Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

W sprawach studenckich prosimy kontaktować się z Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów (nazwa maila podpowiada, jakie sprawy należy na te adresy kierować):

studentucos@ump.edu.pl

zaswiadczeniaucos@ump.edu.pl

dyplomucos@ump.edu.pl

stypendiaucos@ump.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu
mgr Agnieszka Ciesielska 
tel. 61–854-75-33
aciesiel@ump.edu.pl 

mgr Małgorzata Sałata
tel. 61–854-71-37
msalata@ump.edu.pl
kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,


lic. Małgorzata Wrzochal
tel. 61–854-75-36
mwrzochal@ump.edu.pl
kierunki: fizjoterapia, położnictwo, terapia zajęciowa


ZADANIA DZIEKANATU:
 

 

Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

COLLEGIUM STOMATOLOGICUM

UL. BUKOWSKA 70
60-812 POZNAŃ

TEL. 61-854-75-33, 61-854-71-37, 61-854-75-36
E-MAIL: dziekanwnoz@ump.edu.pl