Jednostki wydziałowe

Zakład Terapii Zajęciowej

Kierownik: dr hab. Katarzyna Hojan, prof. UMP 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel. 61 854-65-73
https://terapiazajeciowa.ump.edu.pl
e-mail: ztz@ump.edu.pl 

 

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Baum
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.: 61 845-27-70
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl
e-mail: kns@ump.edu.pl 

                     Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego
                    
Kierownik: dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UM
                     ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                     tel: 61 845-27-73

                     Pracownia Historii Zawodów Medycznych
                    
Kierownik: dr Katarzyna Głodowska
                     ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                     tel: 61 845-27-76

                     Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
                    
Kierownik: dr hab. Jan Domaradzki, prof UMP
                     ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                     tel: 61 845-27-74

                      Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
                     
Kierownik: dr Krzysztof Prętki
                      ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
                      tel: 61 845-27-75

            
             Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
            
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Baum
             ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
             tel.: 61 845-27-72
             e-mail: ebaum@ump.edu.pl

             Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
            
Kierownik: dr hab. Dariusz Walkowiak
             ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań
             tel.: 61 658-44-93,
             e-mail: orgzarz@ump.edu.pl / dariuszwalkowiak@ump.edu.p /  www.orgzarz.ump.edu.pl/      
      

Katedra Pielęgniarstwa 
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
ul. Rokietnicka 2a, 60-806 Poznań
tel.: 61 845-26-79
e-mail: pielegniarstwo@ump.edu.pl
www.katedrapielegniarstwa.ump.edu.pl

               Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
               Kierownik: dr hab. Danuta Dyk 
               ul. Rokietnicka 2a, 60-806 Poznań
               tel.: 61 845-26-86
               e-mail: dyk@ump.edu.pl

                             Pracownia Badań Fizykalnych

               Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego 
           
    Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
               ul. Rokietnicka 2a, 60-806 Poznań
               tel.: 61 845-26-79
               e-mail: jaracz@ump.edu.pl

              Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
              Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Górna
              ul. Rokietnicka 2a, 60-806 Poznań
              tel.: 61 845-26-79
              e-mail: gorna@ump.edu.pl

 Zakład Praktyki Pielęgniarskiej 
 
Kierownik: dr hab. Grażyna Bączyk 
 ul. Rokietnicka 2a, 60-806 Poznań
 tel.: 61 854-26-79
 e-mail: gbaczyk@ump.edu.pl

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii
Kierownik: prof. dr hab. Przemysłwa Lisiński
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-17
www.rehabilitacja.ump.edu.pl

             Zakład Fizjoterapii
             Kierownik: dr hab. Elżbieta Skorupska
             ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań

            Klinika Rehabilitacji 
       
     Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Lisiński
            ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
            tel.: 61 831-02-17
            e-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl

                         Pracownia Rehabilitacji Klinicznej


Katedra Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 841-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

    Klinika Zdrowia Matki i Dziecka i Minimalnie Inwazyjnej Ginekologii Operacyjnej
    Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
    ul. Polna 33, 60-533 Poznań
    tel. 61 841-96-18 
    e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl

   Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka
   Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej

   Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
   Kierownik: dr hab. Beata Pięta, prof. UM 
   ul. Jackowskiego 41, 60-533 Poznań
  tel.: 61 854-72-27


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 

Kierownik: dr hab. Jacek Karoń, prof. UMP 
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
tel.: 61 873-94-14
e-mail: klin.chir.og@szpital-szwajcarska.poznan.pl


Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego 
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Steinborn
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-12-55 / 867-21-19
e-mail: nwrsk2@ump.edu.pl                      
                      
               Pracownia Polisomnografii i Badań Snu
               Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

Katedra i Zakład Biologii Komórki 
Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-71-70
e-mail: mkotwic@ump.edu.pl
www.katbiolkom.ump.edu.pl                      
                      
               Pracownia Biologii Molekularnej
              
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska
                      
               Pracownia Biologii Rozrodu
              
Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 

               Pracownia Epigenetyki
               Kierownik: prof dr hab. Mirosław Andrusiewicz

Katedra  Edukacji Medycznej
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Marciniak
ul. Rokietnicka 7, 60 - 806 Poznań
tel. 61 845 27 91
e-mail: kizem@ump.edu.pl
www.edukacja-medyczna.ump.edu.pl 

             Zakład Edukacji Medycznej
             Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Marciniak
             ul. Rokietnicka 7, 60 - 806 Poznań
             tel. 61 845 27 91

             Zakład Symulacji Medycznej
             Kierownik: dr Łukasz Gąsiorowski,
             ul. Rokietnicka 7, 60 - 806 Poznań
             tel. 61 845 27 91
                 

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel.: 61 854 65 78, tel. 61 854 65 77
e-mail: mstaniew@ump.edu.pl
www.kzpz.ump.edu.pl

                      Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
                     
Kierownik: dr hab.  Dorota Talarska 
                      ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
                      tel.: 61 854 64 97

                      Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
                      Kierownik: dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz

                      Pracownia Zdrowia Międzynarodowego
                      Kierownik: dr hab. Ewelina Chawłowska
                      tel.: 61 854-68-40

                      Pracownia Epidemiologii
                      Kierownik: dr Barbara Czech-Szczapa

                      Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
                      Pracownia Medycyny Ekstremalnej

 

 Katedra Medycyny Ratunkowej
 Kierownik: dr hab. Zbigniew Żaba
 ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
 
tel.: 61 845 27 80
 www.ratunkowa.ump.edu.pl

             Zakład Medycyny Ratunkowej 
             Kierownik: dr hab. Zbigniew Żaba
             ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
             tel.: 61 845 27 80
             e-mail: ratunkowa@ump.edu.pl
                      
                       Pracownia Toksykologii Klinicznej
                       Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
                       Pracownia Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

             Zakład Ratownictwa Medycznego 
             Kierownik: dr Roland Podlewski
             ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
             tel.: 61 854-27-80
             e-mail: rpodlew@ump.edu.pl
             www.ratmed.ump.edu.pl 

                       Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych w Warunkach  Przedszpitalnych

             Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
             Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-33
e-mail: zpnr@wp.pl