Środki na działalność statutową realizowaną w 2016 r.

 

Aby móc skorzystać z kwoty przyznanej Jednostkom na działalność statutową realizowaną w 2016 roku należy złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 1) w terminie do 31.05.2016r. Wniosek o uruchomienie środków należy złożyć w formie papierowej podpisanej przez Kierownika Jednostki w Dziekanacie WNoZ pok. 216 oraz przesłać drogą elektroniczną na adres wnoznauka@ump.edu.pl. Tematy zgłaszanych zadań badawczych powinny być zgodne z tematami deklarowanymi przez Państwa we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016 (składanych w 2015r.) 

 

Do pobrania