Jakość kształcenia


Polityka jakości kaształcenia

Struktura Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakosci Kształcenia

 

Kryteria oceny programów kształcenia 

 

Wzór sylabusu
Instrukcja wypełniania sylabusu

Procedury WSDiZJK:
Zarządzenie Nr 1/2014 Dziekana WNoZ w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia

Księga procedur


Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia 


Zespół ds. Hospitacji

Komisje Programowe dla kierunków studiów
biotechnologia medyczna
elektroradiologia
fizjoterapia
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
terapia zajęciowa
zdrowie publiczne