Opiekunowie lat

WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 I rok mgr Bartosz Bąk
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: bartoszbak@ump.edu.pl

 

II rok dr Ewa Wierzchosławska
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: ewierzchoslawska@ump.edu.pl

 

III rok dr Grzegorz Zwierzchowski
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: grzegorzzwierzchowski@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Piotr Olejnik
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: piotrolejnik@ump.edu.pl

 

II rok mgr Lucyna Kasprzyk
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: lucynakasprzyk@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

I rok dr Agnieszka Skrobała

Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail:askrobala@ump.edu.pl, agnieszka.skrobala@wco.pl

 

II rok dr hab. Jan Olszewski
Zakład Bioniki i Bioimpedancji
tel. (61) 854-67-84
e-mail: jolszewski@ump.edu.pl

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Stacjonarne:

I rok dr Agnieszka Wareńczak Studia magisterskie jednolite
Klinika Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-17
e-mail: agnieszka.warenczak@gmail.com

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

II rok dr Elżbieta Skorupska
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-44
e-mail: skorupska@ump.edu.pl

 

III rok mgr Katarzyna Galasińska
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-44
e-mail: katarzyna.galasi@wp.pl

 

Niestacjonarne:

 

II rok lek. med. Magdalena Łańczak-Trzaskowska
Klinika Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-75

 

III rok dr Wojciech Manikowski
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-48
e-mail: wojtekmanikowski@gmail.com

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Agnieszka Krawczyk-Wasilewska

Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-48
e-mail: krawczyk.wasilewska@ump.edu.pl

 

II rok mgr Aleksander Krawczyński
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-48
e-mail: aleksanderkrawczynski@tlen.pl

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

I rok dr Przemysław Keczmer
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-48
e-mail: keczmer_p@onet.eu

 

II rok dr Roksana Malak
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-48
e-mail: roxanam@op.pl

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok dr Joanna Stanisławska
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego
tel. (61) 861-22-43
e-mail: stanislawskajoanna@wp.pl

 

II rok mgr Dorota Bernad
Zakład  Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-67
e-mail: bernaddorota@ump.edu.pl

III rok mgr Justyna Kiejda

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
tel. (61) 861-22-57
e-mail: jkiejda@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Monika Pyszczorska

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-67
e-mail: monikapy@ump.edu.pl

 

II rok dr Magdalena Strugała
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego
tel. (61) 861-22-30
e-mail: magdastrugal@onet.eu

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

 

I rok mgr Jadwiga Pieścikowska

Zakład  Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-67
e-mail: jpiescikowska@ump.edu.pl

 

II rok dr Dorota Mocarska
Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
tel. (61) 849-12-65
e-mail: dmocarsk@ump.edu.pl

 

III rok mgr Katarzyna Kozłowska

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-61
e-mail: kkozlowska@ump.edu.pl

 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Ilona Parda
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26

 

II rok mgr Brygida Nowicka
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. 61 8 54 72 26
e-mail: brygidan@ump.edu.pl

 

III rok mgr Agnieszka Budziak
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Katarzyna Plagens- Rotman
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26
e-mail: rotman@ump.edu.pl

II rok mgr Magdalena Tomaszewska
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26
e-mail: mtomaszewska@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

 I rok dr Agata Tarka
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61) 854-72-26
e-mail: agatatarka@ump.edu.pl

III rok mgr Małgorzata Kłobus
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26

 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne:

I rok mgr Agata Dąbrowska
Zakład Ratownictwa Medycznego
tel. (61) 854-69-19

 

II rok dr Krystyna Gontko- Romanowska
Zakład Medycyny Ratunkowej
tel. (61) 831-10-75
e-mail: gontko@ump.edu.pl

 

III rok mgr Marcin Rybakowski
Zakład Ratownictwa Medycznego
tel. (61) 854-69-18
e-mail: mrybakowski@wp.pl

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Agnieszka Żok
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11
e-mail: agnieszka_zok@wp.eu

 

II rok dr Sławomir Tobis
Katedra Geriatrii i Gerontologii
tel. (61) 854-65-73

e-mail: stobis@ump.edu.pl

III rok dr Mirosława Cylkowska-Nowak
Katedra Geriatrii i Gerontologii
tel. (61) 854-65-73
e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl

 

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE 

Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne:

I rok dr Adam Wysocki
Katedra i Zakład Biologii Komórki
tel. (61) 854-71-70
e-mail: adawyso@ump.edu.pl

 

II rok mgr Natalia Markwitz-Grzyb
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11
e-mail: nmarkwitz@ump.edu.pl

 

III rok dr Krzysztof Prętki
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11
e-mail: kpretki@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

I rok dr Piotr Pagórski
Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
tel. (61) 861-22,50
e-mail: ppp54@ poczta.onet.pl

 

II rok mgr Mateusz Cofta
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
tel. (61) 854-65-77 - t

e-mail: mcofta@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

I rok dr Anna Stanek
Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
e-mail: astanek@ump.edu.pl

 

II rok dr Piotr Kordel
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11
e-mail: kordel@ump.edu.pl