Uzyskane stopnie

 
Nadane stopnie naukowe doktora:
 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 roku nadał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

Mgr Anna Sudoł, rozprawa doktorska: „Znaczenia treningu uwagi słuchowej dla rozwoju kompetencji językowych u dzieci z grupy ryzyka dysleksji”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

Mgr Bogumiła Dampc, rozprawa doktorska: „Terapia manualna w leczeniu zachowawczym coccygodynii”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Słowiński

Mgr Sebastian Zbitkowski   rozprawa doktorska: „Udział opiekunów prawnych w rozwoju psychofizycznym dzieci z  wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki i dzieci zdrowych leczonych ortodontycznie”, promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

Mgr Paweł Sip, rozprawa doktorska: „Ocena skuteczności stosowania metody Kinesio Taping na przykładzie aplikacji mięśniowo-więzadłowej, u pacjentów z jednostronną rwą kulszową”, promotor: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

Mgr Agnieszka Pluto- Prądzyńska, rozprawa doktorska: „Joga, aktywność fizyczna i rekreacyjno- ruchowa a jakość życia”, promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki

Mgr Dorota Ryszewska- Łabędzka, rozprawa doktorska: „Kwestionariusz EASY-CARE Standard 2010 w ocenie funkcjonowania osoby starszej”, promotor prof. dr hab. n med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis, promotor pomocniczy dr hab.  Dorota Talarska oraz

  -w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie medycyna:

Lek. Ewa Chlebuś, rozprawa doktorska: „Porównanie stanu funkcjonalnego chorych po udarze niedokrwiennym i krwotocznym z zastosowaniem klasyfikacji ICF”, promotor dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM.

 ____________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2020 roku nadał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,                 w dyscyplinie nauki medyczne:

mgr Małgorzata CHMIELEWSKA

rozprawa doktorska:  „Ocena związku globalnej metylacji gDNA oraz lokalnej metylacji wysp CpG genów receptorów estrogenowych z predyspozycją do występowania skoliozy idiopatycznej i jej postaci klinicznej”, promotor: prof. dr hab. n med. Małgorzata Kotwicka, promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Janusz                                    

oraz w dyscyplinie nauki o zdrowiu:  

mgr Renata DĄBROWSKA

rozprawa doktorska: „Reakcje fizjologiczne autonomicznego układu nerwowego wywołane przez kłamstwo- zapis fotopletysmografu w oparciu o badania poligraficzne”, promotor: prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss, promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Herbowski

mgr Agnieszka PIGŁOWSKA- JUHNKE

rozprawa doktorska:„Sprawność wybranych procesów poznawczych a doświadczenie bólu u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów”, promotor prof. dr hab. n o zdr. Ewa Mojs, promotor pomocniczy: dr Piotr Kalmus.

  ____________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 roku nadał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o  zdrowiu:

mgr Anna SMELKOWSKA

rozprawa doktorska:  „Jakość życia, a potrzeby i obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po przebytym udarze mózgu”, promotor: prof. dr hab. Krystyna Jaracz.

 

____________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 roku nadał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o  zdrowiu:

mgr Kamila MORTKA                                                                                                                                                        

rozprawa doktorska „Ocena wybranej aplikacji kinezyterapeutycznej u osób z paluchem koślawym”, promotor dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM, promotor pomocniczy: dr Agnieszka Wiertel- Krawczuk

mgr Bartosz GROBELNY

rozprawa doktorska „Wpływ zaburzenia koordynacji psychomotorycznych na ruchy oka w trakcie poszukiwania wizualnego u dzieci z grup ryzyka dysleksji”, promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs.

 ____________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku nadała stopień naukowy doktora

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o  zdrowiu:

mgr Marek DĄBROWSKI, rozprawa doktorska: „Symulacja w edukacji służb specjalnych w Medycynie Pola Walki w wybranych krajach- analiza i porównanie modelu kształcenia”,
promotor dr hab. Kamil Torres, promotor pomocniczy dr Michael S. Czekajlo,

mgr Beata DZIKI, rozprawa doktorska: „Analiza kosztów leków i materiałów medycznych niezbędnych do wykonania angioplastyki wieńcowej”,
promotor dr hab. Artur Baszko,

mgr Tomasz KOSTYK, rozprawa doktorska: „Osteoporoza w populacji wielkomiejskiej na przykładzie mieszkanek Poznania”, promotor dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UM,

mgr Jolanta SKORUT- ZAJĄC, rozprawa doktorska: „Eksperymenty medyczne na więźniach obozu Auschwitz- Birkenau a założenia nazistowskiej higieny ras”,
promotor prof. dr hab. med. Michał Musielak, promotor pomocniczy dr Katarzyna Beata Głodowska,

mgr Marlena SZEWCZYCZAK, rozprawa doktorska: „Analiza potrzeb i jakości życia osób po 75 roku życia mieszkających w środowisku domowym”,
promotor prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska – Tobis,

oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Janusz ADAMEK, rozprawa doktorska: „Ocena zależności pomiędzy stopniem zaawansowania zmian zwyrodnieniowych a wybranymi pierwiastkami oksydacyjnymi, enzymatycznymi, metalami oraz metaloidami w tkance krążka międzykręgowego  u chorych leczonych operacyjnie”,
promotor: dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski, promotor pomocniczy: dr Mikołaj Dąbrowski. 

 ____________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku nadała stopień naukowy doktora:

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

mgr Piotr IWACHÓW, rozprawa doktorska: „Ocena wpływu wybranych parametrów klinicznych oraz proceduralnych na ryzyko radiologiczne zabiegu angioplastyki wieńcowej”, promotor:  dr hab. n. med. Artur Baszko

 oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Michał CHALCARZ, rozprawa doktorska: „Ocena poziomu endogennego selenu  w wybranych chorobach dolnego odcinka przewodu pokarmowego”,

promotor: prof. dr hab. Piotr Krokowicz         

________________________________________________________________________________________________ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 roku nadała stopień naukowy doktora:

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

 mgr Agata TOMIDAJEWICZ, rozprawa doktorska: „Percepcja zdrowia i wybrane aspekty jakości życia a aktywność fizyczna u kobiet pracujących po 55 roku życia”,

promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

 mgr Agnieszka ULATOWSKA, rozprawa doktorska: „Ocena funkcjonowania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Polsce i Holandii”,

promotor: dr hab. Grażyna Bączyk.

________________________________________________________________________________________________  

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019 roku nadała stopień naukowy doktora:

- w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:

 mgr Paulina CEGŁA, rozprawa doktorska: „Analiza biologicznych cech raka szyjki macicy ocenianych in vivo w badaniu pozytonowej tomografii emisyjnej przy użyciu 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG-PET) w aspekcie planowania radioterapii”,

promotor: dr hab. med. Witold Cholewiński, prof. UM, promotor pomocniczy: dr Ewa Burchardt.

 

-w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

 mgr Mateusz KOZINOGA, rozprawa doktorska: „Ocena umiejętności czynnego korygowania postawy ciała przez dzieci w wieku 7-10 lat w oparciu o pomiar krzywizn strzałkowych kręgosłupa techniką fotograficzną”,

promotor: prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki.                 

 mgr Małgorzata PIĘT, rozprawa doktorska: „Wpływ czynników środowiskowych na zawartość wybranych metali w mleku kobiecym”,

promotor: dr hab. n.med. Paweł Rzymski  

________________________________________________________________________________________________   

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 marca 2019 roku nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 

lek. Wojciech SIWIŃSKI, rozprawa doktorska: „Wybór modelu rehabilitacji u pacjentów po koronaroplastyce przy użyciu teorii zbiorów przybliżonych”,

promotor: prof. dr hab. med. Krzysztof Wiktorowicz.

 oraz doktora nauk o zdrowiu:

mgr Ewa PELANT, rozprawa doktorska: „Ocena jakości życia pacjentów z wrastającym paznokciem”, promotor: dr hab. med. Mariola Pawlaczyk, prof. UM.

________________________________________________________________________________________________  

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 marca 2019 roku nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 

lek. Izabela ŁASIŃSKA

rozprawa doktorska: „Długie niekodujące RNA jako biomarker skuteczności chemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego i/lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi”, promotor: dr hab. n med. Jacek Mackiewicz.

 ____________________________________________________________________________________________ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019 roku nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

mgr Michał SZARYCZ

rozprawa doktorska: „Czynniki kształtujące decyzje zakupowe pacjentów na rynku leków bez recepty”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 

 lek. Jan TUZEL

rozprawa doktorska: „Zmienność czynności serca płodu w śródporodowym zapisie kardiotokograficznym a okołoporodowy stan noworodka”,

promotor prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski,

drugi promotor: prof. dr hab. Jerzy Moczko oraz

 

doktora nauk o zdrowiu:

 

mgr Karolina PILECKA

rozprawa doktorska: „Ocena słuchu w wieku podeszłym i poprawy funkcji poznawczych po zaprotezowaniu  niedosłuchu”, promotor:  dr hab. n  med. Alicja Sekula

 

mgr SYLWIA KWIATEK- MARKIEWICZ

rozprawa doktorska: „Aspekty społeczne, medyczne i prawne przestępstw seksualnych wobec małoletnich na przykładzie województwa wielkopolskiego”, promotor prof. dr hab. Michał Musielak.

  

 

 _____________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku nadała stopień naukowy:

 a) doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 

-lek. Karol BUSZKIEWICZ    

rozprawa doktorska: „Wczesne i odległe wyniki leczenia drenażem przepływowym pooperacyjnego zapalenia śródpiersia”, promotor: prof. dr hab. med. Ryszard Kalawski.

 b) doktora nauk o zdrowiu:

 

-mgr Maria KŁODZIŃSKA- BERKAU

rozprawa doktorska: „Społeczne funkcjonowanie osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową”, promotor dr hab. Adam Czabański. 

 

-mgr Dorota PIOTRZKOWSKA

rozprawa doktorska „Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu podmiotu lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie  Spółki „Uzdrowisko Szczawno –Jedlin” S.A.”,

promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs.

 

______________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku  nadała stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk medycznych w dyscyplinie medycyna  następującym osobom:

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku nadała stopień naukowy:

a) doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 

lek. Jerzy  DROBIŃSKI       

rozprawa doktorska: „Rodzaje znieczuleń do zabiegów implantacji stentgraftu z powodu tętniaka brzusznego odcinka aorty”,  promotor: prof. dr hab. Paweł Chęciński

 

 b) doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

 

mgr Agata Karolina PIETRZAK

rozprawa doktorska: „Ocena przydatności dwufazowych, sekwencyjnych badań pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem 18F- fluorodeoksyglukozy w diagnostyce różnicowej zmian złośliwych i łagodnych regionu głowy i szyi”, promotor:  dr hab. n  med. Witold Cholewiński

   c) doktora nauk o zdrowiu:

 

mgr Beata OLEŚKÓW

 

rozprawa doktorska: „Analiza zachowań zdrowotnych i żywieniowych młodzieży szkół licealnych w wybranych miastach województwa wielkopolskiego”,

promotor: dr hab. n. med. Jacek Piątek

 

mgr inż. Sławomir TOBIS

rozprawa doktorska: „Zastosowanie robotów w opiece nad osobami starszymi – analiza różnych perspektyw”, promotor dr hab. n  med. Aleksandra Suwalska 

______________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 roku nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

 

mgr inż. Aleksandra BITENC- JASIEJKO 

rozprawa doktorska: „Zastosowanie i dostępność diagnostyki pedobarograficznej w procedurach świadczeń gwarantowanych oraz sektora prywatnego”,

promotor: prof. dr hab. n  med. Włodzimierz Samborski,

promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Katarzyna Beata Głodowska

 

 

mgr Joanna  NAWROCKA- ROHNKA 

rozprawa doktorska: „Ocena stężenia kortyzolu w ślinie u dzieci uczestniczących w zajęciach z udziałem psa”,

promotor: dr hab. Magdalena Sobieska

___________________________________________________________________________________________________ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 roku nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:

  

 lek. Małgorzata DUDZIAK 

rozprawa doktorska: „Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zmian skórnych u pacjentów z chorobami nerek”,

promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski                

 

oraz stopnia doktora nauk o zdrowiu

 

mgr Krzysztof KORBEL

rozprawa doktorska: „Wyniki leczenia gorsetowego skoliozy idiopatycznej według wytycznych Towarzystwa Badań nad Skoliozą (Scoliosis Research Society)”,

promotor: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki.    

________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:

 

lek. Magdalena Łańczak- Trzaskowska

rozprawa doktorska: „Funkcja stawu skokowego u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu po kompleksowej rehabilitacji”,

promotor: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

 

oraz doktora nauk o zdrowiu:

 

mgr Paulina Tomal

rozprawa doktorska: „Wpływ obciążenia masą plecaka szkolnego na zmiany: parametrów chodu, stabilności posturalnej i aktywności elektromiograficznej wybranych mięśni wśród dzieci siedmioletnich”, 

promotor: prof. dr hab. n. o kult. fiz. Lechosław Dworak

 _______________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 5 marca 2018 roku nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 

lek. med. Tomasz Bajon 

rozprawa doktorska: „Ocena nasilenia hipoksji i ekspresji genów warunkujących chemiooporność w odpowiedzi zaawansowanego raka szyjki macicy na skojarzoną radiochemioterapię”,

promotor: prof. dr hab. n med. Andrzej Roszak 

 

oraz doktora nauk o zdrowiu:

mgr Julia Jajor

rozprawa doktorska: „Koordynacja ruchowa u kobiet z zespołem Turnera”,

promotor: dr hab. n. o kult. fiz. Elżbieta Rostkowska,

promotor pomocniczy: dr n. o kult. fiz. Katarzyna Antosiak- Cyrak

________________________________________________________________________________________________ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 roku nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:

 

mgr Leszek Szostak

rozprawa doktorska: Ocena aktywności mięśniowo - powięziowych punktów spustowych w zespołach bólowych w okolicy połączenia głowowo -szyjnego i szyi”,

promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski.

__________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2017 roku  nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

 

  mgr Katarzyna Galasińska 

rozprawa doktorska: „Ocena usprawniania pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego torowania”,

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski,
promotor pomocniczy: dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska.     

                         

  lek. med. Piotr Skrobich 

rozprawa doktorska: „Program leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Polsce. Wymiar medyczny, społeczny, finansowy i prawny”,

promotor: dr hab. n prawn. Monika Urbaniak.

 

_______________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2017 roku  nadała stopień naukowy doktora:

 

-nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 lek. med. Anna KASPEROWICZ    

rozprawa doktorska: „Ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej na poprawę wydolności wysiłkowej u pacjentów po przebytym zawale serca”,

promotor: dr hab. Maciej Cymerys

 

-doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

mgr Małgorzata SKÓRSKA    

rozprawa doktorska: „Eskalacja dawki w oparciu o obrazy FDG PET u chorych leczonych na nowotwór w rejonie głowy i szyi”,

promotor: dr hab. Tomasz Piotrowski oraz

 

-doktora  nauk o zdrowiu:

mgr Sławomir Piotr BARANOWSKI

rozprawa doktorska: „Porównanie tradycyjnego i holistycznego modelu wspomagania osób przewlekle chorych w procesie powrotu do pracy na przykładzie Kanady”,

promotor: prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 roku  nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:

 

lek. med. Cezary DANIELECKI

rozprawa doktorska: „Ocena kliniczna chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzanej bez przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych”,

promotor: prof. dr hab. Ryszard Kalawski

 

lek. med. Jędrzej FLICIŃSKI

rozprawa doktorska: „Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z migreną”,

promotor: prof. dr hab. Barbara Steinborn

 

lek. med. Magdalena GORDON-WYBIERA

rozprawa doktorska: „Analiza skuteczności i bezpieczeństwo stosowania leku biologicznego (przeciwciało monoklonalne IL12/IL23) Ustekinumab w leczeniu pacjentów chorych na łuszczycę w Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”,

promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski

 

lek. med. Monika LELONKIEWICZ

rozprawa doktorska: „Wpływ implantacji kwasu hialuronowego na wybrane parametry biofizyczne skóry”,

promotor: dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM

 

lek. med. Jarosław MAŃCZAK

rozprawa doktorska: „Charakterystyka komórek śródbłonka (CEC) izolowanych z krwi pacjentów z podejrzeniem choroby mikrokrążenia wieńcowego w trakcie zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST”,

promotor: dr hab. n med. Paweł Burchard, prof. UM

 

oraz stopień  doktora nauk o zdrowiu:

 

mgr Weronika BARTKOWSKA

rozprawa doktorska: „Ocena wybranych funkcji poznawczych u chorych na fibromialgię”,

promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs

 

mgr Przemysław KECZMER

rozprawa doktorska: „Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w ocenie morfometrycznej mięśni u pacjentów z bólem kręgosłupa i promieniowaniem bólu do kończyny dolnej”,

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski,

promotor pomocniczy: dr Elżbieta Skorupska

 

mgr Agnieszka ŚLUSARSKA

rozprawa doktorska: „Uwarunkowanie funkcjonowania aptek na rynku w Polsce po 2011 roku a realizacja zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych”,

promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

 

mgr Tomasz WOJTASZEK

rozprawa doktorska: „Analiza potrzeb szkoleniowych kadr podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie województwa wielkopolskiego”,

promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:

 

lek. med. Aleksander WOJTYŁKO     

rozprawa doktorska: „Wpływ stanu wiedzy pracowników oświaty na profilaktykę urazów u dzieci dysfunkcyjnych”, promotor: dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk

 

oraz doktora  nauk o zdrowiu:  

 

mgr Lucyna  KASPRZYK        

rozprawa doktorska: „Ocena parametrów określających rozkład dawki promieniowania X u pacjentek podczas histerosalpingografii”,

promotor: dr hab. n. med. Mieczysława Jurczyk.                        

 

 

mgr Karolina BORYSIAK        

rozprawa doktorska: „Związek polimorfizmów genu CHD7 z występowaniem, przebiegiem i postacią kliniczną skoliozy idiopatycznej”,

promotor: dr hab. med. Małgorzata Kotwicka,

promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Janusz

 

mgr inż. Mirosława MOCYDLARZ- ADAMCEWICZ       

rozprawa doktorska: „Ochrona elektronicznych danych pacjenta w szpitalu onkologicznym po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, 

promotor: prof. dr  hab. Julian Malicki

______________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 maja 2017 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:

 

mgr Jagoda Goślińska     

rozprawa doktorska: „Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjentów                  z zaburzeniem w obrębie układu żuchwowo- gnykowo-czaszkowego”, 

promotor: dr  hab. Przemysław Lisiński, prof. UM.

 ___________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna)  następującej osobie:

 

lek. med. Katarzyna Tomczyk

rozprawa doktorska: „Analiza wybranych czynników środowiskowych na zawartość pierwiastków śladowych w endometrium kobiet w wybranych chorobach ginekologicznych”,                                                                                                                         

promotor: dr hab. Paweł Rzymski, promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Rzymski.

 

oraz doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

 

mgr Jan Głodowski     

rozprawa doktorska: „Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych”,

promotor: dr  hab. Henryk Lisiak

 

mgr Anna Krzywicka    

rozprawa doktorska: „Laseroterapia, krioterapia i ćwiczenia kinezyterapeutyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia”,

promotor: prof. dr hab. Hanna Krauss

 

mgr Maria Szymczak    

rozprawa doktorska: „Porównanie efektów interwałowego treningu na bieżni ruchomej z treningiem oporowym kończyn dolnych u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych II stopnia w skali Fontaine`a”,

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis.

 

 ____________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:

 

mgr Jacek Sikora

rozprawa doktorska: „Udział hemolizy w zjawisku stymulowanego uwalniania ATP przez ludzkie erytrocyty”, promotor: dr hab. Jakub Żurawski.

 

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2017 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:

 

mgr Marta Liszka,

rozprawa doktorska:  „Ocena zaburzeń funkcjonalnych w obrębie barku u pacjentek leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi”,

promotor prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

 

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2017 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna) następującej osobie:

 

lek. med. Kinga Adamska

rozprawa doktorska: „Analiza przypadków rogowacenia słonecznego”,

promotor: dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof UM

 

lek. med. Dariusz Angerer

rozprawa doktorska: „Charakterystyka pacjentów, u których nie dochodzi do redukcji stężeń kreatyniny po planowej angiografii i/lub angioplastyce tętnic wieńcowych”, promotor: dr hab. med. Paweł Burchardt

 

oraz doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:

 

mgr Alicja Palacz

rozprawa doktorska: „Zastosowanie peelingów kosmetycznych do korekty efektów fotostarzenia skóry u klientów gabinetów kosmetycznych”,

promotor prof. dr hab. Zygmunt Adamski.  

 

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna) następującej osobie:

 

 lek. med. Justyna Tymińska

rozprawa doktorska: „Rodzaj informacji lekarskiej o zalecanym szczepieniu przeciwko pneumokokom a decyzja rodziców”,

promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki

 

oraz doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

 

mgr Żaneta Dobińska

rozprawa doktorska: „Więzienna służba medyczna w Polsce okresu stalinowskiego w latach 1944-1956”, promotor: dr hab. Henryk Lisiak

 

mgr Sebastian Non- Wasztan

rozprawa doktorska: „Wpływ ćwiczeń ruchowych w wodzie z elementami metody Ai Chi na wybrane cechy sprawności fizycznej u chorych z dolegliwościami ze strony narządu ruchu”, promotor: dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM,

promotor pomocniczy: dr Anna Kostiukow.

 

mgr Agnieszka Wareńczak- Wysocka

rozprawa doktorska: „Ocena równowagi w świetle badań klinicznych i posturograficznych  u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”,

promotor: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

 ___________________________________________________________________________________________________

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 nadała stopień naukowy

-doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna) następującym osobom:

 

  1. lek. med. Paulina Kubasik

rozprawa doktorska: „Ocena skuteczności leczenia łysienia androgennego przy użyciu śródskórnego ostrzykiwania autologicznym osoczem bogatopłytkowym w porównaniu z terapią za pomocą naświetlania światłem LED”,    

promotor prof. dr hab. Zygmunt Adamski.

 

  1. lek. med. Katarzyna Martin

rozprawa doktorska: „Ocena zależności pomiędzy doświadczeniem bólu a występowaniem objawów schizofrenopodobnych oraz zaburzeń nastroju u pacjentów z chorobami reumatycznymi”,                        

promotor prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

 

oraz

- doktora nauk o zdrowiu:

 

  1. mgr Dariusz Walkowiak

rozprawa doktorska: „Wybrane aspekty społeczno- zdrowotne leczenia fenyloketonurii”, 

promotor: prof. dr hab. Michał Musielak,

promotor pomocniczy: dr n. med. Łukasz Kałużny.

 ____________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 nadała stopień naukowy

-doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna)

następującym osobom:

 

  1. lek. med. Przemysław Daroszewski

rozprawa doktorska: „Ocena wpływu służby na wybrane wskaźniki charakteryzujące stan zdrowia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Służby Więziennej”,

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz

 

  1. lek. med. Wojciech Grzelak

rozprawa doktorska: „Analiza czynników mających wpływ na jakość świadczeń zdrowotnych w ginekologii operacyjnej”,

promotor: dr hab. Dariusz Samulak, prof. UM,

promotor pomocniczy: dr Magdalena Michalska

 

oraz

- doktora nauk o zdrowiu:

 

  1. mgr Izabela Jach- Męczekalska

rozprawa doktorska: „Prawne aspekty transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce                po 1989 roku. Interdyscyplinarne studium z zakresu nauk o zdrowiu i nauk prawnych”, 

promotor: dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak  

 

  1. mgr Beata Uchto

rozprawa doktorska: „Ruch eugeniczny w Polsce  wobec chorych psychicznie w świetle wybranej literatury specjalistycznej okres międzywojennego”,

promotor prof. dr hab. Michał Musielak,

promotor pomocniczy: dr Krzysztof Prętki.

______________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

    1. mgr Anna Nieznańska

Rozprawa doktorska: „Ocena obciążenia opiekunów osób z chorobami afektywnymi”,
promotor: dr hab. Krystyna Górna

     2. mgr Łukasz Stoliński  

Rozprawa doktorska: „Ocena postawy ciała z wykorzystaniem fotografii cyfrowej: opracowanie metody wraz z normami dla wieku 7-10 lat”,
promotor: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2016 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:

  1. lek. med. Aleksandra Łożyńska- Nelke

rozprawa doktorska: „Genetyczna predyspozycja do ciężkiego przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna”, promotor: prof. dr hab. Piotr Krokowicz

  1. lek. med. Dariusz Mińkowski

rozprawa doktorska: „Analiza porównawcza przyczyn zakażenia miejsca operowanego                        w chirurgii jelita grubego w materiale Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej z uwzględnieniem zmiany profilu oddziału ogólnego na specjalistyczny oddział kolorektalny”, promotor: dr hab. Jacek Karoń                                 

  1. lek. med. Sylwia Stusek- Janusz

rozprawa doktorska: „Współczesne aspekty etiopatogenetyczne i farmakoekonomiczne zachorowań na różę”, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:

1. mgr Sabina Przewoźniak
rozprawa doktorska: „Znaczenie technicznego wyposażenia pacjentów dla przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci”, promotor: prof. dr hab. Piotr Fichna.


Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna) następującym osobom:

1. lek. med. Iwona Ciuba
rozprawa doktorska: „Nadciśnienie tętnicze wśród chorych na nowotwory”,
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marczewski.

2. lek. med. Małgorzata Gąsiorek
rozprawa doktorska: „Czynność osi przysadkowo- tarczycowej i przysadkowo- gonadalnej, a ryzyko zgonu pacjentów przewlekle hemodializowanych”,
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marczewski

3. lek. med. Krzysztof Mostek
rozprawa doktorska: „Analiza zapisu KTG i badania dopplerowskiego jako podstaw decyzji pilnego ukończenia ciąży lub porodu w sytuacji zagrożenia życia płodu”,
promotor: dr hab. Dariusz Samulak, prof. UM

4. mgr Agnieszka Skrobała
rozprawa doktorska: „Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji rozkładów dawek w radioterapii stereotaktycznej obszarów wewnątrzczaszkowych”,
promotor: prof. dr hab. Julian Malicki.

5. lek. med. Ranata Turbańska
rozprawa doktorska: „Determinanty zdrowotne zdolności osób do prowadzenia pojazdów silnikowych w ruchu drogowym”, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz


oraz doktora nauk o zdrowiu:

1. mgr Anna Frankowska
rozprawa doktorska: „Jakość życia dzieci i młodzieży z wadą słuchu”,
promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka

2. mgr Krystyna Gontko- Romanowska
rozprawa doktorska: „Ocena postepowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym”,
promotor: dr hab. Zbigniew Żaba

3. mgr Krystyna Matylda Kręgielska- Narożna
rozprawa doktorska: „Wpływ edukacji żywieniowej na redukcję masy ciała i wybrane parametry biochemiczne”, promotor: prof. dr hab. Danuta Pupek- Musialik.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 21 września 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującym osobom: 


1. mgr Paweł Grocki 
rozprawa doktorska: „Wartościowanie stanowisk pracy jako czynnik optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego”, 
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz.

2. mgr Lucyna Januszek- Michalecka  
rozprawa doktorska: „Wieloczynnikowa analiza efektywności Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”, promotor: prof. dr hab. Marek Spaczyński.

3. mgr Agnieszka Marzęcka 
rozprawa doktorska: „Badanie sposobu żywienia, preferencji pokarmowych, wiedzy żywieniowej, aktywności fizycznej i stanu odżywienia kobiet w ciąży”, promotor: prof. dr hab. Wojciech Chalcarz

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: 

1. lek. med. Tomasz Szafrański 
Rozprawa doktorska: „Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”, promotor: dr hab. Piotr Leszczyński.  
oraz doktora nauk o zdrowiu: 

2. mgr Michał Mandecki
rozprawa doktorska: „Działania mediów i autorytetów społecznych w Polsce na rzecz pozyskiwania narządów i tkanek do transplantacji w opinii młodzieży licealnej miasta Poznania”, promotor: prof. dr hab. Michał Musielak.

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

1. mgr Katarzyna Leśna 
Rozprawa doktorska: „Zespół bezdechu śródsennego i choroby współistniejące wśród mieszkańców Poznania. Czy potrzebny jest nowy program edukacyjno-profilaktyczny?”, 
promotor prof. dr hab. Halina Batura –Gabryel 

2. mgr Karolina Malińska 
Rozprawa doktorska: „Zachowania zdrowotne młodzieży z padaczką i bólami głowy”, 
promotor: prof. dr hab. Barbara Steinborn

3. mgr Katarzyna Wiśniewska 
Rozprawa doktorska: „Pierwotna profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych poprzez suplementację diety kwasem foliowym na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2005-2009”, 
promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki 

4. mgr Malwina Taborowska  
Rozprawa doktorska: „Struktura i unerwienie przedziałów mięśnia brzuchatego przyśrodkowego łydki – badania na modelu zwierzęcym”, promotor: dr hab. Dorota Bukowska, prof. AWF 
promotor pomocniczy: dr Hanna Drzymała- Celichowska.

- oraz doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna) 
1. lek. med. Anna Podolska- Piechocka 
Rozprawa doktorska: „Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau”, promotor: prof. dr hab. Wanda Stryła 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:  

lek. med. Adamowi Malinger
rozprawa doktorska: „Ocena wybranych markerów nowotworowych u kobiet z rakiem jajnika i innymi chorobami narządu rodnego", promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 nadała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:  

mgr Beata Łaziuk 
rozprawa doktorska: „Jakość nauczania ratowników medycznych w obowiązującym systemie kształcenia”, 
promotor: dr hab. Danuta Dyk

oraz doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:  

lek. med. Paweł Panieński 
rozprawa doktorska: „Rozwój anestezjologii akademickiej w Poznaniu w XX wieku (od 1920 do 2000 roku)”, 
promotor: dr hab. Roman Meissner, prof. UM.  
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2014 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie: 

1. lek. med. Mikołaj Dąbrowski 
Rozprawa doktorska: „Wpływ czynników środowiskowych na zawartość pierwiastków strukturalnych, śladowych i toksycznych w kości udowej oraz ich wzajemne korelacje u osób leczonych endoprotezoplastyką stawu biodrowego”, 
promotor: dr hab. Piotr Rogala 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2014 nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:


1. mgr Agnieszka Lewicka- Rabska
rozprawa doktorska: „Czynniki kształtujące działania marketingowe hospicjów stacjonarnych w Polsce”, promotor: prof. dr hab. Henryk Mruk.

2. lek. med. Magdalena Łukasik- Głębocka 
rozprawa doktorska: „Ocena alkoholemii w ostrych zatruciach etanolem i alkoholowych zespołach abstynencyjnych w zależności od stanu klinicznego i wartości wybranych parametrów biochemicznych”, promotor: dr hab. Michał Gaca. 

3. lek. med. Joanna Michalska 
rozprawa doktorska: „Przydatność wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia padaczek uogólnionych wieku młodzieńczego”, 
promotor: prof. dr hab. Barbara Steinborn.

4. lek. med. Bartosz Urbański  
rozprawa doktorska: „Radioterapia śródoperacyjna u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii”.
promotor: dr hab. n. med. Andrzej Roszak, prof. UM 

oraz doktora nauk o zdrowiu: 

1. mgr Anny Butkiewicz 
rozprawa doktorska: „Autodestrukcyjność jako element zachowań przeciw zdrowotnych w środowisku młodzieży województwa wielkopolskiego”, promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka
2. mgr Jan Kłos 
rozprawa doktorska: „Zjawisko zdr
owego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim”, promotor: dr hab. Wiesław Bryl
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:

1. lek. med. Anita Rokowska -Waluch 
rozprawa doktorska: „Badanie zależności miedzy stresem emocjonalnym, a przebiegiem trądziku pospolitego”, promotor: dr hab. Mariola Pawlaczyk.  

2. mgr Marta Kubiczak 
rozprawa doktorska „Mechanizmy działania podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na komórki nowotworowe”, promotor: dr hab. Anna Jankowska, prof. UM.  

oraz doktora nauk o zdrowiu: 

1. mgr Teresa Slosorz 
rozprawa doktorska: „Zmiany akademickiego systemu kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce w latach 1969-2009. Studium historyczno- edukacyjne”, promotor: prof. dr hab. Michał Musielak.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2014 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:

1. lek. med. Anna Grajewska- Wołczyk  
rozprawa doktorska: „Ocena efektów leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci łuszczycy zwyczajnej i łuszczycowego zapalenia stawów terapiami biologicznymi stosowanymi na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”,  
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski 

2. lek. med. Małgorzata Wilk- Jędrusik  
rozprawa doktorska: „Zastosowanie kwasu hialuronowego w dermatologii estetycznej i kosmetologii: intradermoterapia, suplementacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna”, 
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski.

oraz doktora nauk o zdrowiu: 

1.mgr Radosław Gogolewski  
rozprawa doktorska: „Ocena jakości życia kobiet chorych na raka szyjki macicy leczonych metodą radioterapii”, 
promotor: dr hab. Andrzej Klejewski 

2. mgr Katarzyna Plagens- Rotman 
rozprawa doktorska: „Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet”, 
promotor: dr hab. Beata Pięta.

3. mgr Alina Roszak 
rozprawa doktorska: „System nadzoru zapobiegania zakażeniom w podmiocie leczniczym, a ich koszty”, 
promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka 

4. mgr Daniel Ślęzak 
rozprawa doktorska: „Analiza dostępności AED na terenie miast wojewódzkich w Polsce”, 
promotor: dr hab. Paweł Sobczyński 

5. mgr Katarzyna Wszołek 
rozprawa doktorska: „Identyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na stan emocjonalny położnic”, 
promotor: dr hab. Beata Pięta.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:


1. mgr Katarzyna Beata Głodowska 
rozprawa doktorska: „Rola i zadania personelu pielęgniarskiego wobec więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau”, 
promotor: prof. dr hab. Michał Musielak 

2. mgr Katarzyna Matuszak 
rozprawa doktorska: „Pozytywne mierniki zdrowia u uczniów z upośledzeniem umysłowym”, 
promotor: dr hab. Wiesław Bryl 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom: 

mgr Joanna Zdanowska 
rozprawa doktorska: „Ochrona wybranych praw pacjenta małoletniego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych”, 
promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka.

mgr Agnieszka Żok 
rozprawa doktorska: „Konteksty społeczno- kulturowe sytuacji pacjentów nieheteroseksualnych korzystających z usług systemu ochrony zdrowia na terenie Polski”, 
promotor: dr hab. Henryk Lisiak. 

oraz w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: 


lek. med. Kasem Bahloul 
rozprawa doktorska: „Wpływ hipotermii na właściwości dielektryczne rogówki szczura”, 
promotor: dr hab. Ewa Marzec
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014 r. nadała stopień doktora nauk o medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:


1. lek. med. Sylwia Frątczak- Żarnecka 
rozprawa doktorska: „Analiza przydatności zastosowania heparyn drobnocząsteczkowych w hypotrofii płodu”,
/promotor: dr hab. Dariusz Samulak, prof. UM/.

oraz doktora nauk o zdrowiu: 


1. mgr Maciej Górecki 
rozprawa doktorska: „Problem i ocena efektywności polityki Ministerstwa Zdrowia odnośnie profilaktyki i leczenia osób dorosłych na przykładzie raka nerki w latach 2003-2009 w Polsce”, /promotor: prof. dr hab. Michał Musielak/.

2. mgr Ewelina Konstanty
rozprawa doktorska: „Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/ szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej”,/promotor: prof. dr hab. Julian Malicki/.  

3. mgr Agnieszka Krawczyk- Wasielewska 
rozprawa doktorska: „Skuteczność wybranych algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu objawowym przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny dolnej”, /promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski/.  

4. mgr Maia Stanisławska- Kubiak  
rozprawa doktorska: „Studia nad wpływem cukrzycy typu 1 na wybrane parametry zdrowia, w tym funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży”. 
/promotor: dr hab. Ewa Mojs, prof. UM, promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Wójciak/.  
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:


1.  mgr Alicja Głowacka- Rębała 
Rozprawa doktorska: „Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci” 
/promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki/.  

2.  mgr Sylwia Kropińska 
Rozprawa doktorska: „Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia”,  
/promotor: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis/.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:


1.  mgr Renata Archacka 
Rozprawa doktorska: „Wpływ kompleksowego programu leczenia uzdrowiskowego na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością”, 
/promotor: dr hab. Ewa Mojs/

2.  mgr Jolanta Sielska 
Rozprawa doktorska: „Diagnoza zachowań prozdrowotnych w aspekcie profilaktyki raka piersi u kobiet zdrowych”, 
/promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka/
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 23 września 2013 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:


1.  lek. med. Krystian Waraczewski  
Rozprawa doktorska: „Ocena niedoboru witaminy K u chorych poddanych proktokolektomii odtwórczej”,
/ promotor: dr hab. Tomasz Banasiewicz/

2.  lek. med. Żaneta Wareńczak- Florczak 
Rozprawa doktorska: „Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy”, 
/promotor: dr hab. Andrzej Roszak, prof. UM/
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

1. mgr Eliza Dąbrowska 
Rozprawa doktorska: „Optymalizacja świadczeń zdrowotnych w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej na przykładzie Szpitala Klinicznego UM im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu”,
/ promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka/

2. mgr Piotr Ernst  
Rozprawa doktorska: „Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1950 -1956”,
/ promotor: dr hab. Anita Magowska/

3.  mgr Ewa Jakubek  
Rozprawa doktorska: „Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej”, 
/ promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka/


- oraz stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

1.  mgr Aleksandra Głodek 
Rozprawa doktorska: „Szlaki sygnalne indukowane przez podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nowotworowych”,
/ promotor: dr hab. Anna Jankowska, prof. UM/ 

2.  mgr Marcin Litoborski 
Rozprawa doktorska: „Obciążenia i pomiary rozkładu dawek wiązek elektronów 4-12 MeV w celu optymalizacji metody radioterapii śródoperacyjnej w raku piersi”, 
/promotor: prof. dr hab. Julian Malicki/  

3.  mgr Magdalena Peszyńska-Piorun  
Rozprawa doktorska: „Dawki poza obszarem terapeutycznym (PTV) podczas radioterapii techniką IMRT nowotworów głowy i szyi”, 
/promotor: prof. dr hab. Julian Malicki/

4.  lek. med. Jakub Maik  
Rozprawa doktorska: „Określenie wpływu mikrootoczkowanego maślanu sodu na wybrane objawy kliniczne oraz jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego”.
/promotor: dr hab. Tomasz Banasiewicz /

5.  lek. med. Marcin Nelke  
Rozprawa doktorska: „Genetyczna i kliniczna charakterystyka chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego”,
/ promotor: dr hab. Andrzej Pławski, prof. PAN/ 

6.  lek. med. Paweł Podhalański  
Rozprawa doktorska: „Ocena skuteczności antybiotykoterapii okołoporodowej u kobiet ciężarnych”,
/ promotor: dr hab. Dariusz Samulak/.  
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 maja 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom: 

1.  mgr Anna Maria Stanek 
Rozprawa doktorska: „Kwestionariusz elektronicznej ankiety jako narzędzie procesu ewaluacji”.  
/promotor: prof. dr hab. Maciej Wilczak/ 

2.  mgr Beata Skokowska 
Rozprawa doktorska: „Ocena żywienia u chorych w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym”
/promotor: dr hab. Danuta Dyk/ 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującej osobie:  

1.  mgr Martyna Wardak 
Rozprawa doktorska: „Ocena funkcji stawu kolanowego po jednoczasowej rekonstrukcji wielowięzadłowej i rehabilitacji pooperacyjnej”,
promotor dr hab. Andrzej Nowakowski.  

oraz stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:  

1.  lek. med. Magdalena Krajewska- Włodarczyk 
Rozprawa doktorska: „Występowanie zespołu metabolicznego i zaburzeń metabolicznych u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów”.  
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 11 marca 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:  


1. mgr inż. Krzysztof Durkalec- Michalski 
Rozprawa doktorska: „Ocena wpływu suplementacji kwasem beta-hydroksy-betametylomasłowym (HMB) na wskaźniki wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych” 
/promotor: prof. dr hab. Jan Jeszka/


2. mgr inż. Jerzy Kasprzak 
Rozprawa doktorska: „Analiza zgłoszeń zachorowań na boreliozę w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2006-2010”.
/promotor: dr hab. Jerzy T. Marcinkowski/ 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującej osobie: 


1. mgr Barbara Czech- Szczapa 
Rozprawa doktorska: „Zachowania zdrowotne oraz przewlekłe zaburzenia odżywiania jako czynniki modyfikujące przebieg ciąży i wpływające na stan zdrowia dziecka”,  
promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki.  

oraz stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: 

1. lek. med. Małgorzata Krause 
Rozprawa doktorska: „Symptomatologia psychogennych napadów niepadaczkowych u dzieci i młodzieży na podstawie badań wideometrii”
promotor: dr hab. Barbara Steinborn, prof. UM  

2. lek. med. Krzysztof Wierzbicki 
Rozprawa doktorska: „Ocena właściwości dielektrycznych płytki paznokcia osób z cukrzycą typu 2”.
promotor: dr hab. Ewa Marzec  
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2012 r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującej osobie: 

1. mgr Jolanta Zofia Chmielowiec  
Rozprawa doktorska: „Wiedza i postawy wobec uzależnień od środków psychoaktywnych pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim”  
/promotor prof. dr hab. Andrzej Rajewski/ 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom:

1. lek. med. Michał Chojnicki 
Rozprawa doktorska: „Ekspresja białek ludzkiego wirusa cytomegalii w rakach podstawnokomórkowych“.
/promotor: dr hab. Mariola Pawlaczyk/

2. lek. med. Łukasz Gmerek 
Rozprawa doktorska: „Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego -Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego (MREG)”, /promotor: prof. dr hab. Piotr Krokowicz/

3. lek. med. Karolina Horbacka 
Rozprawa doktorska: „Ocena zależności pomiędzy wiekiem dawcy, a czynnością komórek mezotelium otrzewnowego w warunkach stresu operacyjnego”
/promotor dr hab. Jacek Karoń/


oraz doktora nauk o zdrowiu: 

1. mgr Radunka Cvejić 
Rozprawa doktorska: „Wpływ Ustawy: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim”, /promotor dr hab. Maria Danuta Głowacka/. 
2. mgr Anna Koprowicz 
Rozprawa doktorska: „Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodniopomorskim”
/promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka/.  

3. mgr Natalia Smolarek 
Rozprawa doktorska: „Fizjoterapia u kobiet po operacji usunięcia macicy z nieprawidłową czynnością dolnych dróg moczowych”
/promotor: dr hab. Magdalena Pisarska- Krawczyk/
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 24 września 2012r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom:

1. mgr Marcin Cybulski
Rozprawa doktorska: „Wybrane uwarunkowania zachorowań ryzykownych dla zdrowia kierowców na przykładzie transportu sanitarnego w województwie wielkopolskim”.  
/promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka/

2. mgr Joanna Dudek 
Rozprawa doktorska: „Ocena chodu dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem skali obserwacyjnej oraz optoelektronicznego systemu komputerowego” /promotor: dr hab. Sławomir Snela/

3. mgr Piotr Kordel
Rozprawa doktorska: „Geneza, struktura i funkcjonowanie samorządu zawodowego lekarzy w Polsce w latach 1989-2009”
/promotor: prof. dr hab. Michał Musielak/

4. mgr Aleksandra Łuczak- Piechowiak 
Rozprawa doktorska: „Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespołach bólowych lędźwiowo- krzyżowej części kręgosłupa”
/promotor prof. dr hab. Lechosław Dworak/

5. mgr Roksana Malak 
Rozprawa doktorska: „Ocena funkcjonalna a postawa i równowaga ciała u dzieci z zespołem Downa”
/promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski/

6. mgr Aleksandra Zielińska 
Rozprawa doktorska: „Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u kobiet diagnozowanych w Pracowni Urodynamiki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2006 -2007”
/promotor: dr hab. Magdalena Pisarska –Krawczyk/


oraz doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: 

1. lek. med. Tomasz Fedorowicz 
Rozprawa doktorska: „Analiza wyników leczenia stanów przedrakowych i raków skóry z zastosowaniem terapii fotodynamicznej”,  
/promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski/

2. mgr Barbara Fogt  
Rozprawa doktorska: „Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952-2005”  
/promotor: prof. dr hab. Michał Musielak/.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu następującym osobom :

1. mgr Beata Bajurna
Rozprawa doktorska pt. „Czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej”  
Promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka

2. mgr Katarzyna Juszczak
Rozprawa doktorska pt. „Ocena jakości opieki pielęgniarskiej u chorych hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych”
Promotor: dr hab. Krystyna Jaracz
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 12 marca 2012r. nadała stopień doktora nauk medycznych następującym osobom :
- w dyscyplinie medycyna

1. lek. med. Dorota Boniek - Poprawa
Rozprawa doktorska pt. „Zmienność elementów pogody a nagłe przyjęcia do szpitala”  
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marczewski

oraz stopnień doktora nauk o zdrowiu:

1. mgr Izabela Skibińska
Rozprawa doktorska pt. „Molekularne mechanizmy działania 17β-estradiolu, genisteiny i bisfenolu-A na plemniki ludzkie”
Promotor: dr hab. Małgorzata Kotwicka 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2012r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu:

1. mgr Bartłomiej Juras 
Rozprawa doktorska pt. „Modelowy plan reagowania szpitala na sytuacje kryzysowe”
Promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka

2. mgr Hanna Wiśniewska- Śliwińska
Rozprawa doktorska pt. „Studium higieniczno- socjomedyczne funkcjonowania uczestników postępowania egzekucyjnego”
Promotor: dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

3. mgr Marcin Wnuk 
Rozprawa doktorska pt. „Emocjonalne uwarunkowania jakości życia Anonimowych Alkoholików”
Promotor: dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 09 stycznia 2012r. nadała stopień doktora nauk o zdrowiu:

1. mgr Agnieszka Ryczek
Rozprawa doktorska pt. „Dylematy współczesnej bioetyki w ujęciu Petera Singera. Studium aborcji, eutanazji i nowej eugeniki”
Promotor: prof. dr hab. Michał Musielak
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011r. nadała stopień doktora nauk medycznych następującym osobom :
- w dyscyplinie medycyna

1. lek. med. Anna Galęba
Rozprawa doktorska pt. „Ocena jakości życia pacjenta przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej”
Promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. nadała stopień doktora nauk medycznych następującym osobom :
- w dyscyplinie medycyna

1. lek. med. Łukasz Bartochowski
Rozprawa doktorska pt. „Skuteczność leczenia operacyjnego kręgozmyku przy użyciu instrumentarium przeznasadowego”
Promotor: dr hab. Andrzej Nowakowski

2. lek. med. Małgorzata Żmijewska- Tomczak 
Rozprawa doktorska pt. „Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi”
Promotor: dr hab. Piotr Milecki

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 24 października 2011r. nadała stopień doktora nauk medycznych następującym osobom :
- w dyscyplinie medycyna

1. mgr Małgorzata Piskorz- Szymendera 
Rozprawa doktorska pt. „Ocena skuteczności Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w oparciu o dwa systemy TBS i Papanicolau w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy”
Promotor: prof. dr hab. Witold Kędzia

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 26 września 2011r. nadała stopień doktora nauk medycznych następującym osobom :
- w dyscyplinie medycyna

1. lek. med. Agata Bednarek
Rozprawa doktorska pt. „Ocena efektów leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”  
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski  

2.  lek. med. Robert Burdyński
Rozprawa doktorska pt. „Odmienność przebiegu pooperacyjnego chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i polipowatości rodzinnej” 
Promotor: dr hab. Piotr Krokowicz, prof. UM

3. lek. med . Anna Neneman- Hirsch
Rozprawa doktorska pt. „Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę”
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski

4. lek. med. Joanna Niepsuj- Binaś
Rozprawa doktorska pt. „Wpływ preparatu RESAN na odpowiedź immunologiczną typu Th1 i Th2 w endometriozie- badanie eksperymentalne na modelu zwierzęcym”
Promotor: dr hab. Krzysztof Szymanowski, prof. UM

5. lek. med. Monika Służewska- Niedźwiedź
Rozprawa doktorska pt. „Ewolucja kliniczna Zespołu Panayiotopoulosa – łagodnej dziecięcej padaczki częściowej”
Promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki

6. lek. med. Ksenia Stryjakowska
Rozprawa doktorska pt. „Ocena wpływu immunomodulacji preparatem RESAN na zmianę potencjału proliferacyjnego eutropowego endometrium szczura”
Promotor: dr hab. Krzysztof Szymanowski, prof. UM

oraz stopnień doktora nauk o zdrowiu:

1. mgr Małgorzata Wojciechowska
Rozprawa doktorska pt. „Wpływ czynników socjoekonomicznych na ilość urodzeń w Wielkopolsce”  
Promotor: dr hab. Hanna Krauss, prof. UM