Jednostki wydziałowe

Zakład Terapii Zajęciowej
Kierownik: dr hab. Katarzyna Hojan 
 ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
 Tel. 61 854-65-73

https://terapiazajeciowa.ump.edu.pl

e-mail: ztz@ump.edu.pl 

 

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierownik: dr hab. Ewa Baum, prof. UM
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.: 61 845-27-70 
e-mail: kns@ump.edu.pl 
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

 

                     Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego
                    
Kierownik: dr hab. Marcin Moskalewicz , prof. UM
                     ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                     tel: 61 845-27-73

                      

                      Pracownia Historii Zawodów Medycznych
                     
Kierownik: dr n. o zdrowiu Katarzyna Głodowska
                      ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                      tel: 61 845-27-76

 

                      Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
                     
Kierownik: dr hab. Jan Domaradzki
                      ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                      tel: 61 845-27-74

 

                      Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
                     
Kierownik: dr Krzysztof Prętki
                      ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                      tel: 61 845-27-75

 

             Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
            
Kierownik: dr hab. Ewa Baum, prof. UM
             ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
             tel.: 61 845-27-72
             e-mail: ebaum@ump.edu.pl

 

 

            Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
            K
ierownik: dr Dariusz Walkowiak
            ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań
            tel.: 61 658-44-93,
            e-mail: orgzarz@ump.edu.pl / dariuszwalkowiak@ump.edu.p /  www.orgzarz.ump.edu.pl/

               

            

 Katedra Pielęgniarstwa 
Kierownik: Prof. dr hab. Krystyna Jaracz
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-67, fax: 61 861-22-66 
e-mail: pielegniarstwo@ump.edu.pl
www.katedrapielegniarstwa.ump.edu.pl

               Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
               Kierownik: dr hab. Danuta Dyk 
               ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
               tel.: 61 861-22-39
               e-mail: dyk@ump.edu.pl

                             Pracownia Badań Fizykalnych

 

               Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego 
           
    Kierownik: Prof. dr hab. Krystyna Jaracz

               ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
               tel.: 61 861-22-67, fax: 61 861-22-66
                e-mail: jaracz@ump.edu.pl

 

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Kierownik: Prof. dr hab. Krystyna Górna
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
gorna@ump.edu.pl

 

               Zakład Praktyki Pielęgniarskiej 
              
Kierownik: dr hab. Grażyna Bączyk 
               ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
               tel.: 61 861-22-61, fax: 61 861-22-66
               e-mail: gbaczyk@ump.edu.pl

 

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii
K
ierownik: Prof. dr hab. Przemysłwa Lisiński
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-17
www.rehabilitacja.ump.edu.pl

          Zakład Fizjoterapii
          Kierownik: Dr hab. Elżbieta Skorupska
          ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
         

          Klinika Rehabilitacji 
       
   Kierownik: Prof. dr hab. Przemysław Lisiński
          ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
          tel.: 61 831-02-17
          e-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl
                      

                         Pracownia Rehabilitacji Klinicznej


Katedra Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 841-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 841-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka

Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
Kierownik: dr hab. Beata Pięta prof. UM 
ul. Jackowskiego 41, 60-533 Poznań
tel.: 61 854-72-27


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Krokowicz  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
tel.: 61 873-94-14, fax: 61 875-90-90
e-mail: klin.chir.og@szpital-szwajcarska.poznan.pl


Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego 
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Steinborn
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-12-55 / 867-21-19, fax: 61 867-12-32 
e-mail: nwrsk2@ump.edu.pl                      
                       Pracownia Polisomnografii i Badań Snu
                       Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

 

Katedra i Zakład Biologii Komórki 
Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-71-70, fax: 61 854-71-69 
e-mail: mkotwic@ump.edu.pl
www.katbiolkom.ump.edu.pl                      
                       Pracownia Biologii Molekularnej
                      
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska
                      
                       Pracownia Biologii Rozrodu
                      
Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 

 

Katedra  Edukacji Medycznej
Kierownik prof. dr hab. Ryszard Marciniak
ul. Rokietnicka 7, 60 - 806 Poznań
tel. 61 845 27 91
e-mail: kizem@ump.edu.pl
www.edukacja-medyczna.ump.edu.pl 

                  Zakład Edukacji Medycznej
                  Kierownik prof. dr hab. Ryszard Marciniak
                  ul. Rokietnicka 7, 60 - 806 Poznań
                  tel. 61 845 27 91
                  e-mail: kizem@ump.edu.pl

                  Zakład Symulacji Medycznej
                  Kierownik dr n. med, Łukasz Gąsiorowski, prof. UM
                  ul. Rokietnicka 7, 60 - 806 Poznań
                  tel. 61 845 27 91
                  e-mail: kizem@ump.edu.pl

 

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854 65 78, tel. 61 854 65 77
e-mail: mstaniew@ump.edu.pl
www.kzpz.ump.edu.pl

                      Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
                     
Kierownik: dr hab.  Dorota Talarska 
                      ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
                      tel.: 61 854 64 97

                      Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
                      Kierownik: dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz

                      Pracownia Zdrowia Międzynarodowego
                      Kierownik: dr n. med. Ewelina Chawłowska
                      tel.: 61 854-68-40

                      Pracownia Epidemiologii
                      Kierownik: dr Barbara Czech-Szczapa

                      Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
                      Kierownik: dr hab. n. o zdrowiu Bartosz Bilski

                      Pracownia Medycyny Ekstremalnej

 

Zakład Bioniki i Bioimpedancji
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
tel.: 61 854-67-84
                      Pracownia Spektroskopii Elektrycznej
                      Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
                      ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
                      tel.: 61 854-67-84, fax: 61 854-67-85
                      e-mail: bioibio@ump.edu.pl

                      Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej
                     
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Jan Olszewski
                     
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań

 

 

Katedra Medycyny Ratnkowej
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
 ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel./fax: 61 845 27 80

                      Zakład Medycyny Ratunkowej 
                      Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
                      ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                      tel./fax: 61 845 27 80
                      e-mail: ratunkowa@ump.edu.pl
                      www.ratunkowa.ump.edu.pl

                                        Pracownia Medycyny Hiperbarycznej
                                        Pracownia Toksykologii Klinicznej
                                        Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
                                        Pracownia Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

                      Zakład Ratownictwa Medycznego 
                      Kierownik: dr Roland Podlewski
                      ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                      tel./fax: 61 854-27-80
                     e-mail: rpodlew@ump.edu.pl
                      www.ratmed.ump.edu.pl 

                                          Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych w Warunkach  Przedszpitalnych

Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Siminiak

 

 

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-33
e-mail: zpnr@wp.pl