Regulamin studiów

Regulamin studiów


• Zasady przednoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP