Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Data i miejsce obrony:

9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00                

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala B (góra)  

 

Mgr Dorota Ryszewska- Łabędzka

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

Kwestionariusz EASY-CARE Standard 2010 w ocenie funkcjonowania osoby starszej”,

promotor prof. dr hab. n med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis,

promotor pomocniczy dr hab.  Dorota Talarska

streszczenie

recenzja                                  Dr hab. Doroty Kozieł, prof. UJK

                                                Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                Instytut Nauk Medycznych    

           

recenzja                                 Dr hab. Marty Muszalik, prof. UMK

                                              Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                                               Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

                                              Katedra i Klinika Geriatrii

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.30                

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala B (góra)  

Lek. Ewa Chlebuś

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne nt:

„Porównanie stanu funkcjonalnego chorych po udarze niedokrwiennym i krwotocznym z zastosowaniem klasyfikacji ICF”,

promotor dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

streszczenie

recenzja                      Prof. dr hab. Jolanty Kujawy

                                    Uniwersytet Medyczny w Łodzi

                                    Katedra Rehabilitacji

           

recenzja                       Dr hab. Piotra Majchera, prof. nadzw. UM

                                     Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

                                     Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii,

                                     Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

  ______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 11.00                

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala B (góra)  

Mgr Pawła Sipa

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Ocena skuteczności stosowania metody KinesioTaping na przykładzie aplikacji mięśniowo-więzadłowej, u pacjentów z jednostronną rwą kulszową”,

promotor: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM

streszczenie

 

recenzja                      Dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego

                                    Klinika Ortopedii i Traumatologii,

                                    Katedra Ortopedii i Traumatologii UMP

                                  

recenzja                      Dr hab. Piotra Majchera, prof. nadzw. UM

                                    Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

                                    Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii,

                                    Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii

                                                                

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

  ______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

7 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00                

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala B (góra)  

mgr Sebastian Zbitkowski

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Udział opiekunów prawnych w rozwoju psychofizycznym dzieci z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki i dzieci zdrowych leczonych ortodontycznie”,

 promotor prof. dr hab. Ewa Mojs.

streszczenie

recenzja                      Prof. dr hab. Elżbiety Pawłowskiej

                                    Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego

                                    Zakład Ortodoncji

                                    Uniwersytet Medyczny w Łodzi

           

recenzja                      Dr hab. Michała Ziarko, prof. UAM

                                    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                                    Wydział Nauk Społecznych

                                    Instytut Psychologii

                                    Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 ______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

6 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00                

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala B (góra)  

 

mgr Bogumiła Dampc

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Terapia manualna w leczeniu zachowawczym coccygodynii”,

 promotor prof. dr hab. Krzysztof Słowiński.

streszczenie

recenzja                      Prof. dr hab. Adama Dziki

                                    Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

                                    Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej

                                    Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

           

recenzja                     Prof. dr hab. Jacka Lewandowskiego

                                   Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

                                   Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

                                   Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 ______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 12.30                 

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala B (góra)  

 

mgr Agnieszka Pluto- Prądzyńska

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Joga, aktywność fizyczna i rekreacyjno- ruchowa a jakość życia”,

promotor prof. dr hab. Jacek Wysocki

streszczenie

recenzja                      Prof. dr hab. Wiesława Osińskiego

                                    Akademia Wychowani Fizycznego w Poznaniu

                                   Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia

           

recenzja                      Prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego

                                    Warszawski Uniwersytet Medyczny

                                    Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00                

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala B (góra)  

mgr Anna Sudoł,

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

Znaczenia treningu uwagi słuchowej dla rozwoju kompetencji językowych u dzieci z grupy ryzyka dysleksji”,

promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja                      Prof. UAM dr hab. Aleksandry Jasielskiej 

                                   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

                                   Wydział Nauk  Społecznych, Instytut Psychologii          

recenzja                      Dr hab. Agnieszki Korobowicz- Markiewicz                                                                                                                                                                                                                       Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

20 luty 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

mgr Małgorzata Chmielewska

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne nt:

„Ocena związku globalnej metylacji gDNA oraz lokalnej metylacji wysp CpG genów receptorów estrogenowych z predyspozycją do występowania skoliozy idiopatycznej i jej postaci klinicznej”,

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka,

promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Janusz

streszczenie

recenzja          Dr hab. Marcina Tyrakowskiego

                         Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej,

                         Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku

           

recenzja         Dr hab. Witolda Szaflarskiego

                        Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

 Data i miejsce obrony:

11 luty 2020 r. (wtorek) o godz. 9.30

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 mgr Agnieszka Pigłowska- Juhnke,

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

Sprawność wybranych procesów poznawczych a doświadczenie bólu u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów”,

promotor: prof. dr hab. n o zdr. Ewa Mojs,

promotor pomocniczy: dr Piotr Kalmus.

streszczenie

recenzja          Prof. dr hab. Anny Kuryliszyn-Moskal

                         Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

                         Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji

           

recenzja          Dr hab. Łukasza Kaczmarka, prof. UAM

                         Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                         Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

                       

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Data i miejsce obrony: 

17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 13.00

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 mgr Renata Dąbrowska

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Reakcje fizjologiczne autonomicznego układu nerwowego wywołane przez kłamstwo- zapis fotopletysmografu w oparciu o badania poligraficzne”,

 promotor: prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss,

 promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Herbowski

streszczenie rozprawy doktoskiej

recenzja                 Dr hab. Czesława Żaby

                                Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UMP

          

recenzja                   Prof. dr hab. Ryszarda Jaworskiego

                                  Wyższa Szkołą Prawa we Wrocławiu, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

             

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 __________________________________________________________________________________________________

 

 Data i miejsce obrony:

28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 

mgr Anna Smelkowska

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Jakość życia, a potrzeby i obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po przebytym udarze mózgu”,

promotor: prof. dr hab. Krystyna Jaracz

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja          Prof. dr hab.  Sławomira Michalaka

                        Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra Neurologii UMP  

           

recenzja          Dr hab. Małgorzaty Wiszniewskiej

                        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława  Staszica w Pile      

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

__________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

28 października 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 11.30

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

mgr Kamila Mortka

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

 „Ocena wybranej aplikacji kinezyterapeutycznej  u osób z paluchem koślawym”,

promotor dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM,

promotor pomocniczy: dr Agnieszka Wiertel- Krawczuk

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Dr hab. Tomasza Trzeciaka

                        Klinika Ortopedii i Traumatologii UMP

recenzja          Dr hab. Ryszarda Kinalskiego                    

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

__________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 Mgr Bartosz Grobelny

 rozprawa doktorska na stopień naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

„Wpływ zaburzenia koordynacji psychomotorycznych na ruchy oka w trakcie poszukiwania wizualnego u dzieci z grup ryzyka dysleksji”,

promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Dr hab. Michała Ziarko, prof. UAM

                        Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                        Wydział Nauk Społecznych

                        Instytut Psychologii    

recenzja         Dr hab. Zbigniewa Żuber, prof. nadzw.

                       Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

                       Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu            

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 mgr Jolanta Skorut- Zając

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

„Eksperymenty medyczne na więźniach obozu Auschwitz - Birkenau  a założenia nazistowskiej higieny ras”,

 promotor prof. dr hab. med. Michał Musielak,

 promotor pomocniczy dr Katarzyna Beata Głodowska.

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja         Prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej- Kułak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej                                                              

recenzja      Dr hab. Czesława Żaby

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UMP

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

__________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00                     

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Tomasz Kostyk

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu nt:

 „Osteoporoza w populacji wielkomiejskiej  na przykładzie mieszkanek Poznania”,

 promotor dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UM

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja                  Prof. dr hab. Leszka Romanowskiego

                                Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP

                                                                      

recenzja                  Dr hab. Przemysława Kotyli

                                Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

                                Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 ________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

29 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.30                     

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 

mgr Marek Dąbrowski

 

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu: „Symulacja w edukacji służb specjalnych w Medycynie Pola Walki w wybranych krajach - analiza i porównanie modelu kształcenia”,

 promotor dr hab. Kamil Torres, promotor pomocniczy dr Michael S. Czekajlo

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja                    Prof. dr hab. Krzysztofa Słowińskiego

                                  Klinika Chirurgii Urazowej,

                                  Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

             

recenzja                      Dr hab. Dariusza Timlera

                                    Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

                                    Uniwersytetu Medycznego w Łodzi         

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

9  lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 

Lek. Janusz Adamek

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,w dyscyplinie medycyna: „Ocena zależności pomiędzy stopniem zaawansowania zmian zwyrodnieniowych a wybranymi pierwiastkami oksydacyjnymi, enzymatycznymi, metalami oraz metaloidami w tkance krążka międzykręgowego u chorych leczonych operacyjnie”,

promotor: dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski,

promotor pomocniczy: dr Mikołaj Dąbrowski

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recencja           Dr hab. Marcina Frankowskiego

                        Pracownia Analizy Wody i Gruntów

                        Wydział Chemii

                        Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu        

                                              

                                                                        

recenzja         Dr hab. Rafała Pankowskiego

                        Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

                        Gdański Uniwersytet Medyczny

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

10 lipca 2019 r. (środa) o godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 

mgr Marlena Szewczyczak

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:„Analiza potrzeb i jakości życia osób po 75 roku życia mieszkających w środowisku domowym”,

promotor prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska - Tobis.  

             

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                     Dr hab. Marty Muszalik

                                   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                                   Wydział Nauk o Zdrowiu

                                   Collegium Medicum w Bydgoszczy

                                   Katedra Geriatrii                                                      

                                                                        

recenzja                      Dr hab. Mariusza Wysokińskiego

                                    Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                    Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a- Sala Senacka, parter

 

lek. Michał Chalcarz

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

w dyscyplinie nauki medyczne nt. „Ocena poziomu endogennego selenu w wybranych chorobach dolnego odcinka przewodu pokarmowego”,

promotor: prof. dr hab. Piotr Krokowicz

     

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                      Dr hab. Marcina Lenera

                                   Zakład Genetyki i Patomorfologii

                                   Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

                                   Centrum Nowych Technologii  Medycznych

                                                                                                                                   

recenzja                      Prof. dr hab. Tomasza Banasiewicza

                                   Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologiczne

                                   i Endokrynologicznej

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 12.00                     

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Piotr Iwachów,

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

„Ocena wpływu wybranych parametrów klinicznych oraz proceduralnych na ryzyko radiologiczne zabiegu angioplastyki wieńcowej”,

promotor: dr hab. n. med. Artur Baszko.

      

streszczenie rozprawy doktorskiej

     

recenzja                      Dr hab. Marka Precha

                                    Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                                    Oddział Elektrofizjologii  i Elektroterapii

                                    Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca               

           

recenzja                      Dr hab. Sebastiana Steca, prof. UR                      

 

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 ________________________________________________________________________________________________ 

UWAGA - ZMIANA TERMINU OBRONY PRACY DOKTORSKIEJ

Data i miejsce obrony:

01 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00                     

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Beata Dziki

rozprawa doktorska na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu:

„Analiza kosztów leków i materiałów medycznych niezbędnych do wykonania angioplastyki wieńcowej”,

promotor dr hab. Artur Baszko.         

      

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                                           Dr hab. Aleksandra Araszkiewicza

                                                         I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii UMP

           

recenzja                                            Dr hab. Michała Lewandowskiego

                                                          Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia

                                                          Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie            

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 12.00                           

Centrum Kongresowo -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Agnieszka Ulatowska

rozprawa doktorska: „Ocena funkcjonowania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Polsce i Holandii”,

promotor: dr hab. Grażyna Bączyk

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja          Dr hab. Mariusza Wysokińskiego

                        Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                        Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej

                                                                                                                                   

recenzja          Dr hab. Bożeny Czarkowskiej-Pączek

                        Warszawski Uniwersytet Medyczny

                         Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

                                                                      

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

Mgr Agata Tomidajewicz

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

nt: „Percepcja zdrowia i wybrane aspekty jakości życia a aktywność fizyczna u kobiet pracujących po 55 roku życia”,

 promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja         Prof. dr hab. Tadeusza Kasperczyka

                        Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

                 Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Fizjoterapii                                                                                                                             

recenzja         Prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej- Kułak

                       Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

Mgr Małgorzata Pięt

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

„Wpływ czynników środowiskowych na zawartość wybranych metali w mleku kobiecym”,

promotor: dr hab. n  med. Paweł Rzymski.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                      Prof. dr hab.  Jerzego Sikory

                                    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                                   Katedra Zdrowia Kobiety

                                   Zakład Patologii Ciąży                                             

                                                                        

recenzja                      Dr hab.  Tomasza Szczapy

                                   Klinika Neonatologii UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

Mgr Paulina Cegła  

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

„Analiza biologicznych cech raka szyjki macicy ocenianych in vivo w badaniu pozytonowej tomografii emisyjnej przy użyciu 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG-PET) w aspekcie planowania radioterapii”,

promotor: dr hab. med. Witold Cholewiński, promotor pomocniczy: dr Ewa Burchardt

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                     Dr hab. Rafała Czepczyńskiego

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych                                                              

                                                                        

recenzja                    Dr hab. Andrzeja Wygody

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,

 Oddział w Gliwicach, 

I Klinika Radioterapii i Chemioterapii

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Mateusz Kozinoga

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

nt.: „Ocena umiejętności czynnego korygowania postawy ciała przez dzieci w wieku 7-10 lat w oparciu o pomiar krzywizn strzałkowych kręgosłupa techniką fotograficzną”,

 promotor: prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki.

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                                             Dr hab. Małgorzaty Domagalskiej- Szopy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii

 

 

recenzja                                         Prof. dr hab. Lechosława Dworaka

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________

 

Data i miejsce obrony:

21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Ewa Pelant,

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

Ocena jakości życia pacjentów z wrastającym paznokciem”,

promotor: dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                      Prof. dr hab. Romualda Maleszki

                                    Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

                                    Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

                                                                      

                                                                        

recenzja                      Dr hab. Aleksandra Suwalska

                                    Klinika Psychiatrii Dorosłych UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. Wojciech Siwiński,

 

rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

„Wybór modelu rehabilitacji u pacjentów po koronaroplastyce przy użyciu teorii zbiorów przybliżonych”,

promotor: prof. dr hab. med. Krzysztof Wiktorowicz.

     

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                       Dr hab. Andrzeja Minczykowskiego

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych UMP

                                                                                                                                    

recenzja                      Prof. hab. Mieczysława Jurczyka

                                    Politechnika Poznańska, Instytutu Inżynierii Materiałowej

                                    Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych

                                                                      

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

  ______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

lek. Izabela Łasińska,

 

rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna nt: „Długie niekodujące RNA jako biomarker skuteczności chemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego i/lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi”,

promotor: dr hab. n med. Jacek Mackiewicz.

     

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Dr hab. Rafała Czepczyńskiego

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UMP

                                                                                                                                    

recenzja         Dr hab. Rafała Steca

                        Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Onkologii

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

 _______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Michała Szarycza,

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

nt: „Czynniki kształtujące decyzje zakupowe pacjentów na rynku leków bez recepty”, promotor prof. dr  hab. Krzysztof Wiktorowicz.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja        Prof. dr hab. Henryka Mruka

                       Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                       Katedra Zarządzania Międzynarodowego
                       Wydział Gospodarki Międzynarodowej

                                                                      

                                                                        

recenzja         Dr hab. Krzysztofa Kusa

                        Katedra i Zakład Farmakoekonomiki
                        i Farmacji Społecznej UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

 __________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Sylwia Kwiatek-Markiewicz

 

 

nt.: Aspekty społeczne, medyczne i prawne przestępstw seksualnych wobec małoletnich na przykładzie województwa wielkopolskiego”,

promotor prof. dr hab. Michał Musielak.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej 

Recenzja          Prof. dr hab.  Jana Sikory

                        Uniwersytet Zielonogórski

                        Wydział Ekonomii i Zarządzania

                        Katedra Ekonomii Międzynarodowej

 

Recenzja       Prof. dr hab.  Zygmunta Przybylskiego

                        Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

                         im. Mieszka I w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

26 listopada 2018 r. (poniedziałek), godz. 14.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. Jan Tuzel

 

 

 rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

nt: „Zmienność czynności serca płodu w śródporodowym zapisie kardiotokograficznym a okołoporodowy stan noworodka”,

promotor prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski,

drugi promotor: prof. dr hab. Jerzy Moczko.       

     

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja         Prof. dr hab.  Grzegorza Bręborowicza

                        Katedra Perinatologii i Ginekologii UMP

           

                                                                         

recenzja         Prof. dr hab. Jarosława Kalinki

                        Akademia Medyczna w Łodzi
                        Instytut Ginekologii i Położnictwa
                        I Katedra Ginekologii i Położnictwa

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

31 października 2018 r. (środa) o godz. 9.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Karolina Pilecka

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

nt.: „Ocena słuchu w wieku podeszłym i poprawy funkcji poznawczych po zaprotezowaniu  niedosłuchu”,

 promotor:  dr hab. n  med. Alicja Sekula

streszczenie roprawy doktorskiej

 

recenzja          Prof. dr hab. Jarosława Markowskiego 

                        Katedra i Klinika Laryngologii

                        Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach         

                                                                    

recenzja        Dr hab. Roman Gołębiewski

                        Instytut Akustyki

                        Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                        Wydział Fizyki          

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

19 października 2018 r.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. Karol Buszkiewicz

 

 rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

nt: „Wczesne i odległe wyniki leczenia drenażem przepływowym pooperacyjnego zapalenia śródpiersia”,

promotor: prof. dr hab. med. Ryszard Kalawski.

streszczenie rozprawy doktorskiej     

      

recenzja          Prof. dr hab.  Mirosława Brykczyńskiego

                        Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

                        Klinika Kardiochirurgii         

                                                                        

recenzja         Prof. dr hab.  Ryszarda Jaszewskiego

                        Uniwersytet Medyczny w Łodzi

                        Klinika Kardiochirurgii

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 ________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.30

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Mgr Maria Kłodzińska- Berkau

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

nt: „Społeczne funkcjonowanie osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową”,

promotor: dr hab. Adam Czabański.            

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja         Prof. dr hab. Marty Makary- Studzińskiej

                        Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

                        Zakład Psychologii Zdrowia

                                                                                                                                    

recenzja         Prof. dr hab. Jana Jaracza

                        Katedra Psychiatrii

                                                                      

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11. 

_________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Mgr Dorota Piotrzkowska

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

nt: „Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu podmiotu lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie  Spółki „Uzdrowisko Szczawno –Jedlin” S.A.”,

promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs.

             

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Prof. dr hab.  Wiesława Bryla

                          Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UMP  

                                                                                                                                                

recenzja           Prof. dr hab. Alfreda Owoca

                         Instytut Medycyny Wsi  im. Witolda Chodźki w Lublinie

           

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr inż.  Sławomir Tobis,

 

rozprawa doktorska: „Zastosowanie robotów w opiece nad osobami starszymi – analizaróżnych perspektyw”,

 promotor dr hab. n  med. Aleksandra Suwalska.

             

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja                     Prof. dr hab.  Kornelii Kędziory-Kornatowskiej

                                    Uniwersytet Mikołaja Kopernika
                                    Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
                                    w Bydgoszczy
                                    Katedra i Klinika Geriatrii

                                                                      

                                                                        

recenzja                     Prof. dr hab. Piotra Błędowskiego

                                    Instytut Gospodarstwa Społecznego
                                    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
                                    Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

                                                                                                                                 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

 _______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.30

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Agata Karolina Pietrzak

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

nt: Ocena przydatności dwufazowych, sekwencyjnych badań pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem 18F- fluorodeoksyglukozy w diagnostyce różnicowej zmian złośliwych i łagodnych regionu głowy i szyi”,

promotor:  dr hab. n  med. Witold Cholewiński. 

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Dr hab. Jolanty Kunikowskiej

                        Warszawski Uniwersytet Medyczny,
                        Zakład Medycyny Nuklearnej

           

                                     

recenzja         Prof. dr hab. Andrzeja Marszałka

                       Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów UMP

           

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

_______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. Jerzy Drobiński

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

nt: Rodzaje znieczuleń do zabiegów implantacji stentgraftu z powodu tętniak brzusznego odcinka aorty”,

promotor: prof. dr hab. Paweł Chęciński.

             

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Prof. dr hab. Piotra Gutowskiego

                          Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
                          Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii                                                                     

recenzja           Dr hab. Pawła Sobczyńskiego

                          I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Data i miejsce obrony:

3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Beata Oleśków

 

 

 rozprawa doktorska stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

 Analiza zachowań zdrowotnych i żywieniowych młodzieży szkół licealnych w wybranych miastach województwa wielkopolskiego

promotor: dr hab. n. med. Jacek Piątek

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja                       Dr hab. Andrzeja Wojtyły, prof. PWZS

                                      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
                                      im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

                                     

recenzja                      Dr hab. Iwony Ignyś, prof. AWF

                                    Akademia Wychowania Fizycznego
                                    im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

                                    Katedra Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

  

_______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 13.30

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Joanna Nawrocka- Rohnka

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

Ocena stężenia kortyzolu w ślinie u dzieci uczestniczących w zajęciach z udziałem psa

promotor: dr hab. Magdalena Sobieska

 

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Dr hab. n. wet. Waldemara J. Grzegorzewskiego

                         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
                         Katedra Farmakologii i Toksykologii

           

                                     

recenzja        Prof. dr hab. Ewy Pisuli

                        Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
                        Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

           

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

 ______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr inż. Aleksandra Bitenc- Jasiejko,

 

 rozprawa doktorska stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

 Zastosowanie i dostępność diagnostyki pedobarograficznej w procedurach świadczeń gwarantowanych oraz sektora prywatnego”,

promotor:  prof. dr hab. n  med. Włodzimierz Samborski,

promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Katarzyna Beata Głodowska.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja                       Prof. dr hab. Joanna Rosińczuk

                                      Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu
                                      Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego

                                     

recenzja                      Prof. dr hab. Jolanty Jaworek

                                    Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
                                    Instytut Fizjoterapii, Zakład Fizjologii Medycznej

           

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

_________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

9 maja 2018 r. (środa), godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. Małgorzata Dudziak

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

nt: Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zmian skórnych u pacjentów z chorobami nerek”, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski.     

             

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja          Prof. dr hab. Jacka Szepietowskiego

                         Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

                                                                                    

recenzja         Prof. dr hab. Stanisław Czekalski  

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Krzysztof Korbel

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

nt: Wyniki leczenia gorsetowego skoliozy idiopatycznej według wytycznych Towarzystwa Badań nad Skoliozą (Scoliosis Research Society)”,

promotor: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki.    

 

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja         Prof. dr hab. Jacka Lewandowskiego

                        Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
                        Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu

                                                 

recenzja        Dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego

                       Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UMP

           

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. Magdalena Łańczak- Trzaskowska

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

nt: „Funkcja stawu skokowego u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu

po kompleksowej rehabilitacji”,

 promotor: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja                  Prof. dr hab. Krystyny Księżopolskiej- Orłowskiej

                                Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
                                im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

           

recenzja                 Dr hab. Sławomira Michalaka      

                                Zakład Neurochemii i Neuropatologii Katedry Neurologii UMP       

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

13 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Paulina Tomal,

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

nt: „Wpływ obciążenia masą plecaka szkolnego na zmiany: parametrów chodu, stabilności posturalnej i aktywności elektromiograficznej wybranych mięśni wśród dzieci siedmioletnich”

promotor: prof. dr hab. n. o kult. fiz. Lechosław Dworak

 

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja         Prof. dr hab. Marka Jóźwiaka

                        Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMP

                         

recenzja        Prof. dr hab. Aleksandra Kabscha

                       Katedra Biomechaniki,  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

                       

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 11.30,  

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

Lek. med. Tomasz Bajon

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora medycznych w dyscyplinie medycyna

Ocena nasilenia hipoksji i ekspresji genów warunkujących chemiooporność w odpowiedzi zaawansowanego raka szyjki macicy na skojarzoną radiochemioterapię”,

promotor: prof. dr hab. n med. Andrzej Roszak

  

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja        Prof. dr hab. Andrzeja Marszałka

                       Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów
                       Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

           

 

 

recenzja       Prof. dr hab. Roman Makarewicz

                      Uniwersytet Mikołaja Kopernika
                      Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
                      w Bydgoszczy
                      Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

                                                                      

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Julia Jajor  

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

Koordynacja ruchowa u kobiet z zespołem Turnera”,

promotor: dr hab. n. o kult. fiz. Elżbieta Rostkowska,

promotor pomocniczy: dr n. o kult. fiz. Katarzyna Antosiak- Cyrak.

  

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja          Dr hab. Anny Straburzyńskiej -Lupy, prof. AWF

                         Akademia Wychowania Fizycznego
                         Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
                         Katedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej

             

recenzja         Prof. dr hab. Macieja Oweckiego

                        Zakład Zdrowia Publicznego
                        Katedry Medycyny Społecznej UMP

                                                                                                                     

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Katarzyna Galasińska,

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

nt.: „Ocena usprawniania pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania”,

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski,

promotor pomocniczy: dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska

 

streszczenie rozprawy doktorskiej 

recenzja      Dr hab. Jacka Kaczmarczyka, prof. UM


                     Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UMP

          

recenzja       Dr hab. Anny Lubkowskiej,  prof. nadzw. PUM


                     Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej
                     i Medycyny Fizykalnej
                     Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.


______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

20 listopada 2017 roku (poniedziałek), godz. 13.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. med. Piotr Skrobich,

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

nt: Program leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Polsce. Wymiar medyczny, społeczny, finansowy i prawny,

promotor: dr hab. n prawn. Monika Urbaniak

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja         Prof. dr hab. Jacka Sobczaka

                        SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
                        Instytut Prawa
                        Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej w Warszawie

                         

 

recenzja        Prof. dr hab. Macieja Lesiaka

                        I Klinika Kardiologii
                        Katedry Kardiologii
                        Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

3 listopada 2017 roku (piątek), godz. 12.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Lek. med. Anna Kasperowicz,

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

„Ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej na poprawę wydolności wysiłkowej u pacjentów po przebytym zawale serca”,

 promotor: dr hab. Maciej Cymerys

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja         Dr hab. Wojciecha Myślińskiego

                        Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
                        Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

 

recenzja         Prof. dr hab. Piotra Dylewicza

                        Akademia Wychowania Fizycznego
                        im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
                        Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

mgr Sławomir Piotr Baranowski  

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

„Porównanie tradycyjnego i holistycznego modelu wspomagania osób przewlekle chorych w procesie powrotu do pracy na przykładzie Kanady”,

promotor prof. dr hab. Ewa Mojs

  

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja       Dr hab. Sławomira Jeki, prof. UMK

                       Uniwersytet Mikołaja Kopernika
                       Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
                       w Bydgoszczy
                       Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

    

recenzja       Dr hab. Iwony Bojar, prof. IMW

                      Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
                      Zakład Zdrowia Kobiet w Lublinie 

                                                                      

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

_____________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

5 września 2017 r. (wtorek), godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Mgr Weronika Bartkowska

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

tytuł rozprawy doktorskiej:  

„Ocena wybranych funkcji poznawczych u chorych na fibromialgię”,

promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja      Prof. dr hab. Przemysława Kotyli

                     Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
                     Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
                     i Reumatologii  

 

recenzja      Dr hab. Łukasza Kaczmarka 

                     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                     Instytut Psychologii
                     Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

________________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

19 lipca 2017 r. (środa), godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Mgr Przemysław Keczmer

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

„Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w oceni morfometrycznej mięśni u pacjentów z bólem kręgosłupa i promieniowaniem bólu do kończyny dolnej”,

 

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski,

promotor pomocniczy: dr Elżbieta Skorupska

 

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recencja        prof. dr hab Tomasza Kotwickiego

                       Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UMP    

 

recenzja       prof. dr hab. Piotra Lassa

                      Katedra Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej
                      Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

30 czerwca 2017 r. (piątek), godz. 12.30

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Lek. med. Cezary Danielecki

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,

tytuł rozprawy doktorskiej:  

„Ocena kliniczna chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzanej bez przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych”,

 promotor: prof. dr hab. med. Ryszard Kalawski.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja      prof. dr hab. Krzysztofa Słowińskiego

                     Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UMP 

  

recenzja      prof. dr hab. Ryszarda Jaszewskiego

                     Klinika Kardiochirurgii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii
                     Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

3 lipca 2017 r. (poniedziałek), godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

Lek. med. Monika Lelonkiewicz

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,

tytuł rozprawy doktorskiej:  

„Wpływ implantacji kwasu hialuronowego na wybrane parametry biofizyczne skóry”,

promotor: dr hab. Mariola Pawlaczyk, prof. UM.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja      dr hab. Moniki Bowszyc- Dmochowskiej                                                         

                     Katedra i Klinika Dermatologii
                     Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry 

    

recenzja       dr hab. Barbary Zegarskiej, prof. UMK                            

                      Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
                      Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
                      Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

  

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_______________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

3 lipca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

lek. med. Magdalena Gordon- Wybiera

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,

tytuł rozprawy doktorskiej:  

„Analiza skuteczności i bezpieczeństwo stosowania leku biologicznego (przeciwciało monoklonalne IL12/IL23) Ustekinumab w leczeniu pacjentów chorych  na łuszczycę w Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”,

 promotor: prof. dr  hab. Zygmunt Adamski.                                                        

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

    

recenzja       prof. dr hab. Andrzeja Kaszuby

                      Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                      Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

 

recenzja       Prof. dr hab. Marioli Marchlewicz

                      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
                      Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

____________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

27 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Mgr Agnieszka Ślusarska

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

„Uwarunkowanie funkcjonowania aptek na rynku w Polsce po 2011 roku a realizacja zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych”,

promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz.  

streszczenie rozprawy dokrotskiej

 

recenzja        prof. dr hab. Henryka Mruka

                       Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                       Katedra Zarządzania Międzynarodowego

    

recenzja        prof. dr hab. Przemysława Mikołajczaka

                      Katedra i Zakład Farmakologii

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

27 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Mgr Tomasz Wojtaszek

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

„Analiza potrzeb szkoleniowych kadr podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie województwa wielkopolskiego”,

promotor prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz  

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja         prof. dr hab. Henryka Mruka

                        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                        Katedra Zarządzania Międzynarodowego

    

recenzja       dr hab. Krzysztofa Kusa

                      Katedra i Zakład Farmakoekonomiki
                      i Farmacji Społecznej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

___________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

27 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Lek. med. Jędrzej Fliciński

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,

tytuł rozprawy doktorskiej:  

„Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z migreną”,

 promotor: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn.

streszczenie rozprawy dokrorskiej

 

recenzja         dr hab. Leszka Boćkowskiego

                        Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                        Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

 

    

recenzja        Dr hab. Ewy Pilarskiej

                      Gdański Uniwersytet Medyczny
                      Katedra Neurologii

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

19 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

Lek. med. Jarosław Mańczak  

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakterystyka komórek śródbłonka (CEC) izolowanych z krwi pacjentów z podejrzeniem choroby mikrokrążenia wieńcowego w trakcie zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST”,

 promotor: dr hab. n med. Paweł Burchard, prof. UM

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja        Prof. dr hab. Macieja Zabla

                       Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP

 

    

recenzja       Dr hab. Agnieszki Tycińskiej

                      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                      Klinika Kardiologii

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

_________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

6 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Lucyna Kasprzyk

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena parametrów określających rozkład dawki promieniowania X u pacjentek podczas histerosalpingografii”

promotor: dr hab. n. med. Mieczysława Jurczyk.                        

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja        prof. dr hab. Stefana Sajdaka
                       Klinika Ginekologii Operacyjnej

    

recenzja       dr hab. Wojciecha Bulskiego
                      Zakład Fizyki Medycznej
                      Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

_______________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

7 czerwca 2017 r. (środa), godz. 11.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr  Karolina Borysiak

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

tytuł rozprawy doktorskiej: „Związek polimorfizmów genu CHD7 z występowaniem, przebiegiem i postacią kliniczną skoliozy idiopatycznej”

promotor: dr hab. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM,

promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Janusz.

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recencja        prof. dr hab. n. med. Michała Nowickiego
                       Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP       

    

recenzja       dr hab. n. med. Macieja Kołbana, prof. PUM
                      Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
                      Pomorski Uniwersytet Medyczny

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

30 maja 2017 r. (wtorek), godz. 13.00

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr  inż. Mirosława Mocydlarz- Adamcewicz

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

tytuł rozprawy doktorskiej: „Ochrona elektronicznych danych pacjenta w szpitalu onkologicznym po wejściu Polski do Unii Europejskiej”

promotor: prof. dr  hab. Julian Malicki

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja          dr hab. Wojciecha Bulskiego

                         Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Warszawie
                         Zakład Fizyki Medycznej

           

recenzja         dr hab. Szczepana Cofty

                        Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

______________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

23 maja 2017 roku (wtorek), godz. 14.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

lek. med. Aleksander Wojtyłko

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna):

tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ stanu wiedzy pracowników oświaty na profilaktykę urazów u dzieci dysfunkcyjnych”,

 promotor: dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk.

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja          prof. dr hab. Piotra Czauderny

                        Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

                       Uniwersytet Medyczny w Gdańsku     

           

recenzja         prof. dr hab. Małgorzaty Bruski

                      Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

___________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

27 kwietnia 2017 roku (czwartek), godz. 11.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 - Sala Senacka, parter

 

mgr Jagoda Goślińska

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjentów                z zaburzeniem w obrębie układu żuchwowo- gnykowo- czaszkowego”

promotor: dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, prof. UM.   

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja        prof. dr hab. Wiesława Hędzelka

                       Katedra Protetyki Stomatologicznej UMP                                                    

recenzja        prof. dr hab. Piotra Majchera

                       Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                       Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii                            

                       i Balneoterapii

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

 

_______________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

31 marca 2017 roku (piątek), godz. 12.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Jan Głodowski

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych”,                                                                     

promotor: dr  hab. Henryk Lisiak.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja         prof. dr hab. Jana Sikory

                        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                        Wydział Ekonomii

                       

                                                                                                                     

recenzja        prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej- Kułak

                       Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

                       Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

28 marca 2017 roku (wtorek), godz. 12.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Anna Krzywicka

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

tytuł rozprawy doktorskiej: „Laseroterapia, krioterapia i ćwiczenia kinezyterapeutyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia”,

promotor: prof. dr hab. Hanna Krauss.

 

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

recenzja         prof. dr hab. Jana Błaszczyka

                        Uniwersytet Medyczny w Łodzi

                        Katedra Nauk Podstawowych  i Przedklinicznych

                                                                                                                     

 

recenzja        prof. dr hab. Marka Jóźwiaka

                       Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMP  

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

_________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

3 kwietnia 2017 roku (poniedziałek), godz. 12.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Maria Szymczak

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie efektów interwałowego treningu na bieżni ruchomej z treningiem oporowym kończyn dolnych u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych II stopnia w skali Fontaine`a ”

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis

 

recenzja rozprawy doktorskiej

 

recenzja         Dr hab. Jacka Kaczmarczyka, prof. UM

                       Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UMP

                                                                                                                     

 

recenzja           Dr hab. Wacława Kuczmika

                         Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                         Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń

           

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11

__________________________________________________________________________________________

Data i miejsce obrony:

20 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 12.00.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

lek. Katarzyna Tomczyk

 

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,

tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wybranych czynników środowiskowych na zawartość pierwiastków śladowych       w endometrium kobiet w wybranych chorobach ginekologicznych”,

promotor: dr hab. Paweł Rzymski

promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Rzymski

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Prof. dr hab. Stafana Sajdak

                        -Klinika Ginekologii Operacyjnej UMP

           

 

recenzja          Prof. dr hab. Włodzimierza Sawickiego

                       -Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii

                        Onkologicznej

                        Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 __________________________________________________________________________________________

 

Data i miejsce obrony:

6 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 13.30.

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37- Sala Senacka, parter

 

mgr Jacek Sikora

 

rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

tytuł rozprawy doktorskiej: „Udział hemolizy w zjawisku stymulowanego uwalniania ATP przez ludzkie erytrocyty”,

promotor: dr hab. Jakub Żurawski.

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

recenzja           Prof. dr hab. Bogdana Mazura

                        -Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

                        Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

                        Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 

recenzja          Dr hab. Macieja Kaźmierczaka

                       -Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UMP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11.

 

2016 r.:

» Publiczne obrony rozpraw doktorskich

» Recenzje rozpraw doktorskich