Dydaktyka na WNoZ w czasie COVID-19

 

Zmiana zarządzenia Nr 124/20 w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMP nr 144/2020, w okresie od dnia 28 listopada do dnia 21 grudnia 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za wyjątkiem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 144/20 z dnia 25 listopada 2020 roku

 

Szkoleniu w zakresie podstaw opieki nad pacjentem leczonym tlenem, wentylowanym mechanicznie.

Drodzy Studenci


              Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie podstaw opieki nad pacjentem leczonym tlenem, wentylowanym mechanicznie.

Program szkolenia prowadzony będzie w formie on line i ćwiczeń przedklinicznych w bezpośrednim kontakcie  w Centrum Symulacji Medycznej.

Pierwszy etap szkolenia w formie on line obejmuje prezentację  trzech filmów ok. 10min każdy,  z następujących tematów: Zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej;  Sprzęt  i jego zastosowanie w tlenoterapii; Sprzęt do wentylacji mechanicznej.

Drugi etap w formie  ćwiczeń przedklinicznych  w czasie 7 godzin lekcyjnych, ma na celu doskonalenie  umiejętności praktycznych z podstaw opieki nad pacjentem leczonym tlenem , wentylowanym mechanicznie.

Pierwszą edycję szkolenia planujemy: od 7 grudnia 2020r.  – dla studentów drugiego stopnia,

                                                            od 14 grudnia 2020r. – dla studentów pierwszego stopnia.

 

        Szkolenie kierowane jest dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo ( III rok pierwszego stopnia oraz I i II rok drugiego stopnia), Ratownictwo medyczne  (III rok pierwszego stopnia).

Zainteresowanych studentów prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Biura Obsługi Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu do 25 listopada 2020 r.

Pielęgniarstwo I stopnia: ooszowska@ump.edu.pl

Pielęgniarstwo II stopnia: jhojka@ump.edu.pl

Położnictwo I stopnia: jpawlicka@ump.edu.pl

Położnictwo II stopnia: mkujawinska@ump.edu.pl  

Ratownictwo medyczne I stopnia: annapaw@ump.edu.pl

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

16 listopada 2020 r.

 WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

zasady zaliczania umiejętności praktycznych

 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. oraz pkt. 4 komunikatu nr 1/2020 Prorektora ds. Dydaktyki z 5 listopada 2020 r. i informacji zamieszczonych na stronie dydaktyka w czasie covid-19, studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów… pielęgniarki, położnej …, fizjoterapeuty i ratownika medycznego którzy w trakcie tego roku akademickiego będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności; czynności te mogą być realizowane zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy.

 

Zasady ubiegania się o zaliczenie

 

fizjoterapia jednolite magisterskie: pfrydrych@ump.edu.pl

fizjoterapia drugiego stopnia:

II rok – stacjonarne: annapaw@ump.edu.pl

I rok – niestacjonarne: annapaw@ump.edu.pl

II rok – niestacjonarne: daszkiewiczm@ump.edu.pl

pielęgniarstwo pierwszego stopnia: ooszowska@ump.edu.pl

pielęgniarstwo drugiego stopnia: jhojka@ump.edu.pl

położnictwo pierwszego stopnia: jpawlicka@ump.edu.pl

położnictwo drugiego stopnia: mkujawinska@ump.edu.pl

ratownictwo pierwszego stopnia:

I rok: daszkiewiczm@ump.edu.pl

II, III rok: annapaw@ump.edu.pl

 

 

 Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

Studenci I roku - podstawowe informacje dydaktyczne

Szczególowe informacje na stronie głównej Uczelni

http://ump.edu.pl/komunikat/studenci-i-roku-podstawowe-informacje-dydaktyczne

 

 

Wytyczne w sprawie COVID

Szanowni Pastwo poniżej zamieszczamy nowe Zarządzenie Rektora wraz z wytycznymi dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

 Zarządzenie Rektora nr 124/20 z dnia 16 października 2020 r.

Wytyczne w sprawie COVID

 

Studenci I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szanowni Państwo,

 rozpoczynacie rok akademicki 2020/21  w nowej rzeczywistości, która wymusiła szereg zmian.

Zajęcia Wasze rozpoczynają się  z opóźnieniem, które wynika z przedłużenia procesu rekrutacji na uczelnie wyższe.

Podstawą wszelkich zajęć na naszej Uczelni był zawsze bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentami, co ułatwiało przekazywanie wiedzy, a przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności, tak potrzebnych absolwentom naszego Wydziału w przyszłym życiu zawodowym.

Niestety wszystko się zmieniło. Ograniczyliśmy kontakty bezpośrednie do niezbędnego minimum. Nie było nam dane spotkać się na uroczystej immatrykulacji, a podstawowym narzędziem komunikacji stał się komputer i internet, umożliwiający nauczanie zdalne, na przykład na platformie TEAMS.

Wierzymy jednak, że jest to okres przejściowy i spotkamy się wkrótce na zajęciach kontaktowych.

 

Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki spotykają się z Wami w świecie wirtualnym, celem poznania się, wymiany niezbędnych informacji i wskazówek.  

Pomocą służyć będą Wam również opiekunowie lat oraz koleżanki i koledzy z Samorządu Studenckiego UMP.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Prosimy Wszystkich Studentów o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi organizacji zajęć w roku akademickim 2020/21 znajdującymi się na stronie głównej Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Życząc Wam dużo zdrowia, optymizmu oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, przypominamy o konieczności zachowania dystansu, obowiązku zakrywania nosa i ust oraz myciu i dezynfekcji rąk. W ten sposób chronimy nie tylko siebie, ale również nasze otoczenie.

 

Dziekan i Prodziekani

Wydziału Nauk o Zdrowiu

wraz z pracownikami Biura Obsługi Dziekana WNoZ