Nostryfikacja dyplomu

 

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH 

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku  w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Zarządzenie nr 109/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ora potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz

 

Dokumenty do przeprowadzenia procedury kandydaci składają w Dziale Obsługi Korespondencji i Obiegu Dokumentów  Biurze Rektora, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań (lista wymaganych dokumentów - par. 2 Regulamin nostryfukacji).

Wniosek o wszczęcie postępowania

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku moga być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza osobę przyjmującą. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

 

Wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, aktualnego na dzień doręczenia wniosku do Uniwersytetu.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania należy wpłacić na konto nr 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000, Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu.

 

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: dziekanwnoz@ump.edu.pl