Uzyskane stopnie - habilitacje

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku nadał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu następującej osobie:

Dr n o kult. fiz. Monika GRYGOROWICZ

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rejestry operacji kręgosłupowych w praktyce klinicznej”

_________________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 roku nadał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującej osobie:

Dr n med. Dariusz ŁĄTKA

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Artroplastyka jako alternatywa spondylodezy w leczeniu dyskopatii szyjnej”

 _________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującej osobie:

Dr n. med. Grzegorz MIĘKISIAK

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rejestry operacji kręgosłupowych w praktyce klinicznej”

_________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku  nadała stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk o zdrowiu następującej osobie:   

 Dr n  biol. Dorota Talarska

Osiągnięcie naukowe: „Funkcjonowanie osób w wieku starszym i wynikające z tego zapotrzebowanie na wsparcie. Analiza za pomocą kwestionariusza EASY Care Standard 2010”.

 _________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku  nadała stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk medycznych w dyscyplinie medycyna  następującym osobom:

 

-Dr n med. Katarzyna HOJAN

Osiągnięcie naukowe: „Obiektywna ocena dysfunkcji oraz możliwości jej kompensacji w procesie rehabilitacji chorych po leczeniu onkologicznym na przykładzie kobiet z rakiem piersi”

 

-Dr Adriana POLAŃSKA

Osiągnięcie naukowe: „Wartość ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce i monitorowaniu wybranych chorób skóry”

 

_________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 roku  nadała stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk o zdrowiu następującej osobie:

Dr Elżbieta Joanna Skorupska

osiągnięcie naukowe: „Zastosowanie nowych metod pomiarowych w celu obiektywnej diagnostyki bólu mięśniowo- powięziowego”.

_______________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 roku  nadała stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk o zdrowiu następującej osobie:

 Dr Ewa Baum

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych UMP/

Osiągnięcie naukowe: „Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej”. 

 ________________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 roku  nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującej osobie:

Dr Adam Mikstacki

/Zakład Medycyny Ratunkowej UMP/

Osiągnięcie naukowe „Genetyczne aspekty podatności na działanie środków anestetycznych w populacji polskiej”.

__________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu:

 dr n. med. Grażyna Jarząbek – Bielecka   

/Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu/

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Promocja zdrowie i etyka w ginekologii i seksuologii- zagadnienia wybrane z uwzględnieniem prawidłowego, nie zakłóconego aktem przemocy rozwoju seksualnego”.

_________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

dr n. med. Arturowi  Wdowiakowi

/Pracownia Technik Diagnostycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/,

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Wybrane egzo- i endogenne uwarunkowania rozrodu człowieka”.

____________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 dr n. med. Witoldowi Kyclerowi    

Tytuł osiągniecia naukowego: „Wpływ wybranych polimorfizmów genu Vit D3 i retinoidalnego receptora alfa RXRA na ryzyko występowania gruczolaków i raka jelita grubego”. 

_____________________________________________________________________________________________

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

dr n. med. Jacek Mackiewicz   

Cykl publikacji: „Rozwój genetycznie modyfikowanych komórkowych szczepionek w terapii nowotworów- badania przedkliniczne i kliniczne”

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

 dr n. med. Marcin Żarowski    

Cykl publikacji: „Zaburzenia snu u dzieci w różnych zespołach neurologicznych”.  

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 21 września 2015 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna następującym osobom: 

1. dr n. med. Łukasz Kubaszewski  
/Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Poznaniu/ 
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa: ocena pierwiastków śladowych, aspekty leczenia operacyjnego”

2. dr n. med. Aleksandra Suwalska 
/Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu/  
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Aspekty kliniczne, neuropsychologiczne i biologiczne leczenia litem choroby afektywnej dwubiegunowej”
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2015 nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna  

dr n med. Zefirynowi Cybulskemu. 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2014 roku nadała
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

dr n. kf Aleksandrze Truszczyńskiej
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2014 roku nadała
dr inż. Rafałowi Wójciakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.


Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2014 roku nadała  dr farm. Joannie Suliburskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r nadała dr n. roln. Wioletcie Żukiewicz -Sobczak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2014 roku nadała
dr n. med. Janowi Olszewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku nadała
dr n med. Ewie Misterskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 marca 2014 roku nadała 
dr n med. Bartoszowi Bilskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 marca 2014 roku nadała  
dr n. med. Sławomirowi Czachowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.  
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014 roku nadała  
dr n med. Andrzejowi Wojtyle stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014 roku nadała  
dr n. med. Katarzynie Szamotulskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014 roku nadała  
dr Magdalenie Wiącek –Zubrzyckiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadała stopnie doktora habilitowanego: 

dr hab. Jakub Żurawski 
13 stycznia 2014 r. w dziedzinie nauk o zdrowiu


dr hab. Paweł Bugajski 
4 listopada 2013 r. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie: medycynadr hab. Aldona Kubica 
8 kwietnia 2013 r. w dziedzinie nauk o zdrowiu  dr hab. Przemysław Lisiński 
8 kwietnia 2013 r. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie: medycyna dr hab. Paweł Rzymski 
8 kwietnia 2013 r. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie: medycyna dr hab. Joanna Rosińczuk-Tonderys 
10 czerwca 2013 r. w dziedzinie nauk o zdrowiu dr Beata Pięta
11 czerwca 2012 r. w dziedzinie nauk o zdrowiudr Hubert Huras
14 maja 2012 r. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie: medycyna dr Sławomir Jeka
16 kwietnia 2012 r. w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie: medycyna