Plany zajęć

Studia stacjonarne 

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo

- Położnictwo

- Ratownictwo Medyczne

- Terapia Zajęciowa

- Zdrowie Publiczne

 

Studia niestacjonarne

- Fizjoterapia

- Pielęgniarstwo II stopnia

- Położnictwo II stopnia