Krajowe Ramy Kwalifikacji

Ogólne informacje dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji
załącznik nr 1 

Najważniejsze informacje i dokumenty dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
załącznik nr 2

Publikacje dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
załącznik nr 3
załącznik nr 4

Akty prawne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.09.2011

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14.09.2011

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29.09.2011

Rozporządzenie MNiSW z dnia 05.10.2011

Rozporządzenie MNiSW z dnia 02.11.2011

Rozporządzenie MNiSW z dnia 04.11.2011

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012

Rozporządzenie MNiSW z dnia 09.05.2012

Rozporządzenie MNiSW z dnia 15.06.2012