Postępowanie awansowe

 

dr Monika Grygorowicz  

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Senatu

 

 


Skład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Osiński – przewodniczący komisji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa – recenzent, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 4. dr hab. Krzysztof Klukowski – recenzent, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusickiego,
 5. Dr hab. Krystyna Księżopolska – Orłowska – recenzent, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
 6. Dr hab. Ewa Gajewska – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 7. Dr hab. Marek Pieniążek – członek komisji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  23. 04. 2019 r. 

- powołanie Komisji: 10. 06. 2019 r.  

- uchwała Komisji:  29. 10. 2019 r.

- uchwała Senatu UMP:  27. 11. 2019 r.

 

 

 

dr Barbara Tamowicz

 

Wniosek do CK

Autofreferat

 


Skład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki – przewodniczący komisji,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 2. Dr hab. Jakub Żurawski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Dr hab. Paweł Sobczyński – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 4. Dr hab. Wojciech Dąbrowski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
 5. Dr hab. Anna Skoczyńska – recenzent, Narodowy Instytut Leków w Warszawie,
 6. Dr hab. Jacek Karoń – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 7. Prof. dr hab. Tomasz Gaszyński – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  26. 04. 2019 r. 

- powołanie Komisji: 10. 06. 2019 r.  

- uchwała Komisji: 14.01.2020 r. 

- uchwała Senatu UMP: 22.01.2020 r.

 

 

dr Grzegorz Miękisiak 

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału 


Skład Komisji Habilitacyjnej:

 

 1. Prof. dr hab. Andrzej Maciejczak – przewodniczący komisji, Uniwersytet Rzeszowski,
 2. Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Prof. dr hab. Maciej Głowacki – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 4. Dr hab. Maciej Radek –recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 5. Dr hab. Dariusz Szczepanek – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 6. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 7. Dr hab. Przemysław Kunert – członek komisji, Warszawski Uniwersytet Medyczny,  

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  5. 02. 2019 r. 

- powołanie Komisji: 13. 05. 2019 r.

- uchwała Komisji:  23. 09. 2019 r. 

- uchwała Rady Wydziału:  23. 09. 2019 r. 

 

 

dr Dariusz Łątka

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Senatu

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 

 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz – przewodniczący komisji Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,  
 4. Dr hab. Maciej Radek –recenzent,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 5. Dr hab. Mirosław Ząbek – recenzent, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 6. Prof. dr hab. Ryszard Marciniak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
 7. Prof. dr hab. Marek Harat – członek komisji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  28. 01. 2019 r 

- powołanie Komisji: 08. 04. 2019 r.  

- uchwała Komisji:  25. 10. 2019 r. 

- uchwała Senatu UMP:  30. 10. 2019 r.

 

dr Barbara Grabowska-Fudala

 Wniosek do CK

AutoreferatSkład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Dr hab. Krzysztof Turowski – przewodniczący komisji Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Dr hab. Sławomir Michalak – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 4. Dr hab. Adam Kobayashi –recenzent, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 5. Prof. dr hab. – Joanna Pera recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 6. Dr hab. Danuta Dyk – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 7. Dr hab. Robert Ślusarz – członek komisji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  20. 11. 2018 r 

- powołanie Komisji: 11. 02. 2019 r.  

- umorzenie postępowania habilitacyjnego: 18. 12. 2019  r. 

 

 

 

 

 

dr Dorota Talarska

 Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 1. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak – przewodniczący, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 2. Dr hab. Rafał Wójciak – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. dr hab. Tomasz Grodzicki – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 4. dr hab. Tomasz Kostka –recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 5. Dr hab. Przemysław Lisiński – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. dr hab. Jan Szewieczek - członek komisji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 7. Dr hab. Andrzej Kędzia – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  23. 04.2018 r 

- powołanie Komisji: 11. 06. 2018 r.

- uchwała Komisji:  3. 10. 2018 r. 

- uchwała Rady Wydziału:  29. 10. 2018 r.

 

 

dr Adriana Polańska

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Prof. dr hab. Dorota Krasowska– przewodniczący, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Prof. dr hab. Cezary Kowalewski – recenzent, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 4. Prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła –recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 5. Dr hab. Mariola Pawlaczyk – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. Prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz - członek komisji, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 7. Prof. dr hab. Julian Malicki – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  29. 03.2018 r 

- powołanie Komisji: 11. 06. 2018 r.

- uchwała Komisji: 19.09.2018 r.

- uchwała Rady Wydziału: 25.09.2018 r.

 

 

dr Katarzyna Hojan

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Prof. dr hab. Damian Kusz – przewodniczący komisji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 4. Dr hab. Marek Pieniążek –recenzent, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 5. Dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UM – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. Prof. dr hab. Marek Woźniewski - członek komisji, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 7. Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  15. 11.2017 r 

- powołanie Komisji: 12. 02. 2018 r.

- uchwała Komisji: 20.09.2018 r.

- uchwała Rady Wydziału: 25.09.2018 r.

 

 

dr Elżbieta Skorupska

 Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady WydzialuSkład Komisji Habilitacyjnej:

 1. dr hab. Jan Skowroński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. dr hab. Janusz Andres – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 4. Dr hab. Violetta Opoka –Winiarska –recenzent, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 5. Dr hab. Andrzej Nowakowski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. dr hab. Przemysław Jałowiecki - członek komisji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 7. Dr hab. Zbigniew Żaba – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  20. 10.2017 r 

- powołanie Komisji: 15. 01. 2018 r.

- uchwała Komisji: 16.05.2018 r.

- uchwała Rady Wydziału: 04.06.2018 r.

 

 

dr Ewa Baum

 Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady WydziałuSkład Komisji Habilitacyjnej:

 1. dr hab. Jolanta Małyszko – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Dr hab. Przemysław Rutkowski – recenzent, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 4. Dr hab. Mariusz Kusztal –recenzent, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 5. Dr hab. Marek Karczewski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. Dr hab. Katarzyna Krzanowska – członek komisji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 7. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  30. 06.2017 r 

- powołanie Komisji: 9. 10. 2017 r.

- uchwała Komisji: 21.12.2017 r.

- uchwała Rady Wydziału: 08.01.2018 r.

 

 

dr Adam Mikstacki

 Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady WydziałuSkład Komisji Habilitacyjnej:

 1. dr hab. Przemysław Jałowiecki – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 2. dr hab. Anna Jankowska – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. dr hab. Janusz Andres – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 4. dr hab. Janusz Limon –recenzent, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 5. Dr hab. Paweł Sobczyński – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. dr hab. Andrzej Piotrowski – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 7. dr hab. Piotr Krokowicz – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  15. 05.2017 r 

- powołanie Komisji: 11. 09. 2017 r.

- uchwała Komisji: 18.12.2017 r.

- uchwała Rady Wydziału: 08.01.2018 r.

 

 

dr Grzegorz Miękisiak 

 Wniosek do CK

AutoreferatSkład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Prof. dr hab. Marcin Roszkowski - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
 2. Dr hab. Marcin Żarowski – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz – recenzent, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 4. Dr hab. Dariusz Jaskólski –recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 5. Dr hab. Roman Jankowski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 7. Prof. dr hab. Paweł Chęciński  – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

 

Harmonogram:

- wniosek:  6. 09. 2016 r 

- powołanie Komisji: 14. 11. 2016 r.

- umorzenie postępowania habilitacyjnego: 13. 02. 2017 r. 

 

dr Artur Wdowiak

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału

 

 

Skład Komisji Habilitacyjnej:

 1. Dr hab. Roman Smolarczyk – przewodniczący, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 2. Dr hab. Przemysław Lisiński – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 3. Prof. hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 4. Prof. dr hab. Mariusz Zimmer –recenzent, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 5. Prof. dr hab. Andrzej Roszak – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 6. Dr hab. Stanisław Horak – członek komisji, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowicach,
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

Harmonogram:

- wniosek:  8. 02. 2016 r 

- powołanie Komisji: 11. 04. 2016 r.

- uchwała Komisji: 16.08.2016 r.

- uchwała Rady Wydziału: 26.09.2016 r.


 

 

dr Grażyna Jarząbek-Bielecka

 Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady WydziałuSkład Komisji Habilitacyjnej:

1.    Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – przewodniczący, Uniwersytet Medyczny w Warszawie,
2.    Dr hab. Przemysław Lisiński  – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
3.    Prof. dr hab. Ryszard Poręba   – recenzent, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
4.    Prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz  –recenzent, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
5.    Prof. dr hab. Michał Musielak – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6.    Prof. dr hab. Teresa Kulik – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
7.    Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski   – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

Harmonogram:

- wniosek: 23. 10. 2015 r.

- powołanie Komisji: 18. 01. 2016 r.

- uchwała Komisji: 1.09.2016 r.

- uchwała Rady Wydziału: 14.11.2016 r.

 

 

 

 

dr Jacek Mackiewicz

 Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady WydziałuSkład Komisji Habilitacyjnej:

1.    Prof. dr hab. Maciej Krzakowski  – przewodniczący, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2.    Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM  – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
3.    Prof. dr hab. Jacek Fijuth   – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
4.    Prof. dr hab. Cezary Szczylik  –recenzent, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
5.    Prof. dr hab. Andrzej Roszak – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6.    Prof. dr hab. Iwona Hus – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
7.    Dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UM  – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

Harmonogram:

- wniosek: 14. 09. 2015 r.

- powołanie Komisji: 2. 11. 2015 r.

- uchwała Komisji: 8.03.2016 r.

- uchwała Rady Wydziału: 14.03.2016 r.

 

 

 

dr Marcin Żarowski

 

Wniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady WydziałuSkład Komisji Habilitacyjnej:

1.    Prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak  – przewodniczący, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
2.    Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM  – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
3.    Prof. dr hab. Elżbieta Szczepanik   – recenzent, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,  
4.    Dr hab. Ewa Pilarska  –recenzent, Gdański Uniwersytet Medyczny,
5.    Prof. dr hab. Wojciech Kozubski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6.    Dr hab. Krzysztof Sendrowski – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  
7.    Prof. dr  hab. Jacek Wysocki  – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

 

Harmonogram:

- wniosek: 25. 10. 2015 r.

- powołanie Komisji: 2. 11. 2015 r.

- uchwała Komisji: 12.02.2016 r.

- uchwała Rady Wydziału: 18.02.2016 r.

 

 
dr Karolina Chmaj –WierzchowskaWniosek do CK
Autoreferat
 


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Jerzy Sikora – przewodniczący, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
3. Prof. dr hab. Tomasz Paszkowski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
4. Prof. dr hab. Krzysztof Szyłło –recenzent, Instytut „Centrum Zdrowia matki Polki” w Łodzi,
5. Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6. Prof. dr hab. Mariusz Zimmer – członek komisji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
7. Prof. dr hab. Andrzej Roszak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,


Harmonogram:
- wniosek: 15. 06. 2015 r.
- powołanie Komisji: 12. 10. 2015 r.
- umorzenie postępowania habilitacyjnego:  18. 02. 2016 r. dr Witold Kycler


Autoreferat,
Wniosek do CK
uchwała Rady WydziałuSkład Komisji Habilitacyjnej:

1. Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski – przewodniczący, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2. Prof. dr hab. Maciej Wilczak – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
3. Prof. dr hab. Maria Sąsiadek – recenzent, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
4. Prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas –recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
5. Prof. dr hab. Anna Jankowska – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6. Prof. dr hab. Marek Bębenek – członek komisji, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
7. Prof. dr hab. Paweł Chęciński – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

Harmonogram:
- wniosek: 14. 08. 2015 r.
- powołanie Komisji: 12. 10. 2015 r.
- uchwała Komisji: 01.03.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.06.2016 r. 
 
 
dr Aleksandra Suwalska Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:


1. Prof. dr hab. Dominika Dudek – przewodniczący, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
3. Dr hab. Piotr Gałecki– recenzent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
4. Dr hab. Adam Wichniak –recenzent, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  
5. Prof. dr hab. Jacek Losy– recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6. Dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur – członek komisji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie , 
7. Dr hab. Ewa Mojs, prof. UM – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

Harmonogram:- wniosek: 30. 12. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 9. 03. 2015 r.  
- uchwała Komisji:. 11.09.2015r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.09.2015r.

dr Łukasz Kubaszewski Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:


1. Prof. dr hab. Daniel Zarzycki – przewodniczący, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Dr hab. Przemysław Lisiński – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
3. Dr hab. Wojciech Glinkowski – recenzent, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
4. Prof. dr hab. Szymon Dragan –recenzent, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,  
5. Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
6. Dr hab. Tomasz Mazurek – członek komisji, Gdański Uniwersytet Medyczny, 
7. Prof. dr hab. Paweł Chęciński – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

Harmonogram:- wniosek: 22. 12. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 9. 03. 2015 r.  
- uchwała Komisji:. 01.07.2015r.
- uchwała Rady Wydziału:  21.09.2015r.

dr Justyna Drzał - Grabiec 
Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Czesław Urbanik- przewodniczący, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie  
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. Prof. dr hab. Janusz Nowotny – recenzent, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsko-Białej 
4. Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla – recenzent, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  
5. Dr hab. Piotr Rogala - recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – członek komisji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie  
7. Dr hab. Przemysław Lisiński – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:- wniosek: 25. 09. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 17. 11. 2014 r.  
- uchwała Komisji: 27. 03. 2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 11. 05. 2015 r.

dr Joanna Suliburska 
Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi - przewodniczący, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. Prof. dr hab. Jerzy Chudek – recenzent, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4. Prof. dr hab. Jan Karczewski – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
5. Prof. d R hab. Tomasz Siminiak - recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. Prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska – członek komisji, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 
7. Dr hab. Piotr Leszczyński – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:

- wniosek: 02. 04. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 09. 06. 2014 r.  
- uchwała Komisji: 13. 11. 2014 r. 
- uchwała Rady Wydziału: 24. 11. 2014 r.


dr Rafał Wójciak
Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk - przewodniczący, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 
2. Prof. dr hab. Maciej Wilczak – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. Prof. dr hab. Barbara Cybulska – recenzent, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 
4. Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz – recenzent, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
5. Dr hab. Andrzej Kędzia – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. Prof. dr hab. Izabela Steinka – członek komisji, Gdański, Uniwersytet Medyczny 
7. Prof. dr hab. Michał Musielak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:- wniosek: 03. 04. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 09. 06. 2014 r.  
- uchwała Komisji:. 13. 11. 2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 24. 11. 2014 r.


dr Żanna Fiodorenko-Dumas 
Wniosek do CK
Autoreferat


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Andrzej Pająk - przewodniczący, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. Dr hab. Stanisław Bakuła – recenzent, Gdański Uniwersytet Medyczny  
4. Prof. dr hab. Zygmunt Mackiewicz – recenzent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
5. Prof. dr hab. Paweł Chęciński – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
7. Prof. dr r hab. Tomasz Siminiak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:

- wniosek: 20. 01. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 12. 05. 2014 r.  
- umorzenie postępowania habilitacyjnego:  24. 11. 2014 r. 


dr Grażyna Bączyk 
Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Tomasz Paszkowski- przewodniczący, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2. Prof. dr hab. Maciej Wilczak – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. Prof. dr hab. Witold Zatoński – recenzent, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
4. Prof. dr hab. Kazimierz Rąpała – recenzent, emerytowany profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  
5. Prof. dr hab. Stefan Sajdak – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. Prof. dr hab. Barbara Bień – członek komisji, Uniwersytet Medyczny Białymstoku  
7. Dr hab. Piotr Leszczyński – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:


- wniosek: 27. 01. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 14. 04. 2014 r.  
- uchwała Komisji: 14. 04. 2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 08. 06. 2015 r. 


dr Wioletta Żukiewicz-Sobczak
Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Przemysław Oszukowski - przewodniczący, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi  
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
4. Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski – recenzent, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie  
5. Prof. dr hab. Ryszard Żaba – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. Prof. dr hab. Eugeniusz Baran – członek komisji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
7. Dr hab. Alicja Krzyżaniak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:

- wniosek: 22. 02. 2014 r.  
- powołanie Komisji: 14. 04. 2014 r.  
- uchwała Komisji: 14.07.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 25.09.2014 r. 

dr Sławomir Czachowski
Wniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:
1. Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak przewodniczący, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
2. dr hab. Małgorzata –Kotwicka, prof. UM – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. dr hab. Adam Windak – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
4. prof. dr hab. Teresa Kulik – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
5. prof. dr hab. Barbara Steinborn – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. prof. dr hab. Witold Lukas – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
7. prof. dr hab. Michał Musielak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 


Harmonogram:

- wniosek: 16. 07. 2013 r. 
- powołanie Komisji: 14. 10. 2013 r.  
- uchwała Komisji: 21.02.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 10.03.2014 r.

dr Magdalena Wiącek-ZubrzyckaWniosek do CK
Autoreferat
zmiana składu Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej

1. prof. dr hab. Andrzej Witt – przewodniczący, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 
2. dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM – sekretarz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. prof. dr hab. Stanisław Radowicki – recenzent, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4. prof. dr hab. Jerzy Żołądź – recenzent, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
5. dr hab. Dariusz Samulak – recenzent, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 
6. prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta – członek komisji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
7. prof. dr hab. Lechosław Dworak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Harmonogram:- wniosek: 28.11.2012 r.  
- powołanie Komisji: 18.02.2013 r. 
- uchwała Komisji: 21.01.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 10.03.2014 r.

dr Aldona KubicaWniosek do CK
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:skład komisji habilitacyjnej 
1. Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior – przewodniczący, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. dr hab. Małgorzata -Zgorzalewicz Stachowiak – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. prof. dr hab. Teresa Kulik – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
4. prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień – recenzent, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
5. prof. dr hab. Tomasz Siminiak – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
6. prof. dr hab. Elżbieta Krajewska –Kułak – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
7. dr hab. Ewa Mojs – członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Harmonogram:
- wniosek: 30.08.2012 r. 
- powołanie Komisji: 10.12.2012 r.  
- uchwała Komisji: 13.03.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 08.04.2013 r.

dr Paweł PosadzkiWniosek do CK, Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału

Skład Komisji Habilitacyjnej:1. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – przewodnicząca komisji – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2. dr hab. Małgorzata -Zgorzalewicz Stachowiak – sekretarz komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
3. prof. dr hab. Piotr Oleś – recenzent, katolicki Uniwersytet Lubelski,
4. dr hab. Dorota Turska – recenzent, Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, 
5. dr hab. Elżbieta Rostkowska – recenzent, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
6. dr hab. Barbara Pilecka – członek komisji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
7. dr hab. Ewa Mojs, - członek komisji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 


Harmonogram:- wniosek: 17.10.2011 r. 
- powołanie Komisji: 11.06.2012 r.
- uchwała Komisji: 04.04.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 08.04.2013 r.