Rada Wydziału

Terminy posiedzeń

Program posiedzeń

 

 

 

Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Dziekan

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

 

Prodziekani

Prof. dr hab. Anna Jankowska

Dr hab. Marcin Żarowski

Dr hab. Jakub Żurawski

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. Paweł Burchardt

Prof. dr hab. Paweł Chęciński

Prof. dr hab. Juliusz Huber

Prof. dr hab. Krystyna Jaracz

Prof. dr hab. Ryszard Kalawski

Prof. dr hab. Piotr Krokowicz

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Prof. dr hab. Ewa Marzec

Prof. dr hab. Ewa Mojs

Prof. dr hab. Michał Musielak

Prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Prof. dr hab. Barbara Steinborn 

Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski

Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

Prof. dr hab. Maciej Wilczak

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Prof. dr hab. Ryszard Żaba

Dr hab. Krystyna Górna, prof. UM 

Dr hab. Mieczysława Jurczyk, prof. UM 

Dr hab. Jacek Karoń, prof. UM

Dr hab. Andrzej Kędzia, prof. UM

Dr hab. Andrzej Klejewski, prof. UM

Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

Dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM

Dr hab. Beata Pięta, prof. UM 

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

Dr hab. Mirosław Andrusiewicz

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Grażyna Bączyk

Dr hab. Paweł Bugajski

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Jan Domaradzki

Dr hab. Danuta Dyk  

Dr hab. Ewa Gajewska

Dr hab. Monika Grygorowicz 

Dr hab. Łukasz Kubaszewski

Dr hab. Jacek Mackiewicz

Dr hab. Adam Mikstacki

Dr hab. Marcin Moskalewicz

Dr hab. Jan Olszewski

Dr hab. Adriana Polańska

Dr hab. Paweł Rzymski

Dr hab.  Elżbieta Skorupska

Dr hab. Magdalena Sobieska

Dr hab. Dorota Talarska

Dr hab. Barbara Tamowicz

Dr hab. Maria Wołuń- Cholewa

Dr hab. Rafał  W. Wójciak

Dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz- Stachowiak

Dr hab. Zbigniew Żaba

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Mgr Małgorzata Chmielewska

Mgr Artur Chmielewski

Dr Barbara Grabowska- Fudala

Mgr Krzysztof Kaszkowiak

Dr Piotr Kordel

Dr Roland Podlewski

Dr Anna Maria Stanek

Dr Anna Szczerba

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Dr Magdalena Jendraszak

Mgr Weronika Michalska

Teresa Pasiciel

 

Przedstawiciele studentów

Marta Chrzanowska

Gabriela Głuchowska

Martyna Kaczmarek

Angelika Kowalska

Katarzyna Łoś

Michalina Olejniczak

Zuzanna Oleszek

Mateusz Polaszek

Aleksandra Radomska

Julia Szadkowska

Martyna Turalska

Karolina Ufnowska

Mikołaj Wojciechowski

Oliwia Zalewska 

 

Przedstawiciel doktorantów

Lek. Piotr Przymuszała

 

Profesorowie emerytowani

Prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz

Prof. dr hab. Bogusław Pawlaczyk

Prof. dr hab. Wanda Stryła

Prof. dr hab. Konstanty Tukałło

Prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł