Egzamin dyplomowy

 

 

 REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Pytania egzaminacyjne będą obejmować: kliniczne podstawy fizjoterapii, fizjoterapię kliniczną, diagnostykę zgodnie z kompetencjami fizjoterapeuty oraz planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym, w: dysfunkcjach i chorobach układu ruchu, chorobach wewnętrznych; u osób dorosłych, w tym starszych w: dysfunkcjach i chorobach układu ruchu w ortopedii, traumatologii, reumatologii, neurologii, medycynie sportowej; chorobach wewnętrznych w: kardiologii, pulmonologii i innych oraz w: geriatrii, psychiatrii, intensywnej terapii, onkologii, medycynie paliatywnej, chirurgii, ginekologii i położnictwie.

 

 

 

 

 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek ratownictwo medyczne

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek pielęgniarstwo          

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek położnictwo

 

Do pobrania