Wybory

Komunikat nr 1/2015 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2015 r.

Komunikat nr 2/2015 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2015 r.

Komunikat nr 3/2015 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2015 r.

Komunikat nr 1/2014 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich.

Komunikat nr 2/2014 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich.

Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016. 

Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 03 lutego 2012r. w sprawie terminów zgłaszania kandydatów.

Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie terminów wydziałowych zebrań wyborczych.

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia list kandydatów na:
Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopnień naukowy doktora habilitowanego, Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, Elektorów z grupy pracowników naukowo-technicznych, Przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do rady wydziału, Przedstawicieli pracowników naukowo- technicznych do rady wydziału, Przedstawicieli do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopnień naukowy doktora habilitowanego, Przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia nazwisk osób wybranych do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, terminu spotkania z kandydatami oraz terminu wyborów na Dziekana i przedstawicieli do Senatu UM z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012 – 2016.

Komunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012 – 2016.

Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012 – 2016.

Komunikat nr 10 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenie terminu spotkania z kandydatami na prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Komunikat nr 11 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenie kandydatów na prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012 – 2016.

Komunikat nr 12 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenie prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na kadencję 2012 – 2016.