Jakość kształcenia


Polityka jakości kształcenia

Struktura Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Kryteria oceny programów kształcenia 

 

Wzór sylabusu
Instrukcja wypełniania sylabusu

Procedury WSDiZJK:
Zarządzenie Nr 1/2014 Dziekana WNoZ w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia

Księga procedur

 
Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji  

Komisje Programowe dla kierunków studiów

pielęgniarstwo

fizjoterapia

położnictwo 

ratownictwo medyczne

terapia zajęciowa

zdrowie publiczne