Kształcenie podyplomowe

Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacja Medycznych
Studium Przygotowania Pedagogicznego
Podyplomowe Studium Arteterapii
Podyplomowe Studium Terapia Manualna
Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji
Podyplomowe Studium Gerontologia i Opieka nad Osobami Starszymi