Rada Wydziału

Terminy posiedzeń

Program posiedzeń

 

 

 

Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Dziekan

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

Prodziekani

Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Zbigniew Żaba

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. Juliusz Huber

Prof. dr hab. Anna Jankowska

Prof. dr hab. Krystyna Jaracz

Prof. dr hab. Ryszard Kalawski

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prof. dr hab. Piotr Krokowicz

Prof. dr hab. Aleksandra Lisowska

Prof. dr hab. Ewa Marzec

Prof. dr hab. Ewa Mojs

Prof. dr hab. Michał Musielak

Prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Prof. dr hab. Barbara Steinborn 

Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski

Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

Prof. dr hab. Maciej Wilczak

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Prof. dr hab. Ryszard Żaba

Prof. dr hab. Krystyna Górna

Dr hab. Mieczysława Jurczyk, prof. UM 

Dr hab. Jacek Karoń, prof. UM

Prof. dr hab.Andrzej Kędzia

Prof. dr hab. Andrzej Klejewski

Dr hab. Beata Pięta, prof. UM 

Dr hab. Mirosław Andrusiewicz

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Grażyna Bączyk

Dr hab. Paweł Bugajski

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Jan Domaradzki

Dr hab. Danuta Dyk  

Dr hab. Ewa Gajewska

Dr hab. Monika Grygorowicz 

Dr hab. Łukasz Kubaszewski

Dr hab. Adam Mikstacki

Dr hab. Marcin Moskalewicz

Dr hab. Jan Olszewski

Dr hab. Adriana Polańska

Dr hab. Paweł Rzymski

Dr hab.  Elżbieta Skorupska

Dr hab. Magdalena Sobieska

Dr hab. Dorota Talarska

Dr hab. Barbara Tamowicz

Dr hab. Maria Wołuń- Cholewa

Dr hab. Rafał  W. Wójciak

Dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz- Stachowiak

Dr hab. Marcin Żarowski

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Mgr Artur Chmielewski

Mgr Krzysztof Kaszkowiak

Dr Michał Kowalczyk

Dr Maia Matthews- Kozanecka

Dr Roland Podlewski

Dr Anna Maria Stanek

Dr Agnieszka Wareńczak

Mgr Radosław Zalewski

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Martyna Barciszewska

Ewa Skibińska

Mgr Aleksandra Żbikowska

 

Przedstawiciele studentów

Maciej Brzóska

Paweł Czudaj

Angelika Kowalska

Aleksandra Kurowska

Katarzyna Łoś

Julia Szadkowska

Martyna Turalska

Karolina Ufnowska

Mikołaj Wojciechowski

 

Przedstawiciel doktorantów

 

Profesorowie emerytowani

Prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz

Prof. dr hab. Bogusław Pawlaczyk

Prof. dr hab. Wanda Stryła

Prof. dr hab. Konstanty Tukałło

Prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł