Ocena okresowa i awans stanowiskowy

 

Uchwała nr 235 /2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dot. zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów oceny za dzia.łalność naukową w ramach oceny okresowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktyznych w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu ( z wyłączeniem pracowników z dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych) -  załącznik

 

Uchwała nr 153/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta - załącznik

 

Uchwała nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora uczelni i profesora zwyczajnego - załącznik

 

Uchwała nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta - załącznik