Nostryfikacja dyplomu

 

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH 

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku  w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Zarządzenie nr 13/19 Zarządzenie nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" .

Dokumenty niezbędne do złożenia w Biurze Rektora:

  1. Wniosek w języku polskim
  2. Dyplom ukończenia studiów
  3. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
  4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
  5. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia

 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury kandydaci składją w Biurze Rektora pod adresem: ul. Fredry 10,61-701 Poznań

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Dziekanacie Fizjoterapii studia jednolite magisterskie: tel. 61–861 22 18

Dziekanacie Fizjoterapii studia II stopnia: tel. 61–861 22 33

Dziakanacie Pielęgniarstwa: tel. 61–861 22 13

Dziakanacie Położnictwa: tel. 61–861 22 11

Dziakanacie Ratownictwa Medycznego: tel. 61–861 22 15

Dziakanacie Zdrowia Publicznego i Terapi Zajęciowej: tel.61–861 22 78