< Cofnij

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. hum. Stanisława Antczaka

Wieloletniego pracownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Doświadczonego i cenionego dydaktyka. Człowieka niezwykle życzliwego i skromnego.

 

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan

i społeczność Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu