Sprawy ogólne

 

Stypendium Ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

Szanowni Studenci,

Informuję, o możliwości ubiegania się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Zasady przyznawania stypendiów Ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu,  w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

NFZ | PRZYCHODZI STUDENT DO LEKARZA...

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina studentom, którzy w trakcie nauki podejmuja pracę czasową - a  rolę płatnika przejmuje pracodawca - o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego po wygaśnięciu umowy.

Niedopilnowanie tego obowiązku, skutkuje brakiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co naraża studentów na możliwość ponoszenia kosztów związanych z leczeniem.

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego

 

 Konsultacje psychologiczne dla studentów


Studencka Poradnia Psychologiczna 2016/2017 - pomoc nieodpłatna dla studentów naszej Uczelni

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
                ul. Przybyszewskiego 39 (przy DS Eskulap)

Rejestracja: tel. 61 854 72 99 w godz. 8:00-15:00

Poniedziałek:    9:00 - 11:00           dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
                            11:00 -13:00           dr Bogusław Stelcer

Wtorek:             13:00 -15:00           mgr Bartosz Grobelny
                     
Środa:               12:00 - 14:00           mgr Karolina Kabzińska
                           14:00 - 17:00           dr hab. Rafał Wójciak

Czwartek:          9:30 - 11:30           mgr Dominik Czajeczny
                           12:00 - 14:00           dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt z prof. dr hab Ewą Mojs - Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej

(tel. 501-133-881 lub 61 854 72 73)

 

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii

Rusza rywalizacja o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

Rozpoczyna się pierwsza polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. W ramach tego konkursu, studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić swoje pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi. 

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi. Polska jest trzecim krajem, po Szwecji i Finlandii, w którym odbędzie się konkurs. W Polsce za organizację konkursu odpowiada Fundacja Medicover.

Program ten to dar, który Swedish Care International przygotował dla Jej Wysokości Królowej Sylwii na jej siedemdziesiąte urodziny. Jego celem jest umożliwienie rozwoju i kreatywności pośród studentów pielęgniarstwa, którzy podejmują się w swojej karierze zawodowej opieki nad osobami starszymi i chorującymi na demencję. Jest on zachętą do dialogu i wymiany idei na temat poziomu opieki medycznej oraz geriatrii, który ma zachęcić ludzi zainteresowanych pielęgniarstwem do spojrzenia na te ścieżkę wykształcenia jako satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie.

Na zwycięzcę konkursu czeka stypendium w wysokości sześciu tysięcy euro oraz możliwość uczestniczenia w indywidualnym stażu, w trakcie którego stypendysta będzie miał praktyczną możliwość zdobycia wiedzy z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w Sztokholmie z udziałem Jej Wysokości Królowej Sylwii. Zwycięzca będzie miał również możliwość przedstawienia swojego projektu przed Jej Wysokością Królową Szwecji.

Do konkursu podchodzić można tylko indywidualnie. Swoje zgłoszenia uczestnicy konkursu składają przez dedykowaną do tego stronę internetową www.queensilvianursingaward.pl. Do konkursu można zgłosić dowolny projekt powiązany z tematyką opieki nad osobami starszymi. Mogą to być  na przykład rozwiązania systemowe, innowacyjne metody opieki bądź rehabilitacji, sprzęty usprawniające prace bądź założenia z zakresu filozofii i psychologii pracy mogące podnieść jakość świadczonych usług i komfort pracy.

Szwedzką edycję w 2016 wygrała Pernilla Rönntoft, której projekt skupiał się na poszerzaniu wiedzy umiejętności personelu medycznego oraz licencjonowanie pracowników opieki medycznej z zakresu opieki nad osobami starszymi. W Finlandii nagrodę zdobył Elias Kallio, który opracował projekt strony internetowej i forum dla osób oraz organizacji, które chcą nieść pomoc osobom starszym, umożliwiająca skontaktowanie beneficjenta z wolontariuszem.

Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 07.11.2016. Podczas tego etapu, wszyscy chętni zgłaszają swoje pomysły, które po autoryzacji udostępniane są do głosowania. Czterdzieści najwyżej ocenianych pomysłów przejdzie do drugiego etapu, gdzie zostanie dokładnie przeanalizowane przez jury, które wybierze sześć prac finałowych. W rundzie finałowej, twórcy najlepszych pomysłów będą prezentować swoje projekty przed jury, które wybierze zwycięzcę tej edycji konkursu.

By uzyskać więcej informacji na temat konkursu, zarejestrować się i wziąć udział, wejdź na stronę www.queensilvianursingaward.pl

 

Po więcej informacji proszę o kontakt z:

Michał Stolarczyk

Koordynator ds. Projektów

Fundacja Medicover

tel.kom.: +48 696 469 985

e-mail: michal.stolarczyk@medicover.pl

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii
Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii

 

 

• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany


Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego, na które należy przekazywać wszelkie wpłaty na rzecz Uczelni związane z tokiem studiów. 
Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

UWAGA!!!!!

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia

- opłata za powtarzanie zajęć

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

W roku akademickim 2016/2017 zgodnie z umową zawartą z  PZU S.A. indywidualna składka  na ubezpieczanie od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów UMP wynosi 40,00 zł. Całkowita suma ubezpieczenia wynosi: 25 000 zł.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 października 2016 r do 30 września 2017 r. 

Opłatę za ubezpieczenie NNW w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r.

W tytule przelewu obowiązkowo proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO,  WNOZ, KIERUNEK,  ROK STUDIÓW, OPŁATA  OD NNW 2016/2017.

Kopię dowodu wpłaty należy obowiązkowo złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu                                 w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r.

Dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności jest warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, aby studenci zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia NNW, muszą nie tylko opłacić należną składkę, ale również

potwierdzić, iż odebrali i zapoznali się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Jeżeli student opłaci składkę, a nie podpisze odbioru OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostarczone przez brokera będą gotowe dopiero po 12 października 2016 roku.

 

UWAGA!!!!

Osoby, które ubezpieczyły się w PZU (ubezpieczenie NNW- 40 zł.) proszone są o przybycie do dziekanatu danego kierunku w celu podpisania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, co jest konieczne,   aby student był objęty ubezpieczeniem.                     
Sprawę należy załatwić do 31 października 2016r.   

 

• Badania studentów w roku akademickim 2016/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2016/2017, który znajduje się w module ASIA- oświadczenie będzie dostępne od 16 września do 23 września 2016r.

Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu po podpisaniu umów nie później jak do 07 października 2016r.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2016/2017- DOSTĘPNE W TERMINIE 16.09-23.09.2016R.

• OŚWIADCZENIE RATY

• Zasady przednoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP