 73

 

II rok dr Barbara Purandare
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: barbarap@ump.edu.pl , tel. 61 854 65 73

 

III rok mgr Tomasz Trzmiel
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: ttrzmiel@ump.edu.pl , tel. 61 854 65 73

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Ewa Zasadzka

Zakład Terapii Zajęciowej

e-mail: ezasad@ump.edu.pl , 61 854 65 73

 

 

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE 

Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne:

I rok dr hab. Jan Domaradzki

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

e-mail: jandomar@ump.edu.pl , 61 845 27 74

 

II rok dr Krzysztof Prętki
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: kpretki@ump.edu.pl , tel. 61 845 27 75

 

III rok dr Adam Wysocki
Katedra i Zakład Biologii Komórki
e-mail: adawyso@ump.edu.pl , tel. 61 854 71 87

 

 Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Mateusz Cofta

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej

e-mail: mcofta@ump.edu.pl , tel. 618 54 65 77

 

II rok dr Natalia Markwitz-Grzyb
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: nmarkwitz@ump.edu.pl , tel. 61 845 27 74

 

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

II rok dr Piotr Kordel
Katedra Nauk Społecznych i Humanistcznych
e-mail: kordel@ump.edu.pl , tel. 61 845 27 75