Dydaktyka na WNoZ w czasie COVID-19

Zarządzenie nr 45/22 Wytyczne dla studentów i wykładowcóe związane z organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim
Zarządzenie nr 31/22 Rektora UMP z dnia 22 lutego 2022 r. wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim.
 
Zarządzenie Nr 20/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim w okresie od 21 lutego do 6 marca 2022 roku pobierz

 

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 2398) do dnia 1 marca 2022 każdy student kierunków: lekarskiego, lekarsko-dydaktycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego ma obowiązek poddać się szczepieniu przeciwko COVID – 19.

Szczegółowe informacje przygotowane zostały w przejrzystej formie i są dostępne do pobrania poniżej: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

 https://dydaktyka.ump.edu.pl/szczepieniaobowiazkowe 

 

PRACA / WOLONTARIAT PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII  

Informacja dla studentów deklarujących pracę przy zwalczaniu epidemii (w tym skierowanych przez Wojewodę)oraz wolontariat.   

 Zgodnie z art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń   chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) okres pracy studentów, doktorantów oraz osób kształcących się w zawodzie medycznym, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

  Zasady ubiegania się o zaliczenie

 

Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym.
 

Szczepienia przeciw COVID-19 - dlaczego warto?

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/szczepienia-przeciw-covid-19-dlaczego-warto