Rada Wydziału

TERMINY POSIEDZEŃ

Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Dziekan

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

Prodziekani

Prof. dr hab. Ewa Baum

Prof. dr hab. Przemysław Lisiński

Dr hab. Dorota Talarska

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. Mirosław Andrusiewicz

Prof. dr hab. Krystyna Górna

Prof. dr hab. Juliusz Huber

Prof. dr hab. Anna Jankowska

Prof. dr hab. Krystyna Jaracz

Prof. dr hab. Mieczysława Jurczyk

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prof. dr hab. Paweł Rzymski

Prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Prof. dr hab. Barbara Steinborn 

Prof. dr hab. Maciej Wilczak

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

 

Dr hab. Grażyna Bączyk

Dr hab. Paweł Bugajski

Dr hab. Karolina Chmaj-Wierzchowska

Dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP

Dr hab. Danuta Dyk

Dr hab. Ewa Gajewska

Dr hab. Monika Grygorowicz

Dr hab. Katarzyna Hojan, prof. UMP

Dr hab. Jacek Karoń, prof. UMP

Dr hab. Adam Mikstacki

Dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP

Dr hab. Beata Pięta, prof. UMP

Dr hab. Elżbieta Skorupska

Dr hab. Magdalena Sobieska, prof.UM

Dr hab. Barbara Tamowicz

Dr hab. Sławomir Tobis 

Dr hab. Maria Wołuń- Cholewa

Dr hab. Małgorzata Wojciechowska 

Dr hab. Ewa Zasadzka 

Dr hab. Agnieszka Zawiejska, prof. UMP

Dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz- Stachowiak

Dr hab. Zbigniew Żaba

Dr hab. Marcin Żarowski, prof. UMP
 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Mgr Artur Chmielewski

Dr Maia Matthews- Kozanecka

Dr Roland Podlewski

Dr Anna Maria Stanek

Dr Agnieszka Wareńczak-Pawlicka

Dr Radosław Zalewski

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Martyna Barciszewska

Ewa Skibińska

Mgr Aleksandra Żbikowska

 

Przedstawiciele studentów

Maciej Brzóska

Paweł Czudaj

Łukasz Jasiewicz

Łukasz Konecki

Igor Kowalski

Aleksandra Kurowska

Natalia Nowak

Dorota Przygrodzka

Marzena Urbaniak

Karolina Włodarczyk

 

Profesorowie emerytowani

Prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz

Prof. dr hab. Ryszard Kalawski

Prof. dr hab. Piotr Krokowicz

Prof. dr hab. Ewa Marzec

Prof. dr hab. Michał Musielak

Prof. dr hab. Wanda Stryła

Prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł