Praktyki

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów na poszczególnych kierunkach studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku kształcenia. Wymiar praktyk dla danego kierunku studiów określają rozporządzenie w sprawie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia albo uchwała rady wydziału, w przypadku braku uregulowania określającego standardy nauczania.

Celem praktyk studenckich jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki są prowadzone w grupach od 5 do 7 osobowych. Liczba studentów w grupie powinna umożliwiać realizację programu praktyk, uwzględniać uwarunkowania merytoryczne oraz względy bezpieczeństwa. Dopuszcza się możliwość odbycia  praktyki indywidualnie zorganizowanej przez studenta.

Praktyki odbywają się w podmiotach spełniających kryteria, zgodne z Zarządzenie nr 21/23 (regulamin praktyk).

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKAD. 2023-2024


FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

dr Paweł Sip
Klinika Rehabilitacji
e-mail: pawel.sip@ump.edu.pl

mgr Arkadiusz Jaskólski
Klinika Rehabilitacji
e-mail: jaskolskiarek@ump.edu.pl

 

PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA

Dr Katarzyna Kozłowska
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
e-mail: kkozlowska@ump.edu.pl

Dr Marlena Szewczyczak
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego
e-mail: mszewczyczak@ump.poznan.pl 

 

PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA

Dr Renata Przybylska
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
e-mail: rprzybylska@ump.edu.pl 

Dr Robert Ziarnik
Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
e-mail: rziarnik@ump.edu.pl

 

POŁOŻNICTWO STUDIA I STOPNIA

Dr Joanna Żurawska
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: joannazurawska@ump.edu.pl 


POŁOŻNICTWO STUDIA II STOPNIA 

Dr Agata Tarka
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
e-mail: agatatarka@ump.edu.pl

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA

mgr Man Mateusz
Zakład Ratownictwa Medycznego
e-mail: man.mateusz@gmail.com

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA I STOPNIA

I i II rok dr Ewa Zasadzka
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: ezasad@ump.edu.pl

III rok dr Monika Matecka
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: mmatecka@ump.edu.pl

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA II STOPNIA

II rok dr Ewa Zasadzka
Zakład Terapii Zajęciowej
e-mail: ezasad@ump.edu.pl

 

ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA

I, II i III rok  dr Krzysztof Prętki
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
e-mail: kpretki@ump.edu.pl 

 
ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA

I i II rok  dr Anna Frankowska
Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
e-mail: anias@ump.edu.pl