Studenci I roku

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS
Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo numer swojego albumu oraz zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS).
Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem 
www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

NUMER SUBKONTA - będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, należy wnosić na swoje subkonto!!! To jest:
- czesne za studia 

- opłata za akademik
- opłata za powtarzanie zajęć
- opłata za legitymację
- opłata za ubezpieczenie NNW (dla zainteresowanych) – informacje na stronie UCOSu

Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:
Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl
Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe.
Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

 

 

Obowiązkowe szkolenia i kursy na platformie SOlat

Logowanie na platformę sOLAT.
W celu wejścia na platformę SOlat, należy zalogować się do Panelu kandydata i następnie kliknąć link do platformy SOlat (Olat). Student automatycznie zostanie przeniesiony na platformę, bez konieczności podawania danych logowania.

Po wejściu na platformę należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać jeden z dostępnych kursów. Aby go rozpocząć, należy kliknąć na jego nazwę lub wcisnąć przycisk „Start”.

Wewnątrz każdego kursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz jak jego organizacji i uzyskiwania zaliczenia. Są one zawarte na stronie „Informacje o …” (wewnątrz kursu) i przed rozpoczęciem kursu należy z nimi szczegółowo się zapoznać.

Poszczególne szkolenia i test znajdują się w następujących kursach na platformie SOlat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________