Opiekunowie lat

 

WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW W ROKU AKAD. 2023/2024

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie, stacjonarne:

I rok dr Marta Rosołek
Zakład Fizjoterapii
email: mrosolek@ump.edu.pl

II rok dr Jagoda Goślińska
Klinika Rehabilitacji
e-mail: jgoslinska@ump.edu.pl

III rok dr Katarzyna Kaźmierczak
Klinika Rehabilitacji
e-mail: kkazmierczak@ump.edu.pl

IV rok dr Krzysztof Korbel
Zakład Fizjoterapii
e-mail: kkorbel@ump.edu.pl

V rok dr hab. Magdalena Sobieska
Zakład Fizjoterapii
e-mail: msobieska@ump.edu.plKIERUNEK PIELĘGNIARSTWO - s
tudia I stopnia, stacjonarne:

I rok dr Anna Smelkowska
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
e-mail: asmelk@ump.edu.pl

II rok dr Beata Skokowska
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: bskokowska@ump.edu.pl

III rok dr Edyta Cudak-Kasprzak
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
e-mail: edytacud@ump.edu.pl


KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO - studia II stopnia, stacjonarne:

I rok dr Marlena Szewczyczak
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
e-mail: mszewczyczak@ump.edu.pl

II rok dr Barbara Grabowska-Fudala
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
e-mail: bgfudala@ump.edu.pl


KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO - studia II stopnia, n
iestacjonarne:

I rok dr Aleksandra Zielińska-Czajko
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
email: azielinska@ump.edu.pl

II rok dr Magdalena Strugała
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
email: magdastrugala@ump.edu.pl


KIERUNEK POŁOŻNICTWO  -  studia I stopnia, stacjonarne:

I rok dr Joanna Żurawska
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: joannazurawska@ump.edu.pl

II rok dr Katarzyna Wszołek
Klinika Zdrowia Matki i Dziecka i Minimalnie Inwazyjnej Ginekologii Operacyjnej
e-mail: katarzyna.wszolek@ump.edu.pl

III rok mgr Agnieszka Budziak
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: aga.budziak@ump.edu.pl


KIERUNEK POŁOŻNICTWO - studia II stopnia, stacjonarne:

I rok  mgr Elżbieta Czapla
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: eczapla@ump.edu.pl

II rok mgr Ilona Parda
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: ilona.parda@ump.edu.plKIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia I stopnia, stacjonarne:

I rok dr Marcin Rybakowski
Zakład Medycyny Ratunkowej
e-mail: mrybakowski@ump.edu.pl

II rok mgr Michał Chyra
Zakład Ratownictwa Medycznego
e-mail: michalchyra@ump.edu.pl

III rok dr Krystyna Gontko-Romanowska
Zakład Medycyny Ratunkowej
e-mail: gontko@ump.edu.pl


KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA
studia I stopnia, stacjonarne:

I rok dr Tomasz Trzmiel
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: ttrzmiel@ump.edu.pl

II rok mgr Anna Pieczyńska
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: apieczynska@ump.edu.pl

III rok dr Barbara Purandare
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: barbarap@ump.edu.pl


KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA - studia II stopnia, s
tacjonarne:

II rok dr Ewa Zasadzka
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: ezasad@ump.edu.pl


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - studia I stopnia, stacjonarne:

I rok mgr Natalia Markwitz-Grzyb
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: nmarkwitz@ump.edu.pl

II rok dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: jandomar@ump.edu.pl

III rok dr Krzysztof Prętki
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: kpretki@ump.edu.pl


KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE - studia II stopnia, stacjonarne:

I rok dr Piotr Kordel
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: kordel@ump.edu.pl

II rok dr Mateusz Cofta
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
e-mail: mcofta@ump.edu.pl