Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2019r.

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2020r.


• Zasady przednoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP