Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Wydział Nauk o Zdrowiu
w Poznaniuprowadzi rekrutację kandydatów na Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

efekty kształcenia

RANKING SZKÓŁ MENEDŻERÓW ZDROWIAPodyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej prowadzone na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zajęło pierwsze miejsce spośród uczelni medycznych w rankingu szkół wyższych mających w swej ofercie programy edukacji menedżerskiej dla sektora opieki zdrowotnej. 
Udział w rankingu brały wszystkie szkoły podyplomowe, zarówno publiczne jak i prywatne, proponujące kształcenie w zakresie zarządzania, marketingu i administracji w sektorze opieki zdrowotnej. Punkty przyznawane były m.in. w oparciu o takie kryteria jak: organizacja studium, potencjał kadrowy, zaplecze dydaktyczne, usługi dodatkowe. 
Zdobywając czwarte miejsce, nasza uczelnia wyprzedziła jedne z najlepszych uczelni o profilu ekonomicznym w kraju.