Kształcenie podyplomowe

Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacja Medycznych
Studium Przygotowania Pedagogicznego
Podyplomowe Studium Arteterapii