Władze wydziału

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Dziekan Wydziału


Kontakt:
tel. 61-861 22 88
fax 61-861 22 25
e-mail: dziekanwnoz@ump.edu.pl

godziny przyjęć: 
po ustaleniu terminu z Kierownikiem DziekanatuProdziekan ds. nauczania w języku angielskim i współpracy z zagranicą
Prof. dr hab. Anna Jankowska

e-mail: ajanko@ump.edu.pl


Prodziekan ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego
Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

e-mail: plisinski@ump.edu.pl

 

Prodziekan ds. promocji i rozwoju wydziału
Dr hab. Tomasz Piotrowski

e-mail: tomasz.piotrowski@wco.pl

 

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. Marcin Żarowski

e-mail: zarowski@ump.edu.pl

 


Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Jakub Żurawski

email: zurawski@ump.edu.pl

Dyżury:


   wtorki: godz. 09.00-11.00