Jednostki wydziałowe

Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Kędzia, prof. UM
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: 61 849-12-65 
e-mail: kpielped@ump.edu.pl

 

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska 
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz 
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-76-53
fax: 61 854-76-91
e-mail: wnozbiol@ump.edu.pl                  
                       Pracownia Immunologii

 

          Zakład Biologii Zaburzeń Lipidowych
         
Kierownik: dr hab. Paweł Burchardt, prof. UM
          ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań         

          tel.: 61 854-76-53

          fax: 61 854-76-91

          Zakład Immunobiochemii
         
Kierownik: dr hab. Jakub Żurawski
          ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań 
          tel.: 61 854-76-52
          e-mail: zibc@ump.edu.pl

 

Katedra Geriatrii i Gerontologii
Kierownik: dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM 
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-73
e-mail: geriatria@ump.edu.pl

          Zakład Profilaktyki Chorób Skóry
         
Kierownik: dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM  
          ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
          tel./fax: 61 854-65-73

                      Pracownia Terapii Zajęciowej
                      Kierownik: dr Mirosława Cylkowska-Nowak   
                      ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
                      Tel. 61 854-73-06, 61 854-73-07

 

Katedra Nauk Społecznych
Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-69-11 
e-mail: kns@ump.edu.pl / mmusiela@ump.edu.pl
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

 

                      Pracownia Historii Zawodów Medycznych
                     
Kierownik: dr n. o zdrowiu Katarzyna Głodowska
                      tel.: 61 854-68-36

 

                      Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
                     
Kierownik: dr hab. Adam Czabański 
                      ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
                      tel.: 61 854-69-13

 

                      Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
                     
Kierownik: dr Krzysztof Prętki
                      ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
                      tel.: 61 854-68-39

 

             Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
            
Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak 
             ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
             tel.: 61 854-69-11 
             e-mail: mmusiela@ump.edu.pl

 

Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Kierownik: dr hab. Monika Urbaniak
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-50, tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: knoz@ump.edu.pl / monika.urbaniak@ump.edu.pl
www.ozoz.ump.edu.pl

            Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
           
P. o. kierownika: dr Jan Nowomiejski
            ul. Smoluchowskiego 11  , 60-179 Poznań
            tel.: 61 861-22-21, tel./fax: 61 861-22-51
            e-mail: orgzarz@ump.edu.pl / jnowomiejski@op.pl                  

              Zakład Prawa Medycznego
             
Kierownik: dr hab. Monika Urbaniak
             
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
              tel.: 61 861-22-50, tel./fax: 61 861-22-51
              e-mail: biurozpm@ump.edu.pl

Katedra Pielęgniarstwa 
Kierownik: dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-67, fax: 61 861-22-66 
e-mail: pielegniarstwo@ump.edu.pl
www.katedrapielegniarstwa.ump.edu.pl

               Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
               Kierownik: dr hab. Danuta Dyk 
               ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
               tel.: 61 861-22-39
               e-mail: dyk@ump.edu.pl

 

               Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego 
              
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
               tel.: 61 861-22-67, fax: 61 861-22-66
               P. o. kierownika: dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM
               e-mail: jaracz@ump.edu.pl

 

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
P. o. kierownika: dr hab. Krystyna Górna, prof. UM
gorna@ump.edu.pl

 

               Zakład Praktyki Pielęgniarskiej 
              
Kierownik: dr hab. Grażyna Bączyk 
               ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
               tel.: 61 861-22-61, fax: 61 861-22-66
               e-mail: gbaczyk@ump.edu.pl

 

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji 
Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-81, tel./fax: 61 831-02-44

          Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
          Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
          ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
          tel.: 61 831-02-81, tel./fax: 61 831-02-44
                       
                      Pracownia Balneologii i Immunologii Wysiłku

                      Pracownia Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej
                     
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. UM

                      Pracownia Praktycznej Nauki Fizjoterapii
                      Kierownik: dr n. o zdr. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska

                      Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej
                     
Kierownik: dr n. o zdr. Roksana Malak

                      Pracownia Antropomotoryki
                      
Kierownik: dr n. o zdr Anna Kostiukow

 

            Klinika Rehabilitacji 
           
Kierownik: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM
            ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
            tel.: 61 831-02-17
            e-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl
                        Pracownia Rehabilitacji Klinicznej

 

Katedra Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 941-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl

 

              Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
              Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
                      Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka
                      Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej

 

               Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
              
Kierownik: dr hab. Beata Pięta prof. UM 
               ul. Jackowskiego 41, 60-533 Poznań
               tel.: 61 854-72-27

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Krokowicz  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
tel.: 61 873-94-14, fax: 61 875-90-90
e-mail: klin.chir.og@szpital-szwajcarska.poznan.pl


Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego 
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Steinborn
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-12-55 / 867-21-19, fax: 61 867-12-32 
e-mail: nwrsk2@ump.edu.pl                      
                       Pracownia Polisomnografii i Badań Snu
                       Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

 

Katedra i Zakład Biologii Komórki 
Kierownik: dr hab. Małgorzata Kotwicka 
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-71-70, fax: 61 854-71-69 
e-mail: mkotwic@ump.edu.pl
www.katbiolkom.ump.edu.pl                      
                       Pracownia Biologii Molekularnej
                      
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska
                      
                       Pracownia Biologii Rozrodu
                      
Kierownik: dr hab. Małgorzata Kotwicka 

 

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej
Kierownik prof. dr hab. Ryszard Marciniak
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel./fax. 61 854-69-01 / 854-69-00 
e-mail: zpm@ump.edu.pl
www.edukacja-medyczna.ump.edu.pl 

Katedra i Zakład Elektroradiologii 
Kierownik: prof. dr hab. Julian Malicki 
ul. Garbary 15, 61-868 Poznań
tel.: 61 854-07-00, fax: 61 852-19-48 
www.rtt.edu.pl 

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854 65 78, tel. 61 854 65 77
e-mail: mstaniew@ump.edu.pl
www.kzpz.ump.edu.pl

                      Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
                     
Kierownik: dr Dorota Talarska 
                      ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
                      tel.: 61 854 64 97

                      Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
                      Kierownik: dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz

                      Pracownia Zdrowia Międzynarodowego
                      Kierownik: dr n. med. Ewelina Wierzejska
                      tel.: 61 854-68-40

                      Pracownia Epidemiologii
                      Kierownik: dr Barbara Czech-Szczapa

                      Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
                      Kierownik: dr hab. n. o zdrowiu Bartosz Bilski

                      Pracownia Medycyny Ekstremalnej

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii 
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chęciński 
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel./fax: 61 846-45-30
                       Pracownia Medycyny Sportowej
                       Pracownia Radiologii Zabiegowej

 

Zakład Bioniki i Bioimpedancji
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
tel.: 61 854-67-84
                      Pracownia Spektroskopii Elektrycznej
                      Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
                      ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
                      tel.: 61 854-67-84, fax: 61 854-67-85
                      e-mail: bioibio@ump.edu.pl

                      Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej
                     
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Jan Olszewski
                     
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań

 

Zakład Dermatologii i Wenerologii 
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Żaba
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: 61 869-12-85, fax: 61 869-15-72

 

Katedra Medycyny Ratnkowej
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (Wejście P, II piętro)
tel./fax: 61 869-17-50

                      Zakład Medycyny Ratunkowej 
                      Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
                      ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (Wejście P, II piętro)
                      tel./fax: 61 869-17-50
                      e-mail: ratunkowa@ump.edu.pl / darianowak@ump.edu.pl (sprawy studenckie)
                      www.ratunkowa.ump.edu.pl

                                        Pracownia Medycyny Hiperbarycznej
                                        Pracownia Toksykologii Klinicznej
                                        Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

                      Zakład Ratownictwa Medycznego 
                      P. o. kierownika: dr Roland Podlewski
                      ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
                      tel./fax: 61 854-68-54
                     e-mail: rpodlew@ump.edu.pl
                      www.ratmed.ump.edu.pl 

 

Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Siminiak

 

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej 
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mojs 
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel./fax: 61 854-72-73 / 854-72-74
e-mail: psychologia@ump.edu.pl
www.psychologia.ump.edu.pl

                       Pracowania Neuropsychologii Klinicznej 

 

Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa 
Kierownik: dr hab. Łukasz Kubaszewski
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-01-76
e-mail: Zakład.SBK@ump.edu.pl
www.zsbk.ump.edu.pl

 

Zakład Medycyny Środowiskowej
Kierownik: dr hab. Barbara Poniedziałek
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań
e-mail: envmed@ump.edu.pl
www.envmed.ump.edu.pl