Sprawy ogólne

"Uniwersytet z Wyobraźnią", którego głównym celem jest uczynienie naszego Uniwersytetu łatwiej dostępnym dla osób niepełnosprawnych, 
zarówno pracowników jak i studentów - szczegółowe informacje

 

NFZ | PRZYCHODZI STUDENT DO LEKARZA...

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina studentom, którzy w trakcie nauki podejmuja pracę czasową - a  rolę płatnika przejmuje pracodawca - o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego po wygaśnięciu umowy.
Niedopilnowanie tego obowiązku, skutkuje brakiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co naraża studentów na możliwość ponoszenia kosztów związanych z leczeniem.

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów
Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego

 Konsultacje psychologiczne dla studentów

Studencka Poradnia Psychologiczna  - pomoc nieodpłatna dla studentów naszej Uczelni.
Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 39 (przy DS Eskulap)
Rejestracja: tel. 61 854 72 99 w godz. 8:00-15:00


Poniedziałek
:   09:00 - 11:00           dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
                            11:00 - 13:00           dr Bogusław Stelcer
Wtorek:             13:00 - 15:00           mgr Bartosz Grobelny            
Środa:                12:00 - 14:00           mgr Karolina Kabzińska
                            14:00 - 17:00           dr hab. Rafał Wójciak
Czwartek:         09:30 - 11:30           mgr Dominik Czajeczny
                            12:00 - 14:00           dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

W pilnych sprawach prosimy o kontakt z prof. dr hab Ewą Mojs - Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej
(tel. 501-133-881 lub 61 854 72 73)