Regulamin studiów

• Regulamin Studiów

• Zasady przednoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP