Rada Wydziału

Terminy posiedzeń

Program posiedzeń

 

Dziekan
dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prodziekani
prof. dr hab. Anna Jankowska
dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM
dr hab. Tomasz Piotrowski
dr hab. Marcin Żarowski
dr hab. Jakub Żurawski

Profesorowie i doktorzy habilitowani
prof. dr hab. Paweł Chęciński
prof. dr hab. Ryszard Kalawski
prof. dr hab. Piotr Krokowicz
prof. dr hab. Julian Malicki
prof. dr hab. Ewa Marzec
prof. dr hab. Piotr Milecki
prof. dr hab. Ewa Mojs
prof. dr hab. Michał Musielak
prof. dr hab. Andrzej Roszak
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. Dariusz Samulak
prof. dr hab. Tomasz Siminiak
prof. dr hab. Janusz Skowronek
prof. dr hab. Barbara Steinborn
prof. dr hab. Piotr Stępniak
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski
prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz
prof. dr hab. Maciej Wilczak
prof. dr hab. Jacek Wysocki
prof. dr hab. Ryszard Żaba
dr hab. Paweł Burchardt, prof UM 
dr hab. Krystyna Górna, prof. UM
dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM
dr hab. Jacek Karoń, prof. UM
dr hab. Andrzej Kędzia, prof. UM
dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UM
dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM
dr hab. Beata Pięta, prof. UM
dr hab. Grażyna Bączyk
dr hab. Bartosz Bilski
dr hab. Paweł Bugajski
dr hab. Witold Cholewiński
dr hab. Adam Czabański
dr hab. Danuta Dyk
dr hab. Paweł Golusiński
dr hab. Mieczysława Jurczyk
dr hab. Jacek Karczewski
dr hab. Marek Karczewski
dr hab. Andrzej Klejewski
dr hab. Łukasz Kubaszewski
dr hab. Henryk Lisiak
dr hab. Jacek Mackiewicz
dr hab. Andrzej Nowakowski
dr hab. Jan Olszewski
dr hab. Magdalena Pisarska- Krawczyk
dr hab. Barbara Poniedziałek
dr hab. Tomasz Rzepiński
dr hab. Paweł Rzymski
dr hab. Piotr Rzymski
dr hab. Magdalena Sobieska
dr hab. Monika Urbaniak
dr hab. Maria Wołuń- Cholewa
dr hab. Rafał W. Wójciak
dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz- Stachowiak
dr hab. Jan Zych
dr hab. Zbigniew Żaba

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Ewa Baum
mgr Piotr Białas
dr Katarzyna Głodowska
dr Barbara Grabowska-Fudala
dr Agnieszka Krawczyk- Wasielewska
dr Elżbieta Skorupska
dr Dorota Talarska

mgr Paulina Tomal

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
mgr Jarosław Zawadziński

Przedstawiciele studentów
Maciej Dziermański
Karina Gąsiorowska
Monika Kiernozek
Tomasz Kokot
Paulina  Kuffel
Witold  Kwietniak
Dawid  Nurnberg
Pamela  Piasecka
Michał Piaseczny
Damian Ptak
Przemysław   Rachubiński
Martyna Ratajczak
Urszula Szybowicz
Bogusz Szczepański 
Łucja Zielińska

Przedstawiciel doktorantów
mgr Anna Kuklińska

Profesorowie i docenci emerytowani
prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz
prof. dr hab. Bogusław Pawlaczyk
prof. dr hab. Wanda Stryła
prof. dr hab. Konstanty Tukałło
prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł
prof. dr hab. Laura Wołowicka
dr hab. Maria Danuta Głowacka