Opiekunowie lat

 

WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok dr Anna Szczerba
Katedra i Zakład Biologii Komórki 
tel. (61) 8547-191, e-mail: abosacka@ump.edu.pl

 

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

 I rok dr Grzegorz Zwierzchowski
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: grzegorzzwierzchowski@ump.edu.pl

 

II rok mgr Bartosz Bąk
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: bartoszbak@ump.edu.pl

 

III rok dr Ewa Wierzchosławska
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: ewierzchoslawska@ump.edu.pl

 

 Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Lucyna Kasprzyk
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: lucynakasprzyk@ump.edu.pl

 

II rok mgr Piotr Olejnik
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: piotrolejnik@ump.edu.pl

 

Niestacjonarne:

 

I rok dr hab. Jan Olszewski  

Zakład Bioniki i Bioimpedancji
tel. (61) 854-67-84, e-mail: jolszewski@ump.edu.pl

  

II rok dr Agnieszka Skrobała

Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail:askrobala@ump.edu.plagnieszka.skrobala@wco.pl

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Stacjonarne:

 

I rok dr hab. Ewa Gajewska

Katedra i Klinika Neurologii Wiek u Rozwojowego

tel.  (61) 869-12-55  e-mail: ewagajewska@ump.edu.pl

 

II rok dr Agnieszka Wareńczak
Klinika Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-17, e-mail: agnieszka.warenczak@gmail.com

 

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

III rok dr Elżbieta Skorupska
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-44, e-mail: skorupska@ump.edu.pl

  

Niestacjonarne:

 III rok dr Wojciech Manikowski
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-02-48, e-mail: wojtekmanikowski@gmail.com

  

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok dr Monika Grygorowicz

Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa
tel. (61) 8310-176, e-mail: grygorowicz@ump.edu.pl

 

II rok mgr Aleksander Krawczyński
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
tel. (61) 831-048, e-mail: aleksanderkrawczynski@tlen.pl

 

Niestacjonarne:

I rok dr Mateusz Romanowski 
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
e-mail: mateusz.romanowski@ump.edu.pl

 

II rok dr hab. Magdalena Sobieska
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji

e-mail: msobieska@ump.edu.pl

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Justyna Kiejda

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
tel. (61) 861-22-57, e-mail: jkiejda@ump.edu.pl

 

II rok dr Joanna Stanisławska
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego
tel. (61) 861-22-43, e-mail: stanislawskajoanna@wp.pl

 

III rok mgr Dorota Bernad
Zakład  Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-67, e-mail: bernaddorota@ump.edu.pl

  

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok dr Magdalena Strugała
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego
tel. (61) 861-22-30, e-mail: magdastrugal@onet.eu

 

II rok mgr Monika Pyszczorska

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-67, e-mail: monikapy@ump.edu.pl

 

Niestacjonarne:

 

I rok mgr Katarzyna Kozłowska

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-61, e-mail: kkozlowska@ump.edu.pl

 

II rok mgr Jadwiga Pieścikowska

Zakład  Praktyki Pielęgniarskiej
tel. (61) 861-22-67, e-mail: jpiescikowska@ump.edu.pl

 

III rok dr Dorota Mocarska
Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
tel. (61) 849-12-65, e-mail: dmocarsk@ump.edu.pl

  

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Elżbieta Czapla
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26

 

II rok mgr Ilona Parda 
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26

 

III rok mgr Brygida Nowicka
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. 61 8 54 72 26, e-mail: brygidan@ump.edu.pl

 

 Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Agnieszka Budziak
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26, e-mail: mtomaszewska@ump.edu.pl

 

II rok dr Katarzyna Plagens- Rotman
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26, e-mail: rotman@ump.edu.pl

 

Niestacjonarne:

 

I rok mgr Małgorzata Kłobus
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61)854-72-26

 

II rok dr Agata Tarka
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
tel. (61) 854-72-26, e-mail: agatatarka@ump.edu.pl

 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Marcin Rybakowski
Zakład Ratownictwa Medycznego
tel. (61) 854-69-18, e-mail: mrybakowski@wp.pl

 

II rok mgr Agata Dąbrowska
Zakład Ratownictwa Medycznego
tel. (61) 854-69-19

 

III rok dr Krystyna Gontko- Romanowska
Zakład Medycyny Ratunkowej
tel. (61) 831-10-75, e-mail: gontko@ump.edu.pl

  

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok dr Mirosława Cylkowska-Nowak
Katedra Geriatrii i Gerontologii
tel. (61) 854-65-73, e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl

 

II rok dr Agnieszka Żok
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11, e-mail: agnieszka_zok@wp.eu

 

III rok dr Sławomir Tobis
Katedra Geriatrii i Gerontologii
tel. (61) 854-65-73, e-mail: stobis@ump.edu.pl

 

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE 

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok dr Krzysztof Prętki
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11, e-mail: kpretki@ump.edu.pl

 

II rok dr Adam Wysocki
Katedra i Zakład Biologii Komórki
tel. (61) 854-71-70, e-mail: adawyso@ump.edu.pl

 

III rok mgr Natalia Markwitz-Grzyb
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11, e-mail: nmarkwitz@ump.edu.pl

 

 Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Mateusz Cofta
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
tel. (61) 854-65-77, e-mail: mcofta@ump.edu.pl

 

II rok dr Piotr Pagórski
Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
tel. (61) 861-22-50, e-mail: ppp54@ poczta.onet.pl

 

Niestacjonarne:

 

I rok dr Piotr Kordel
Katedra Nauk Społecznych
tel. (61) 854-69-11, e-mail: kordel@ump.edu.pl

 

II rok dr Anna Stanek
Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
e-mail: astanek@ump.edu.pl